Освітня діяльність кафедри одноборств, фехтування і силових видів спорту


Турпохід 2021

Інформація для здобувачів  вищої освіти

З навчальної дисципліни «Фізичне виховання з елементами фехтування»:

З навчальних дисциплін кафедри на факультеті фізичного виховання і спорту

Навчальні програми та силабуси дисциплін, викладання яких здійснюється співробітниками кафедри

Кафедра забезпечує викладання:

І. навчальної дисципліни «Фізичне виховання» на факультетах: юридичному, історичному та іноземної філології.

Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 1-3 років навчання:

ІІ. навчальних дисциплін на факультеті фізичного виховання і спорту

«Теорія і методика обраного виду спорту» спортивна боротьба, бокс, фехтування, тхеквондо, важка атлетика тощо - програма інваріантної (або обов’язкової) навчальної дисципліни складена відповідно до освітньої програми підготовки фахівців першого «бакалаврського» рівня вищої освіти, галузі знань 01 Освіта, спеціальності 014 – Середня освіта (Фізична культура) та 017 – Фізична культура і спорт. Дисципліна викладається для здобувачів бакалаврського рівня  1-4 років навчання у 2-8 семестрах.

Силабус навчальної дисципліни «Теорія і методика обраного виду спорту (спортивні єдиноборства)»

Силабус навчальної дисципліни «Теорія і методика обраного виду спорту (бокс)»

«Теорія і методика викладання спортивних єдиноборств» - програма варіативної навчальної дисципліни складена відповідно до освітньої програми підготовки фахівців першого «бакалаврського» рівня вищої освіти, галузі знань 01 Освіта, спеціальності 014 – Середня освіта (Фізична культура) та 017 – Фізична культура і спорт. Дисципліна викладається для здобувачів бакалаврського рівня на 2-му році навчання.

Силабус навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання спортивних єдиноборств» (014 – Фізична культура)

Силабус навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання спортивних єдиноборств» (017 – Фізична культура і спорт)

«Спортивно-педагогічне вдосконалення в обраному виді спорту» спортивна боротьба, бокс, фехтування, тхеквондо, важка атлетика тощо - програма варіативної навчальної дисципліни складена відповідно до освітньої програми підготовки фахівців першого «бакалаврського» рівня вищої освіти, галузі знань 01 Освіта, спеціальності 014 – Середня освіта (Фізична культура) та 017 – Фізична культура і спорт. Дисципліна викладається для здобувачів бакалаврського рівня 2-3 років навчання у 3-6 семестрах.

Силабус навчальної дисципліни «Спортивно-педагогічне вдосконалення в обраному виді спорту (спортивні єдиноборства)»

«Сучасні технології в обраному виді спорту» спортивна боротьба, бокс, фехтування, тхеквондо, важка атлетика тощо  - програма варіативної навчальної дисципліни складена відповідно до освітньої програми підготовки фахівців другого «магістерського» рівня вищої освіти, галузі знань 01 Освіта, спеціальності 017 – Фізична культура і спорт. Дисципліна викладається для здобувачів магістерського рівня 1-2 року навчання.

Силабус навчальної дисципліни «Сучасні технології в обраному виді спорту»


 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.