Гуліч Олена Олександрівна

Гуліч Олена Олександрівна
Координатор з виховної роботи фізико-математичний факультету
Кандидат філологічних наук,
доцент кафедри теорії і практики англійської мови.

 

ОСВІТА:

1995 р. – закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди, факультет іноземної філології.

ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА :

1998 р. – викладач кафедри англійської філології;

2006 р. – викладач кафедри теорії і практики англійської мови Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;

20042007 рр. – аспірант кафедри російської та світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;

2016 р.– кандидат філологічних наук;

2017 р.– доцент кафедри теорії і практики англійської мови Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;

ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЇ:

Кандидатська: «Літературна спадщина Л.Я. Гуревич» (ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2016; науковий керівник – докт. філол. наук., проф. Андрущенко О.А.)

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

Історія російської літератури ХІХ–ХХ ст., методика викладання іноземних мов, англійська мова в галузі інформаційних технологій.

КУРСИ, ЩО ВИКЛАДАЄ:

 • Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням для студентів фізико-математичного факультету.
 • Практика усного та писемного англійського мовлення для студентів фізико-математичного факультету зі спеціалізацією «англійська мова».
 • Англійська мова в галузі інформаційних технологій для студентів фізико-математичного факультету зі спеціалізацією «англійська мова».
 • Іноземна (англійська) мова для магістрантів фізико-математичного факультету.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ:

 • Гуліч О.О. Переваги використання ІКТ у сучасній освіті / О.О. Гуліч // Conference Proceeding «Innovation and modern technology in the education system: contribution of Poland and Ukraine». – Sandomierz, 2017. – C. 194–197.
 • Гуліч О.О. Сполучення дієслів з адвербіальними частками. Практичні завдання з англійської мови / І.М. Березнева, Я.В. Галаган, О.О. Гуліч. – Х.: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2007. – 32 с.
 • Гуліч О.О. Формування термінологічної компетенції студентів немовних спеціальностей / О.О. Гуліч // Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С.15–18
 • Гулич Е.А. Символика пространства в романе Л.Я. Гуревич «Плоскогорье»  / Елена Александровна Гулич // Література в контексті культури: Збірник наукових праць. – ред. В.А. Гусєв та ін.. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. (28). – С.74–79.
 • Гулич Е.А. Цветовая символика в романе Л.Я. Гуревич «Плоскогорье» / Елена Александровна Гулич // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип.18– Том 185 (). – С.273–279.
 • Гулич Е.А. «Программа обновления искусства в драме Л.Я. Гуревич «Смена» / Елена Александровна Гулич // Науковий вісник кафедри Юнеско КНЛУ. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія. – К.: Видавничий центр КНЛУ, листопад, 2016. – С.88–93.
 • Гуліч О.О. Види комп’ютерних навчальних програм та методика їх використання на різних етапах формування лексичних навичок молодших школярів / О.О. Гуліч, Ю.М. Якименко //Филологический сборник: Сб. науч. статей / Сост. – Е.А. Скоробогатова, И.И. Степанченко. – Харьков: ХНПУ им. Г.С. Сковороди, 2015. – Вип. 19. – С. 120–125.
 • Гуліч О. О. Взгляды Л.Я.Гуревич на задачи и традиции В.Г.Белинского / Олена Олександрівна Гуліч // Мова і культура: Науковий журнал. – Київ: ВидавничийДім Дмитра Бураго, 2013. – Вип.16. – Т.1(163). – С. 323–327

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Адреса: каб. 227-А, вул. Валентинівська, 2, м. Харків.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.