Освітня діяльність кафедри олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму

Кафедра олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму готує студентів за спеціалізацією 017 - Фізична культура і спорт

Перелік навчальних дисциплін, які забезпечує кафедра:

1.      Теорія та методика викладання спортивних ігор
2.     Теорія та методика наукової роботи в олімпійському і професійному спорті
3.     Теорія та методика викладання футболу
4.     Організація краєзнавчо-туристичної діяльності
5.      Спортивно-педагогічне вдосконалення
6.     Теорія та методика спортивного та оздоровчого туризму
7.      Теорія та методика рекреаційного туризму
8.     Теорія та методика обраного виду спорту
9.     Вступ до спеціальностей галузі «Фізична культура і спорт»
10.  Теорія і методика наукових досліджень в олімпійському і професійному спорті
11.    Позатренувальні та позазмагальні фактори в підготовці спортсменів
12.  Основи психофізіологічних досліджень в спорті
13.  Сучасна система спортивного тренування в олімпійському та професійному спорті
14.  Теорія і методика підготовки спортсменів на різних етапах багаторічної підготовки
15.  Управління процесом підготовки спортсменів
16.  Фізична реабілітація
17.  Інформаційне забезпечення в спорті
18.  Сучасні технології в ігрових видах спорту
19.  Психологія управління навчально-тренувальним процесом
20. Вимірювання та методи математичної статистики в наукових дослідженнях в спорті
21.  Основи аналізу та інтерпретації результатів педагогічної на науково-дослідницької діяльності в спорті
22. Методика підготовки спортсменів та викладання спортивних дисциплін у ВНЗ

Матеріально-технічна база кафедри олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму, яка використовується в навчальному процесі, включає:

  • спортивна зала для проведення занять з баскетболу, волейболу, гандболу, футзалу, яка відповідає сучасним вимогам до матеріальних споруд;
  • відкриті спортивні майданчики;
  • футбольне поле.

Навчально-методичне забезпечення кафедри

На кафедрі особливістю методичного забезпечення для навчання студентів є необхідність візуалізації різних техніко-тактичних елементів для образого сприйняття матеріалу та кращого його засвоєння. Саме тому розробляються не тільки матеріали на паперових носіях, але і електронні відеопосібники. Посібники розробляються як самостійно авторами, так і складаються з відеоматеріалів інших авторів.

До форм навчально-методичної роботи на кафедрі можна віднести видання навчально-методичної літератури, розробку робочих програм, розробку екзаменаційних білетів, тестів, розробку та застосування інтерактивних технологій.

На кафедрі планування навчальної роботи здійснюється згідно зі Стандартом МОН України, навчальними планами факультету фізичного виховання. За всіма дисциплінами розроблено робочі програми за сучасними вимогами МОН України (Теорія та методика викладання спортивних ігор, Організація краєзнавчо-туристичної діяльності, Теорія та методика викладання футболу, Теорія та методика спортивно-оздоровчого туризму, Теорія та методика рекреаційного туризму, Теорія та методика туризму для  людей з ослабленим здоров’ям, Спортивно-педагогічне вдосконалення, сучасні технології в спортивних іграх, переліки тем курсових робіт та орієнтувальних тем дипломних та магістерських робіт, тестові завдання з кожної дисципліни).

На кафедрі видано (надруковано) 4 навчальних посібника з грифом МОН України (Козіна Ж.Л., 2010, 2012 рр, Івойлов А.В. та ін.. 1995р.), 2 підручника, 10 навчальних посібників (Козіна Ж.Л.), 23 методичних розробки. За останні 5 років викладачами кафедри видано понад 400 статей у фахових виданнях ВАК України (з них 210 – Козіною Ж.Л.), 4 монографії, одна з яких надрукована Германським видавництвом (Козіна Ж.Л.), отримано 14 авторських свідоцтв (Козіна Ж.Л.), 16 патентів, 10 навчально-методичних фільмів.

Серед останніх методичних розробок – «Спортивные игры в 2-х томах: учебник для студентов факультетов физического воспитания педагогических вузов» Т.1 – автори Козина Ж.Л., Гринченко И.Б., Крамской С.И., Поярков Ю.М., Т2 – автори Козина Ж.Л., Крамской С.И., Полищук С.Б., «Игровой аквафитнес в физическом воспитании студенток: учебное пособие для студентов высших учебных заведений» (Базылюк Т.А., Козина Ж.Л.), «Алгоритм индивидуализации физического воспитания с учетом психофизиологических возможностей студентов: учебное пособие для студентов высших учебных заведений» (Барыбина Л.Н., Козина Ж.Л.), «Плавання: навчальний посібник для вчителів загальноосвітных шкіл (Козіна Ж.Л., Ляшенко А.М., Дєлова І..О., Дєлова К.О., Дудник О.К. / Під загальною редакцією професора Ж.Л. Козіної), та інші. Крім того, розроблено авторські відеопосібники у вигляді навчальних фільмів: «Баскетбол», «Волейбол», «Маленькі чарівники» (у 2009 р.), навчального посібника «Чудо природи» (у 2009 р.), відеофільмів «Розкриття квітки» (у 2009 р.), «Маленькі чарівники» і «Чудо природи» (2007-2009рр.), у створення авторського сайту.

 Інформаційне забезпечення

На кафедрі розроблено 4 комп’ютерні програми, за які отримано авторські свідотства, для проведення психофізіологічних досліджень: «Сприйняття – 1», «Сприйняття - 2», «Психодіаностика», «Вибір кнопки» (Козіна Ж.Л. та ін..).

На кафедрі розроблено також динамічні приладдя для вивчення туриських вузлів, тактики баскетболу, техніки баскетболу, мультимедійні посібники з рекреаційного туризму та спортивно-оздоровчого туризму, на які отримано авторські свідоцтва. Приладдя засновані за застосуванні анімації та мультиплікації для детальної візуалізації техніки виконання різних елементів.

Перевага наших відео-посібників полягає в тому, що тактична схема сприймається цілісно, з одночасним рухом всіх гравців, а не дискретно, як в мальованому поданні або на магнітній дошці.

Особливістю процесу розробки методичного забезпечення на кафедрі є те, що в цьому процесі приймають участь як викладачі, так і студенти. До таких розробок належать фільми з техніки та тактики баскетболу, волейболу, гандболу; технічні розробки для фізичного виховання представників різних вікових груп, зокрема, для дітей дошкільного віку, для студентів та інші. Практично на всі розробки кафедри авторами отримані авторські свідоцтва та патенти.

Позааудиторна робота

Фахівці кафедри також працюють зі збірними командами ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Тренування проводяться у другій половині дня в спортивній залі та на відкритих спортивних майданчиках (м. Харків, вул. Валентинівська, 2, корпус «Г» імені Ю.М. Пояркова), а також в лісопарку м. Харкова. Збірні команди ХНПУ імені Г.С. Сковороди приймають участь у змаганнях обласного, регіонального та міжнародного рівнів.

На кафедрі також проводить наукова робота з студентами та аспірантами. Застосовується самостійно розроблене обладнання для тестування психофізіологічних можливостей, на яке отримано патенти та авторські свідоцтва. Застосовується також обладнання для реєстрації частоти серцевих скорочень («Polar»), педагогічні тести та функціональні проби.


 

61168,  м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера) 2, навчально-спортивний комплекс, к. 106
тел.(057) 778-67-46

e-mail: kaf-sport-games@hnpu.edu.ua

Козіна Жаннета Леонідівна,

доктор наук з фізичного виховання та спорту,  професор

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.