Художньо-графічний факультет

Художньо-графічний факультет Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди було створено у 1990 році. З 2015 року декан художньо-графічного факультету Малиніна Ірина Олегівна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Українського  декоративно-прикладного мистецтва та графіки.

Факультет підготував близько 3000 дипломованих спеціалістів, які гідно представляють свою alma mater у галузі живопису, малюнку, графіки, батику, українського розпису, кераміки, дизайну, моделювання одягу, килимарства, аплікації, художньої вишивки, різблення по дереву тощо.

До складу деканату художньо-графічного факультету входять заступник декана з навчальної роботи доцент, кандидат педагогічних наук  Іноземцева С.В. та координатор з виховної роботи доцент, кандидат педагогічних наук Алтухова А.В..

Підготовку фахівців здійснюють три кафедри:

Різноманітність дисциплін, викладання яких вони забезпечують — це поєднання теорії з практичної творчою діяльністю, педагогічної, виробничої та пленерної практик під керівництвом досвідчених педагогів, що дозволяє студентам стати справжніми фахівцями.

Факультет підготував близько 3000 дипломованих спеціалістів, які гідно представляють свою alma mater у галузі живопису, малюнку, графіки, батику, українського розпису, кераміки, дизайну, моделювання одягу, килимарства, аплікації, художньої вишивки, різблення по дереву тощо.

До складу факультету входять три кафедри: образотворчого мистецтва, українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки та кафедра дизайну.

Підготовка фахівців здійснюється за спеціальностями:

 • 014 Середня освіта "Образотворче мистецтво" (з поглибленим вивченням дисциплін таких  напрямків як: графічне мистецтво (реклама), поліграфічне мистецтво, дизайн середовища, художні промисли), за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "магістрі".  По закінченню студенти отримують кваліфікацію "вчитель (Образотворчого мистецтва)", "викладач (Образотворчого мистецтва) відповідно.
 • 022 Дизайн (з додатковими напрямками: моделювання та художнє оздоблення одягу, дизайн текстилю ) за освітньо-кваліфікаційними рівнямєм "бакалавр". По закінченню студенти отримують кваліфікацію "дизайнер"(без кваліфікації вчитель).

Опис спеціальності 014 Середня освіта "Образотворче мистецтво"

Випускники зазначеної спеціальності працюють у навчальних закладах, художніх навчальних закладах, дизайн-студіях, фірмах, що спеціалізуються на розробці рекламної продукції, музеях, галереях, бібліотеках, редакціях газет, на телебаченні, у державних органах влади, на підприємствах та в інших організаціях.

Випускники мають можливість працювати:

 • викладачами вищої школи (освітньо-кваліфікаційний рівень магістр)
 • вчителями образотворчого мистецтва;
 • вчителями художньої праці та креслення;
 • організаторами прикладної творчості в загальноосвітніх школах;
 • викладачами у художніх училищах;
 • викладачами у ліцеях і спеціалізованих навчальних закладах із профільною підготовкою з образотворчого мистецтва та дизайну;
 • викладачами у професійних школах нового зразка;
 • дизайнерами у дизайн-студіях;
 • художниками;
 • керівниками художньої студії або школи;
 • керівниками гуртка.

Опис спеціальності 022 Дизайн:

Випускники мають можливість працювати :

 • дизайнерами одягу;
 • дизайнерами текстилю;

Студенти факультету беруть участь у загальноуніверситетських, міських та міжнародних заходах, конкурсах, фестивалях, та постійно виборюють призові місця. Роботами наших студентів прикрашені приміщення чисельних університетських корпусів, що надає їм вишуканості й стилю.

Презентація художньо-графічного факультету

Щедро передають своїм вихованцям професійні знання та піклуються про розвиток молодих талантів професор В.М. Чаус, відмінник народної освіти, доцент П.М. Моценко, канд. мистецтвознавства, проф. Т.В.Паньок, члени Спілки художників доц. В.О. Хмельницький, канд. мистецтвознавства, доц. У.П. Мельнікова, канд. псих. наук, доц. Я.В. Чеботова та ін. Серед викладачів лауреати республіканських і міжнародних конкурсів, виставок, експозицій (доц. Я.В. Чеботова, доц. У.П. Мельнікова, доц. М.Г. Куратова, доц. А.В. Ярошенко, доц. В.Б. Кулик, ст. викл. М.А. Азаркіна, ст. викл. О.А. Лазарєв). Їх роботи прикрашають галереї України, Росії, Польщі, Італії, Канади, США. Старший викладач М.Д. Пригодін та доц. М.Г. Куратова мають багато запатентованих робіт як члени Спілки дизайнерів України. Більшість працівників факультету разом зі студентами займаються творчою та виставковою діяльністю.

 Науковий потенціал факультету представляють провідні фахівці – педагоги: к.п.н., доц. І.О. Малиніна; к.п.н., доц. С.В. Іноземцева; к.м., доц. У.П. Мельнікова;  к.м., проф. Т.В.. Паньок; к.п.н., доц., Н.В. Чєн; к.п.н., доц. Л.С. Григорова; к.п.н., доц. Я.В. Чеботова; к.п.н., к.а.н, доц. А.В. Ярошенко; доц. А.В. Алтухова; к.п.н., доц. Л.В. Лісунова які плідно працюють над підвищенням наукового рівня студентів, забезпечуючи викладання різноманітних дисциплін, поєднуючи теорію з поглибленням творчої, педагогічної, виробничої та пленерної практик.

Студенти факультету беруть участь у загальноуніверситетських, міських та міжнародних заходах, конкурсах, фестивалях, і виборюють призові місця: Міжнародний конкурс молодих дизайнерів-модельєрів «Печерські каштани» у м. Київ (2012 р. – ІІ та ІІІ місце, дипломи фіналістів; 2013 р. – два ІІ та три ІІІ місця; 2014 р. – ІІ місце); Міжнародний фестиваль «Текстиль і мода» у м. Донецьк (2012 р. – диплом з відзнакою; 2013 р. – 2 дипломи за ІІ місце); Міжнародна олімпіада у ХДАДМ «Дизайн-освіта» (8 дипломів ІІ ступеню та 2 дипломи ІІІ ступеню); «KHARKOVFASHIONDAYS» (2013 р. в KharkivPalaceHotel, м. Харків); ХІV Міжнародний фестиваль «ARTPODIUM» у м. Кишинів (Молдова) (2014 р. – дипломи 1 ступеню); фестиваль-конкурс соціальної реклами "Україна єдина" (2014 р. у м. Львів); східно-регіональний конкурс молодих дизайнерів одягу Східної України, як частині Всеукраїнського конкурсу (2014 р. у м. Харків 1 місце та дипломи учасників), Всеукраїнські олімпіади з образотворчого мистецтва.

Роботами наших студентів прикрашені приміщення численних університетських корпусів, що надає їм вишуканості й стилю.


Творчі роботи викладачів факультету

 


Ст. викл. Азаркіна М.А. (Каф.ОБМ)

Доц. Ярошенко А.В.(Каф.Дизайну)

Доц. Кулик В.Б.(Каф. ОБМ)

Доц. Малиніна І.А.(Каф. УДПМ та гр.)

Викл. Котляр О.Р.(Кафедра ОБМ)

Ст. викл. Чаус Д.В.(Каф. ОБМ)

Доц. Котлярова Л.С.(Кафедра ОБМ)
 
Ст. викл. Лазарев О.А.(Кафедра ОБМ)

Ст. викл. Куратова М.Г.(Каф. дизайну)


Ст. викл. Радомська А.М.(Кафедра ОБМ)


Доц. Хмельницький В.О.(Кафедра ОБМ)

Доц. Чеботова Я.В.(Кафедра дизайну)


Доц. Чекардін Ю.Н.(Кафедра ОБМ) 


Проф. Паньок Т.В.(Кафедра ОБМ)

 


 

Творчий конкурс:

На всі спеціальності творчий конкурс відбувається у три етапи: малюнок, жи­вопис, композиція (завдання з компо­зиції розрізняються відповідно спеціаль­ностям).

Малюнок. При виконанні завдання з ма­люнка — малюнок гіпсової маски — абітурієнт повинен послідовно застосовувати стадії конструктивної форми, знати і вмі­ти використовувати закони лінійної пер­спективи, проявити навички світло-тіньо­вого моделювання форми.

Живопис. При виконанні завдання з жи­вопису — етюд побутового натюрморта - абі­турієнт повинен проявити знання з осно­вних властивостей кольорів, з зобра­женням складних за формою предметів. Абітурієнт повинен володіти технікою ак­варельного живопису.

Композиція спеціальність: 014 Середня освіта "Образотворче мистецтво" При ви­конанні екзаменаційного завдання з ком­позиції — ескіз рекламного плакату абіту­рієнт повинен знати закони, правила та прийоми композиції в рекламному плака­ті, мати навички володіння шрифтом, різ­номанітними графічними матеріалами (туш, гуаш, акварель та ін.), вміти виконувати кольорове рішення рекламного плакату.

Композиція спеціальність: 022 Дизайн При виконанні екзамена­ційного завдання з композиції — створен­ня колекції одягу на задану тематику — абітурієнт повинен знати закони, прави­ла та прийоми композиції в одязі, види одягу (чоловічого, жіночого, дитячого), в залежності від сезону, вміти виконувати ескізи в графіці та кольоровому рішенні, володіти графічними матеріалами.

До проходження творчого конкурсу абі­турієнт повинен мати сертифікат з укра­їнської мови й літератури та історії України.

Приклад виконання робіт творчого конкурсу (рисунок, живопис, композиція):


 

61166, м. Харків, пров. Фанінський, 3, к. 304,
тел.(057)701-04-95

e-mail: faculty-arts-graphics@hnpu.edu.ua

Декан:

Малиніна Ірина Олегівна

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.