Фомін Володимир Вікторович

Фомін Володимир Вікторович
доктор педагогічних наук, доцент,

професор кафедри музичного мистецтва,

в.о. декана факультету мистецтв

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

Закінчив Харківське училище культури у 1992 році та здобув кваліфікацію «Організатор культурно-просвітницьких заходів. Керівник оркестру народних інструментів»

Закінчив Харківський педагогічний університет імені Г.С. Сковороди у 1998 році за спеціальністю «Музичне мистецтво» та здобув кваліфікацію «вчитель музики та світової художньої культури».

У 2007 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки на тему: ««Індивідуальний підхід в естетичному вихованні учнівської молоді в Україні в кінці XIX – початку XIX ст.»).

У 2019 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки на тему: «Теорія і практика організації діяльності закладів суспільної опіки дітей та молоді в Україні (кінець ХVIIІ – початок ХХ століття»).

ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА

Фомін Володимир Вікторович пройшов шлях від учителя музики Великопроходівської середньої школи, Дергачівського району, Харківської обл. (1992-1995; 1998-2000), концертмейстера кафедри вокально-хорової підготовки вчителя (1998-2000) та кафедри хореографії (2000-2007) Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, викладача кафедри інструментальної підготовки вчителя (2005-2007), доцента кафедри теорії і методики професійної освіти (2007-2017) до професора (2017) та завідувача кафедри теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителя (2019 р.).

З 2020 року є членом спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 з проведення захисту дисертацій за науковими спеціальностями 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» і 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».

Редактор наукового журналу «Professional Art Education».

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Працюючи на кафедрі теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителя ХНПУ імені Г.С. Сковороди Фомін В.В. викладає такі курси, як «Методика музичного виховання», «Теоретико-методологічні основи музичної педагогіки», «Сучасні музично-інформаційні технології» та ін.

З цих предметів складені силабуси, методичні рекомендації та вказівки, курси лекцій. Водночас Володимир Вікторович є розробником програм з науково-педагогічної та науково-дослідної практики здобувачів другого вищого освітнього рівня – магістр, в тому числі й студентів з КНР.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Фомін Володимир Вікторович має більше 60 наукових праць у міжнародних та фахових виданнях України. Серед них ті, що розкривають індивідуальний підхід до розвитку почуттів дитини в історії зарубіжної педагогічної думки; питання розвитку особистісних якостей музикантів-виконавців у педагогічній спадщині композиторів кінця XIX – початку XX сторіччя; естетичний розвиток особистості засобами образотворчого мистецтва; роль класного керівника в змісті розвитку творчих здібностей вихованців засобами мистецтва – музичного, образотворчого, хореографічного; здійснення контролю за естетичним розвитком учнів та чуттєвої сфери дитини дошкільного віку; інтерактивні методи професійної підготовки майбутніх педагогів до роботи з родинами в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства тощо.

Значна частина наукових праць присвячена організації діяльності закладів суспільної опіки дітей та молоді в Україні. В цьому напрямі автором здійснено ряд історико-педагогічних досліджень щодо освітньо-виховної, соціально-реабілітаційної, матеріальної й превентивно-правової діяльності сирітських будинків, дитячих притулків, виправних колоній для неповнолітніх, спеціалізованих закладів для сліпих, глухонімих, душевнохворих.

Сьогодні Фомін Володимир Вікторович активно керує науковою й науково-педагогічною роботою студентів факультету мистецтв та займається проблематикою підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до професійної діяльності.

За офіційним запрошенням Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради Фомін Володимир Вікторович приймав активну участь у розробці моделі «Університетські кафедри у школі» (26-28 квітня 2009 року). Практичні результати цієї моделі активно використовуються під час сумісної діяльності та згідно договору з закладами середньої освіти (ЗСО №148, №142 та ліцей мистецтв №133), де здійснюється постійна наукова робота в змісті діяльності МАН (Мала академія наук). Так, під керівництвом Фоміна В.В. учні цих закладів здобувають високі призові місця на обласному конкурсі-захисті учнівських наукових праць Харківського територіального відділення МАН.

Сфера наукових інтересів:

  • індивідуальний підхід в естетичному розвитку особистості;
  • історія, теорія та практика музично-естетичного розвитку підростаючого покоління;
  • історія, теорія і практика організації діяльності закладів суспільної опіки дітей та молоді;
  • мистецька освіта: історія, теорія, технології.

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

Нагороджений пам’ятним посвідченням у номінації «За успіхи у вихованні молоді» (2011 рік)
Нагороджений пам’ятним посвідченням – переможець у номінації «Кращій науковець» (2018 рік)
Нагороджений почесною відзнакою (медаллю) Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (2019).
Має значну кількість почесних грамот та подяк від Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки», «За високий професіоналізм», «За виховання студентської молоді», «За вагомий особистий внесок у підготовку педагогічних працівників» , «За сумлінне виконання професійних обов’язків» та ін.

ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Фомін Володимир Вікторович є лауреатом ІІІ премії Всеукраїнського конкурсу баяністів-акордеоністів (м. Мелітопіль, 1998 р).

Є організатором Всеукраїнського конкурсу музичного мистецтва «Art-Dominanta» та членом журі цього конкурсу, зокрема в номінаціях «Знавці музичного мистецтва», «Просвітницький захід» та «Методична майстерність».

 

Профіль Фоміна В.В. уGoogle Академії

Профіль ORCID


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.