Харченко Людмила Павлівна

Назад

Харченко Людмила Павлівна
завідувач кафедри зоології,
доктор біологічних наук,  професор

Завідувач кафедри зоології з 2001 року, доктор біологічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України (2008 р.), нагороджена знаком "Відмінник освіти України" (1999, 2001 рр.), лауреат конкурсу “Вища школа Харківщини - кращі імена”.  Закінчила ХДПІ імені Г.С. Сковороди та аспірантуру по кафедрі зоології. Працює на кафедрі з 1973 р.  З 1993 по 2005 рр.; з 2010 по 2012 рр.– декан природничого факультету.

Викладає навчальні дисципліни: "Зоологія хребетних", "Гістологія з основами ембріології", "Мікробіологія з основами вірусології", "Філогенія тваринного світу", "Етологія", "Вступ до спеціальності" студентам денної та заочної форми навчання, слухачам ІПО. Керує роботою магістрів і аспірантів.

Основний напрям наукової роботи – морфофізіологічна характеристика травної системи птахів різної трофічної спеціалізації. Член Українського орнітологічного товариства, Українського товариства охорони птахів (партнер Bird Life International).

Науковий керівник 3-х кандидатських та науковий консультант докторської дисертації. Опонує кандидатські та докторські дисертаційні роботи. Головний редактор збірника фахового видання "Біологія і валеологія". Член журі секції "Біологія" МАН,

Автор більш 200 наукових робіт, серед яких 3 навчальні посібники, наукові статті в фахових виданнях, співавтор підручника “Порівняльна анатомія хребетних”.


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.