Голобородько Костянтин Юрійович

Голобородько Костянтин Юрійович

доктор філологічних наук, професор,

декан українського мовно-літературного факультету

імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка

Освіта і наукова підготовка

З 1983 по 1089 рр. навчався у Херсонському державному педагогічному інституті імені Н. К. Крупської, закінчив відділення російської мови та літератури філологічного факультету, отримав кваліфікацію вчителя російської мови і літератури.
1989 р. вступив до аспірантури на кафедру російської мови Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди.
1993 р. захистив кандидатську дисертацію «Окказионализмы в поэзии С. Кирсанова» (науковий керівник — доктор філологічних наук, професор В. П. Ковальов, м. Херсон).
У 2001–2004 рр. К. Ю. Голобородько – докторант кафедри української мови Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;
2011 р. захистив докторську дисертацію на тему «Концептосфера мовотворчості Олександра Олеся» у спеціалізованій ученій раді Інституту української мови НАН України;
2012 р. отримав учене звання професора кафедри української мови.

Професійна карʼєра та досвід управлінської діяльності 

У 1988 – 1989 рр. працював учителем української мови та літератури Чорнобаївської санаторної школи-інтернату Білозерського району Херсонської області.
Упродовж 1994 – 1998 рр. – заступник директора з наукової роботи Акдемічного ліцею при Херсонському державному університеті.
1993 – 1998 рр. – старший викладач, доцент кафедри лінгводидактики Херсонського державного педагогічного університету, водночас виконував обов’язки заступника декана факультету довузівської підготовки.
Із 1998 до 2001 рр. – обіймав посаду декана факультету іноземної філології Херсонського державного педагогічного університету.
Із 2004 р. – професор кафедри української мови ХНПУ імені Г.С. Сковороди, завідувач кафедри українознавства.
Із 2012 р. К. Ю. Голобородько перебував на посаді директора Інституту мов світу ХНПУ імені Г. С. Сковороди.
Із 2012 р. до цього часу – декан українського мовно-літературного факультету імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

Навчально-методична робота

За час роботи в університеті викладав різні навчальні дисципліни, зокрема, «Лінгвістика тексту», «Історична граматика», «Генеза української мови».

Має 38 навчальних посібників та 9 методичних рекомендацій.

Наукова діяльність

Когнітивна лінгвістика, лінгвостилістика, лінгвоконцептологія становлять дослідницько-пошукове коло наукових зацікавлень, у творчому доробку К. Ю. Голобородька понад 100 публікацій з лінгвопоетики, стилістики, теорії мовної картини світу й мовної особистості, зокрема 2 монографії «Поэтическое творчество и проблемы идиостиля» (2001), «Ідіостиль Олександра Олеся: лінгвокогнітивна інтерпретація» (2010); посібники з української мови для ЗНЗ.

Керує роботою аспірантів і докторантів. Під керівництвом К. Ю. Голобородька захищено 6 кандидатських дисертацій.

Член спеціалізованої вченої ради К 64.053.05, Д 64.053.03 Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Голова спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 (з липня 2020 р.)

Неодноразово виступав опонентом дисертаційних робіт із філологічних наук.

Громадська діяльність

К. Ю. Голобородько – головний редактор видання «Вивчаємо українську мову та літературу» ВГ «Основа», член Харківського історико-філологічного товариства.

Член Харківського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Т. Г. Шевченка.

2016–2019 рр. – головний редактор наукового видання «Лінгвістичні дослідження».

2020 р. – член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України «Лінгвістичні дослідження»: Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. (Харків): ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

Член редакційної колегії наукового видання «Український світ у наукових парадигмах».

Член організаційного комітету, заступник голови Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови, яка проходила на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, упродовж 2014, 2015, 2016 рр.

Член організаційного комітету щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції студентства і наукової молоді «Філологія ХХІ століття.

Керівник наукової лабораторії лінгвістичних експертиз (ХНПУ імені Г. С. Сковороди);

Наукове консультування, підготовка висновків спеціаліста, лінгвістичних експертиз для Управління Служби Безпеки України в Харківській області, підрозділів Національної поліції та Антимонопольного комітету; Генерал Українського козацтва.

Професійний розвиток  

2014 р. – стажування в Національній академії педагогічних наук України. Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ №086542. Тема: «Методи оцінювання знань студентів вищих навчальних закладів ІІІ –ІV рівнів акредитації в контексті Болонського процесу».

12.12.2019 – 12.06.2020 – стажування у відділі стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови Національної академії наук України.

Нагороди і відзнаки 

  1. Відмінник освіти України (1998).
  2. Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації (2012, 2018).

Відзнаки:

  1. «За наукові досягнення» (2009).
  2. «За вагомий внесок у розвиток освіти та науки» (2014).

Медалі:

  1. «Григорій Сковорода» (2015).
  2. «Почесний знак Хреста» (2014).
  3. Богдана Хмельницького (2015).
  4. «Патріот України» (2016).

 

Профіль у Google Академії

ORCID

Е-мейл: konceptikos@gmail.com

 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.