Співпраця кафедри теорії і практики англійської мови

Викладачі кафедри плідно співпрацюють з багатьма організаціями – міжнародними і національними установами, інституціями, закладами вищої освіти, закладами середньої освіти, закладами дошкільної освіти, професійними об’єднаннями, некомерційними організаціями, недержавними організаціями тощо.

Колектив кафедри (під керівн. проф. Костікової І.І.) успішно взаємодіє з вченими Малайзії, проводячи спільне міжнародне дослідження під керівництвом доктора наук Тауфік-Гейл (Dr. Taufiq-Hail) на тему впливу дистанційної освіти із залученням викладачів університетів різних країн https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTSo8WNR6-bDc9tSBFFdm2qPUhiF4c2GACoV-mhgNacdD0dQ/viewform.

Викладачі кафедри (проф. Костікова І.І., доц. Вєдернікова Т.В., доц. Гуліч О.О.) плідно співпрацюють з мовними кафедрами Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (кафедра методики та практики викладання іноземної мови), Харківського національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (кафедра іноземних мов № 3), проводячи спільні експериментальні дослідження, з розробкою анкетувань, з використанням критерія Пірсона Х2, методів математичної статистики, в галузі методики викладання англійської мови, підготовки студентів до складання міжнародних іспитів з англійської мови рівня В2, С1. Результатом спільних досліджень стали публікації у міжнародних наукових журналах Journal of Educational and Social Research, Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience (BRAIN), Postmodern Openings, які індексуються в наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

Викладачі кафедри (під керівн. проф. Костікової І.І.) успішно взаємодіють з Науково-дослідним центром Національної академії Національної гвардії України (м. Харків), організуючі сумісні емпіричні дослідження з мотивації вітчизняних фахівців під час «гібрідної війни» протягом останніх років, з розробкою опитувальників, з використанням t-критерія Стьюдента та кластерного аналізу, математичної обробки даних за допомогою програми SPSS 17.0. Результатом сумісних розвідок є друк у престижному американському виданні Routledge Taylor and Francis Group у журналі «The Journal of Slavic Military Studies», який індексується в Scopus та в журналі «BRAIN», який індексується в базі Web of Science.

Викладачі кафедри (проф. Костікова І.І., доц. Гончарова О.А.) вдало співпрацюють з кафедрою іноземної філології і перекладу Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» (м. Київ) в межах академічної мобільності викладачів, виступаючи у 2020-2021 з циклом занять у форматі Zoom конференцій.

Викладачі кафедри успішно співпрацюють з мовними кафедрами українських закладів вищої освіти у межах обміну досвідом викладання англійської мови. проходять підвищення кваліфікації, стажування у Національному технічному університеті «ХПІ» (доц.Солошенко-Задніпровська Н.К., доц.Божко Ю.О., 2019); Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна (проф. Костікова І.І., 2019), Національній академії Національної гвардії України (м. Харків) (доц. Гончарова О.А., 2020, проф. Костікова І.І., 2021). Доц. Гуліч О.О підвищувала рівень своєї професійної кваліфікації у провідному закладі вищої освіти за кордоном: Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Польща, 2019).

Викладачі кафедри ефективно взаємодіють з науковими об’єднаннями, беруть участь у діяльності просвітницьких організацій. Так, проф. Костікова І.І. є членом редакційних колегій міжнародних наукових видань International Journal of Education and Science, Educational Journal of Science Annals та українських фахових видань категорії Б «Теорія та методика навчання та виховання» (ХНПУ імені Г.С.Сковороди), «Вісник університету». Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» (ХНУ імені В.Н.Каразіна), «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки» (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені В. Вінниченка).

Проф. Костікова І.І. також активно взаємодіє із незалежними професійними об’єднаннями, є експертом з акредитації освітніх програм НАЗЯВО, членом Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики» (УАКЛіП), членом Міжнародної професійної організації «Teachers of English to Speakers of Other Languages» (TESOL). Доц. Гончарова О.А. співпрацює з британською історико-літературною спілкою «The Bronte Society». Останнього разу вона виступала спікером на заході, присвяченому вшануванню пам’яті видатних письменниць Великої Британії, – сестер Шарлотти, Емілі та Анни Бронте – «Bronte-2020», який було організовано The Bronte Society та Bronte Parsonage Museum із доповіддю: The Shadow of the Bronte Family in Anton Chekhov’s Three Sisters: A Myth or Reality?, отримавши міжнародний сертифікат.

Викладачі кафедри (доц. Божко Ю.О., доц. Гуліч О.О., доц. Вєдернікова Т.В., доц. Гончарова О.А., доц. Солошенко-Задніпровська Н.К.) є активними рецензентами міжнародних англомовних періодичних видань з філології «Astraea» (2019), з педагогіки «Еducational Challenges» (2020 р.). Проф. Костікова І. І. є головним редактором журналу «Еducational Challenges», має ефективну співпрацю із закордонними вченими – членами редакційної колегії журналу «Еducational Challenges».

Колектив кафедри плідно взаємодіє з міжнародною організацією TESOL, відвідуючи її семінари і заходи, присвячені вивченню і викладанню англійської мови, викладачі мають сертифікати учасників, як-то «Thinking Globally – Teaching Locally: Book of papers of the 2019 National TESOL-Ukraine Convention». April 9-10, 2019 (проф. Костікова І.І.).

Кафедра вдало співпрацює з компанією Clarivate Analytics, є активним учасником вебінарів: «Web of Science: пошук і аналіз грантової підтримки» (доц. Солошенко-Задніпровська Н.К., 4 листопада 2020), «Етика наукових публікацій і інструменти підвищення їх якості» (проф. Костікова І.І, 30 квітня 2020), «Інструменти Clarivate для ефективної наукової діяльності» (проф. Костікова І.І, 12-27 травня 2020). Викладачі мають міжнародні сертифікати.

Колектив кафедри ефективно взаємодіє з українськими видавництвами «Основа», «Ранок», «Юнісофт» з метою поширення досвіду викладання англійської мови, а саме, співпраця віддзеркалена у друці книжок: доц. Гончарова О.А. Читаємо англійською. Харків: Юнісофт, 2018. 64 с.; проф. Костікова І.І, Дерев’янко Т.Є. Дослідницька культура вчителів у системі методичної роботи школи. Харків: «Основа», 2018. 128 с.

Викладачі кафедри успішно здійснюють співпрацю з закладами середньої освіти. Кафедра теорії і практики англійської мови уклала договір про співробітництво з Харківською ЗОШ І-ІІІ ступенів № 20 Харківської міської ради Харківської області, яка є стейкхолдером освітньо-професійної програми «Інформатика в закладах освіти» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 014 Середня освіта (Інформатика, англійська мова). Також кафедра теорії і практики англійської мови виступила співорганізатором спільної кафедри при ЗОШ № 20. Доц. Гуліч О.О. очолює взаємодію з вчителями-предметниками з англійської мови, проводячи круглі столи з обговорення актуальних питань методики викладання англійської мови, виступаючи рецензенткою шкільних робіт МАН.

Кафедра успішно співпрацює з недержавними організаціями для студентів, а саме, з представниками навчального проєкту – сайта – з вивчення англійської мови English FastPass  https://www.englishfastpass.com. Сайт, який місить безліч корисних матеріалів, вправ та порад для тренування, створено для підготовки і складання національних іспитів ЄВІ і ЗНО, міжнародних іспитів PET, FCE, IELTS.

Кафедра має ефективну взаємодію з недержавними організаціями для дітей, а саме, з дитячим Bunny Studdy,  bunnystuddy.com, мовною школою для дітей від трьох років з сучасним підходом до навчання, затишною домашньою атмосферою. Для навчання у центрі використовується методика Total Physical Response (Повний фізичний відгук), в основі якої лежить принцип раннього розвитку дітей «виконуй, навчаючися». На уроках англійської мови практикується багаторазове повторення дій, виконання завдань за допомогою простих жестів і лише англійської мови, дітки запам'ятовують спочатку прості слова і фрази, які з часом стають все більш складними.

 


 

61168,  м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, кор. А, к. 227,

тел.(0572) 68-11-69,

e-mail: kaf-theory-practice-english-lang@hnpu.edu.ua

Завідувач кафедри: 

Костікова Ілона Іванівна,

доктор педагогічних наук, професор

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.