Відділ по роботі з іноземними здобувачами вищої освіти


Відділ по роботі з іноземними здобувачами вищої освіти  Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди є структурним підрозділом університету.

Робота відділу здійснюється згідно законодавства України про освіту і працю, Статуту університету, освітньо-професійних програмам підготовки бакалавра/магістра/доктора філософії, зокрема:

 • закону України «Про вищу освіту»;
 • закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»:
 • закону України «Про закордонних українців»;
 • наказу МОН № 1096 від 11.10.2018 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2019 році»;
 • наказів МОН «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти»;
 • наказу МОН № 1272 від 11 грудня 2015 року «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541» зі змінами від 11.08 2017 № 1167, (далі Наказ №1167), яким затверджено нову редакцію «Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрація»;
 • наказу МОН № 504 від 05.05.2015 року «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту»;
 • постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»;
 • постанови Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 р. № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб»;
 • наказу МОН № 245 від 15.07.1996 року «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти»;
 • закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового
 •  або тимчасового захисту»;
 • постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. № 118 «Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію»;
 • постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 р. № 251 «Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного опису їх бланків та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 р. № 1983»;
 • постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»;
 • постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах).

Завдання відділу по роботі з іноземними здобувачами вищої освіти:

 1. Забезпечення діяльності ХНПУ імені Г.С. Сковороди згідно діючого законодавства України та статутних вимог ХНПУ імені Г.С. Сковороди на започаткування та провадження освітньої діяльності для іноземців та осіб без громадянства за умови дотримання вимог, передбачених відомостями щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти у розділі підготовки іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами (спеціальностями).
 2. Забезпечення та здійснення роботи відділу у взаємодії з Українським державним центром міжнародної освіти, Державною міграційною службою України, структурами МОН тощо.
 3. Здійснення оформлення документів іноземних громадян та осіб без громадянства, які вступають на навчання до ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
 4. Здійснення співпраці з посольствами, консульствами та представництвами іноземних країн з питань навчання й перебування іноземців чи осіб без громадянства, які навчаються в ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
 5. Здійснення співпраці з суб’єктами господарювання.
 6. Сприяння розвитку міжнародних зв’язків.

61002,  м. Харків, вул. Валентинівська 2, оф.224-А,

тел./факс +38(0572) 68-61-49,

e-mail: icandiec@hnpu.edu.ua

В.о. завідувача відділу

Наталія Анатоліївна Мазуркова

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.