Предметні Олімпіади для вступу до університету в 2019 році (додаткові бали)

Перший (дистанційний) тур
Предмет олімпіади
(дата проведення)
 
Завдання олімпіади
Результати першого (дистанційного) туру олімпіади
Біологія
(2 січня –
23 березня 2019 року)
 
Результати першого (дистанційного) туру олімпіади від 28.03.2019 року
Хімія
(2 січня –
30 березня 2019 року)
 
Результати першого (дистанційного) туру олімпіади від 04.04.2019 року
Математика
(4 лютого –
3 березня 2019 року)
 
Результати першого (дистанційного) туру олімпіади від 11.03.2019 року
Географія
(4 березня –
29 березня 2019 року)
  Результати першого (дистанційного) туру олімпіади від 02.04.2019 року
 
 
 
Другий (очний) тур
Біологія
 
Географія   Результати другого (очного) туру олімпіади від 20.04.2019 року
Хімія   Результати другого (очного) туру олімпіади від 27.04.2019 року
Математика   Результати другого (очного) туру олімпіади від 08.04.2019 року
 
Умови участі у Всеукраїнських олімпіадах
Харківського національного педагогічного
університету імені Г. С. Сковороди для професійної орієнтації
вступників на основі повної загальної середньої освіти
 
І.       Загальні положення
 
1.1.   Умови розроблено відповідно до Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2016 року № 1587, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 16/29884, відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096, Правил прийому до Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди у 2019 році.
1.2.     Ці Умови визначають порядок організації та проведення Всеукраїнських олімпіад Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (далі – Олімпіади) для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, правила участі в Олімпіадах, терміни та місце й проведення, порядок реєстрації й порядок визначення переможців і нарахування додаткових балів переможцям олімпіад.
1.3.     Ці Умови діють протягом вступної кампанії 2019 року.
1.4.     Основними завданнями Олімпіад є виявлення, розвиток обдарованих вступників, надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди (далі – ХНПУ імені Г. С. Сковороди; університет), реалізація здібностей талановитих учнів.
1.5.     Організаторами й координаторами Олімпіад у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди є історичний факультет, природничий факультет, фізико-математичний факультет, що здійснюють організаційно-методичне забезпечення проведення Олімпіад.
1.6.     Для проведення Олімпіад створюються: організаційний комітет, предметно-методична комісія, апеляційна комісія, склад яких затверджується наказом ректора університету.
1.7.     Організаційний комітет відповідає за організаційне й методичне проведення Олімпіад. До складу організаційного комітету входять:
 • голова організаційного комітету;
 • заступник голови організаційного комітету;
 • секретар організаційного комітету.
Голова організаційного комітету здійснює розподіл доручень між його членами (науково-педагогічними працівниками, аспірантами) і керує роботою з організації проведення Олімпіад.
Організаційний комітет:
 • проводить організаційну роботу з підготовки й проведення Олімпіад;
 • здійснює контроль за дотриманням Умов Олімпіад;
 • розробляє та здійснює необхідні заходи з інформування, комунікації та прийому учасників Олімпіад;
 • проводить реєстрацію учасників Олімпіад;
 • готує бланки для письмових олімпіадних робіт;
 • здійснює шифрування робіт учасників Олімпіад;
 • готує документацію для проведення Олімпіад (протоколи, звіти тощо);
 • приймає рішення щодо визначення остаточної кількості балів, набраних учасниками Олімпіад.
1.8.     Предметно-методична комісія формується з числа професорсько-викладацького складу, до якої входять фахівці відповідної галузі, у складі не більше п’яти осіб. До складу предметно-методичної комісії входять:
 • голова предметно-методичної комісії;
 • заступник голови предметно-методичної комісії;
 • члени предметно-методичної комісії.
Голова предметно-методичної комісії розподіляє доручення між членами комісії, забезпечує об’єктивність перевірки й оцінювання робіт учасників Олімпіад, надає науково-методичну допомогу членам комісії під час перевірки робіт учасників Олімпіад.
Предметно-методична комісія:
 • розробляє й затверджує структуру, зміст завдань для кожного із турів Олімпіад, а також укладає відповіді до них, розв’язання та критерії їх оцінювання;
 • перевіряє й оцінює роботи учасників Олімпіад;
 • забезпечує науковий рівень змісту завдань і їх нерозголошення до моменту оприлюднення (надання підготовлених завдань будь-якій особі, яка не є членом предметно-методичної комісії, не допускається).
1.9.     Для проведення апеляцій організаційним комітетом Олімпіади створюється апеляційна комісія. Апеляційна комісія забезпечує об’єктивність оцінювання робіт учасників Олімпіад. До складу апеляційної комісії входять науково-педагогічні працівники, які не є членами предметно-методичних комісій.
Апеляційна комісія:
 • розглядає звернення учасників Олімпіад щодо вирішення питань, пов’язаних із оцінюванням робіт;
 • має право як підвищити оцінку з апеляційного питання (або залишити її без змін), так і понизити її в разі виявлення помилок, непомічених при початковій перевірці.
1.10.   Предмети, з яких проводяться Всеукраїнські олімпіади ХНПУ імені Г.С. Сковороди:
– математика;
– біологія;
– хімія;
– географія.
Олімпіади проводяться для вступу до ХНПУ імені Г.С. Сковороди на спеціальності, яким надається особлива підтримка, визначених
Переліком спеціальностей Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2019 році (додаток 2 до Умов прийому) і Правил прийому до ХНПУ імені Г. С. Сковороди у 2019 році, а саме:
Предмет Олімпіади
Код і назва спеціальності
Математика
014.04 Середня освіта (Математика)
014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
014.06 Середня освіта (Хімія)
014.07 Середня освіта (Географія)
014.08 Середня освіта (Фізика)
014.09 Середня освіта (Інформатика)
Біологія
014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
014.06 Середня освіта (Хімія)
091 Біологія
Хімія
014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
014.06 Середня освіта (Хімія)
091 Біологія
Географія
014.07 Середня освіта (Географія)
 
Предметні олімпіади проводяться за програмами, зміст яких не виходить за межі змісту програм загальноосвітніх навчальних закладів.
1.11.   Інформація щодо проведення Олімпіад розміщується на офіційному веб-сайті університету за адресою:
http://hnpu.edu.ua/uk/hnpu_olympiada_vstup_2019.
 
ІІ.      Порядок організації і проведення Олімпіад
 
2.1.     До участі в Олімпіадах допускаються особи, які отримали повну загальну середню освіту, або є учнями випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів, або мають право на отримання документа про повну загальну середню освіту в навчальний рік проведення Олімпіад.
2.2.     Олімпіади проводяться у два тури: перший тур – дистанційний; другий тур – очний (безпосередньо в ХНПУ імені Г. С. Сковороди).
2.3.     Графік проведення  першого (дистанційного) та другого (очного) турів Олімпіад:
Етапи проведення Олімпіад
Предмет Олімпіади й дати
Олімпіада з МАТЕМАТИКИ
Олімпіада з БІОЛОГІЇ
Олімпіада з ХІМІЇ
Олімпіада з ГЕОГРАФІЇ
 
Реєстрація учасників і проведення першого (дистанційного) туру
4 лютого – 3 березня
2019
року
2 січня – 23 березня
2019 року
2 січня – 30 березня
2019 року
4 березня –
29 березня
2019 року
Попередні результати й розміщення розв’язків завдань першого (дистанційного) туру
6 березня
2019 року
25 березня
2019 року
1 квітня
2019 року
2 квітня
2019 року
Подання апеляцій на результати дистанційного туру
не пізніше
9 березня
2019 року
26 березня
2019 року
2 квітня –
3 квітня
2019 року
3 квітня
2019 року
Розгляд апеляцій на результати дистанційного  туру
11 березня
2019 року
27 березня
2019 року
3 квітня
2019 року
4 квітня
2019 року
Оголошення остаточних результатів першого (дистанційного) туру
11 березня
2019 року
28 березня
2019 року
4 квітня
2019 року
5 квітня
2019 року
 
Проведення другого (очного) туру (реєстрація з 9.00; виконання конкурсних завдань з 10.00 до 13.00)
6 квітня
2019 року
13 квітня
2019 року
27 квітня
2019 року
20 квітня
2019 року
м. Харків, вул. Валентинівська, 2
(ст. метро «Студентська»)
м. Харків, вул. Алчевських, 29 (ст. метро «Пушкінська»)
Попередні результати й розміщення розв’язків завдань другого (очного) туру
6 квітня
2019 року
13 квітня
2019 року
27 квітня
2019 року
22 квітня
2019 року
Подання апеляцій на результати очного туру
6 – 7 квітня
2019 року
13 квітня
2019 року
27 квітня
2019 року
23 квітня
2019 року
Розгляд апеляцій на результати очного туру
8 квітня
2019 року
13 квітня
2019 року
27 квітня
2019 року
24 квітня
2019 року
Оголошення остаточних результатів другого (очного) туру
8 квітня
2019 року
15 квітня
2019 року
29 квітня
2019 року
25 квітня
2019 року
 
2.4.     Для проведення першого (дистанційного) туру Олімпіад організаційні комітети розміщують завдання, розроблені предметно-методичними комісіями, на офіційному сайті університету й розповсюджують інформацію про це всіма доступними способами. Офіційною версією завдань уважається тільки та, що розміщена на сайті університету за адресою: http://hnpu.edu.ua/uk/hnpu_olympiada_vstup_2019.
2.5.     Для участі у Всеукраїнських олімпіадах ХНПУ імені Г.С. Сковороди учасникам першого (дистанційного) туру необхідно:
1) ознайомитися з цими Умовами;
2) обрати предмет Олімпіади (допускається участь у кількох Всеукраїнських олімпіадах Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди);
3) ознайомитися з графіком проведення Олімпіади з відповідного конкурсного предмету;
4) завантажити з веб-сторінки Олімпіади завдання першого (дистанційного) туру з відповідного конкурсного предмету разом із бланком відповідей (за наявності). Учасники оформлюють розв’язок письмово (чітким розбірливим почерком; сканована копія або чітке фото) або у вигляді файлу формату *.doc або *.pdf;
5) завантажити з веб-сторінки Олімпіади анкету-заявку учасника (Додаток 1), роздрукувати й заповнити її.
Учасники несуть особисту відповідальність за достовірність наданої інформації. Недостовірність поданих особистих даних є підставою для безапеляційного відсторонення учасника. Обробка персональних даних учасників Олімпіад здійснюється відповідно до вимог Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних»;
6) направити розв’язок (сканована копія або чітке фото, або файл формату *.doc або *.pdf) разом із заповненою анкетою-заявкою (сканована копія або чітке фото) електронною поштою з назвою в темі «Олімпіада-2019» на адресу відповідного організаційного комітету:
Предмет Олімпіади
Адреса електронної пошти організаційного комітету
Математика
   kaf-mathematics@hnpu.edu.ua
Біологія
   biohnpu2019@gmail.com
Хімія
Географія
 
2.6.     Учасники першого (дистанційного) туру Олімпіад мають право ознайомитися з відповідями (розв’язками) завдань, запропонованими предметно-методичними комісіями, і з попередніми результатами перевірки робіт учасників до підбиття остаточних підсумків.
2.7.     Перевірку робіт учасників першого (дистанційного) та другого (очного) турів Олімпіад здійснює предметно-методична комісія з відповідного конкурсного предмету.
2.8.     Результати першого (дистанційного) туру Олімпіад оформлюються протоколами, які підписує голова та члени предметно-методичної комісії разом із головою організаційного комітету, і повідомляються учасникам особисто електронною поштою на адресу, яка вказана в анкеті-заявці, і розміщуються на офіційному сайті університету (згідно з термінами, зазначеними в п. 2.3 цих Умов).
2.9.     За результатами першого (дистанційного) туру організаційний комітет приймає протокольне рішення про допуск учасників Олімпіад до участі в другому (очному) турі.
До участі в другому (очному) турі допускаються учасники, які набрали не менше 75 % балів на першому етапі.
 
2.10.   Для участі в другому (очному) турі кожен учасник, який пройшов до другого туру, отримує на електронну пошту, що вказана в анкеті-заявці, запрошення від організаційного комітету.
Особи, що допущені до участі в другому (очному) турі, і подавали анкету-заявку в електронній формі, повинні підписати її в роздрукованому форматі в університеті.
2.11.   Другий (очний) тур проходить на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.
Організацію та проведення другого (очного) туру Олімпіад покладено на організаційні комітети відповідних факультетів ХНПУ імені Г. С. Сковороди.
Організаційні комітети Олімпіад зобов’язані не пізніше ніж за місяць до проведення другого (очного) туру Олімпіад повідомити загальноосвітні навчальні заклади сіл і селищ щодо проведення Олімпіад, а також розмістити відповідну інформацію (оголошення) на офіційному веб-сайті університету.
2.12.   Для участі у Всеукраїнській олімпіаді ХНПУ імені Г.С. Сковороди  учасникам другого (очного) туру необхідно:
1) ознайомитися з інформацією щодо проведення другого туру Олімпіад;
2) ознайомитися з графіком проведення Олімпіади з відповідного конкурсного предмету;
3) своєчасно прибути до місця проведення Олімпіади з документами, необхідними для участі в другому турі Олімпіади.
2.13.   Предметні олімпіади другого (очного) туру проводяться в аудиторіях ХНПУ імені Г. С. Сковороди, визначених організаційним комітетом згідно з розкладом (п. 2.3 цих Умов).
Олімпіада з математики, біології, хімії проводиться за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 2 (ст. метро «Студентська»).
Олімпіада з географії проводиться за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 29 (ст. метро «Пушкінська»).
Реєстрація учасників починається за годину до початку випробування.
2.14.   Другий (очний) тур Олімпіад проходить у письмовій формі.
2.15.   На виконання учасниками олімпіадних завдань другого (очного) туру відводиться 3 (три) години.
2.16.   До участі в другому (очному) турі допускаються учасники, які мають оригінал паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та громадянство.
У випадку, коли учасник із поважних причин не може пред’явити паспорт громадянина України, він подає інший документ, передбачений законодавством, що підтверджує його особу та громадянство України. У цьому випадку учасник має пред’явити довідку з навчального закладу за підписом директора, яка містить фотокартку учасника, завірену мокрою печаткою, підтверджує навчання в цьому навчальному закладі й містить дані документа, що буде поданий замість паспорта.
2.17.   Неповнолітні учасники очного етапу прибувають до місця проведення Олімпіад у супроводі дорослого (учителя, одного з батьків чи уповноваженої особи).
2.18.   Для проведення другого (очного) туру Олімпіад предметно-методичні комісії готують олімпіадні завдання та критерії їх оцінювання. Розтиражовані завдання та критерії оцінювання зберігаються як документи суворої звітності. Голови предметно-методичних комісій несуть персональну відповідальність за їх секретність до моменту оприлюднення. Олімпіадні завдання видаються кожному учаснику олімпіади на початку проведення другого туру Олімпіад.
2.19.   За годину до початку виконання робіт учасниками Олімпіад голови предметно-методичних комісій отримують список осіб допущених до участі в другому етапі, бланки/аркуші виконання робіт зі штампом або печаткою приймальної комісії ХНПУ імені Г.С. Сковороди (університету) і відомість результатів перевірки робіт. Отримана документація реєструється в спеціальному журналі.
2.20.   В аудиторіях, у яких проходить другий (очний) тур Олімпіад, чергують члени організаційного комітету (відповідальні особи не менше двох осіб).
Відповідальні особи розміщують учасників в аудиторіях. За порушення учасниками порядку розміщення в аудиторіях їх усувають від випробування без права його перескладання.
2.21.   Перед початком очного туру один із членів організаційного комітету ознайомлює учасників другого туру з порядком його проведення, умовами участі.
Протягом часу, відведеного на виконання письмової олімпіадної роботи очного туру, учаснику Олімпіади забороняється:
– заважати іншим учасникам Олімпіади виконувати письмову олімпіадну роботу;
– спілкуватися в будь-якій формі з іншим учасником Олімпіади;
– списувати відповіді на завдання письмової олімпіадної роботи в іншого учасника Олімпіади;
– використовувати мобільний зв’язок;
– користуватись будь-якими сторонніми джерелами інформації, підручниками, навчальними посібниками, іншими друкованими й електронними носіями інформації, а також користуватись калькулятором, електронними гаджетами, телефоном й іншими засобами зв’язку;
– не допускається присутність в аудиторії сторонніх осіб;
– вихід учасника з аудиторії можливий лише на час до 10 хв. у супроводі члена організаційного комітету; робота учасника на період його відсутності в аудиторії повинна бути здана члену організаційного комітету, який чергує в аудиторії.
Учасники зобов’язані дотримуватись указаних вимог, а також норм і правил безпеки. У разі порушення вимог рішенням організаційного комітету учасник може бути усунений від участі в другому турі Олімпіади, його робота не перевіряється (незалежно від кількості правильно виконаних ним завдань).
2.22.   Письмові роботи (у тому числі чернетки) виконуються кульковою ручкою з пастою синього кольору на бланках/аркушах зі штампом (печаткою).
2.23. Учасники мають право вести чернетки (листки для чернеток надаються організаційним комітетом). Чернетки здаються разом із бланками/аркушами відповідей, але розв’язання завдань, наведені в чернетці, не перевіряються, до уваги не беруться і не можуть бути використані в якості доказів при розгляді апеляцій.
2.24. Після завершення виконання завдань або у випадку закінчення часу, відведеного на їх виконання, учасник очного туру Олімпіади здає роботу члену організаційного комітету, який чергує в аудиторії.
2.25.   Особи, які за відведений час не встигли виконати всі завдання в повному обсязі, здають їх незакінченими.
2.26.   Голова організаційного комітету забезпечує шифрування робіт і передає їх для перевірки членам предметно-методичній комісії.
2.27.   Перевірка робіт проводиться тільки в спеціально виділених аудиторіях ХНПУ імені Г. С. Сковороди.
2.28.   Результати Олімпіад обчислюються за 100-бальною цілочисельною шкалою.
2.29.   Учасники другого (очного) туру Олімпіад мають право ознайомитися з відповідями (розв’язками) завдань, запропонованими предметно-методичними комісіями, і з попередніми результатами перевірки робіт учасників до підбиття остаточних підсумків.
2.30.   Результати другого (очного) туру Олімпіад оформлюються у вигляді протоколів, які підписує голова та члени предметно-методичної комісії разом із головою організаційного комітету, оприлюднюються на інформаційних стендах ХНПУ імені Г. С. Сковороди й на веб-сторінці Олімпіад.
2.31.   Інформація про час і місце оголошення попередніх й остаточних результатів другого (очного) туру Олімпіад доводиться до відома учасників безпосередньо перед початком другого туру.
 
ІІІ.    Порядок нарахування додаткових балів переможцям другого (очного) туру Олімпіад,
які вступають до ХНПУ імені Г.С. Сковороди у 2019 році
 
3.1.     Під час вступу до ХНПУ імені Г. С. Сковороди у 2019 році учасникам Олімпіад, які в другому турі Олімпіад набрали не менше ніж 90% балів (переможці Олімпіад), нараховуються додаткові бали.
3.2.     При подачі заяв на спеціальності, визначених Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка (таблиця п. 1.10 цих Умов), додаткові бали в обсязі до 20 балів (у відповідності до шкали, наведеної нижче) нараховуються в ХНПУ імені Г. С. Сковороди під час розрахунку конкурсного бала до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета, але не вище 200 балів за предмет:
Відсоток балів за результатами
другого (очного) туру Олімпіади
Додаткові бали, які нараховуються до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з предмета Олімпіади
90 %
15
91 %
16
92 %
17
93 %
18
94 %
19
95 % – 100 %
20
 
3.3.     Учасникам другого (очного) туру Олімпіад, яким нараховуються додаткові бали, організаційними комітетами видаються відповідні довідки або сертифікати за підписом ректора (голови приймальної комісії) і печаткою університету ХНПУ імені Г.С. Сковороди, у яких зазначаються:
1) прізвище, ім’я та по батькові учасника-переможця другого (очного) туру,
2) загальноосвітній навчальний заклад, у якому навчається учасник,
3) предмет Олімпіади,
4) кількість відсоткових балів і відповідна їм кількість додаткових балів.
3.4.     Організаційним комітетом до приймальної комісії передаються копії довідок/сертифікатів або відомості в іншій формі про переможців другого (очного) туру, що реєструються в журналі приймальної комісії ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
3.5.     У разі подання учасником Олімпіади електронної заяви на спеціальності, визначених Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка (таблиця п. 1.10 цих Умов), зазначається конкурсний предмет, до якого необхідно нарахувати додаткові бали (зазначені в довідці/сертифікаті).
Приймальна комісія ХНПУ імені Г. С. Сковороди перевіряє на предмет достовірності подані вступником відомості, приймає рішення про нарахування (не нарахування – у разі не підтвердження інформації) додаткових балів і вносить відповідні зміни до ЄДЕБО.
 
V.      Порядок розгляду апеляцій на результати Олімпіад
 
4.1.     У разі виникнення питань щодо правильності й об’єктивності оцінювання виконаних завдань учасники Олімпіади ХНПУ
імені Г. С. Сковороди мають право після кожного туру олімпіади подавати в письмовій формі апеляційні заяви й одержувати письмові відповіді (за вимогою учасників) до підбиття остаточних підсумків відповідного туру. У заяві учасник Олімпіад повинен зазначити причину апеляції.
4.2.     Апеляційні заяви щодо результатів (кількості отриманих балів) на дистанційному або очному турі подаються особисто учасником на ім’я голови організаційного комітету й розглядаються апеляційною комісією з відповідного конкурсного предмету в терміни, що зазначені в п. 2.3 цих Умов.
Учаснику додатково повідомляється дата, час і місце проведення засідання апеляційної комісії з розгляду його апеляційної заяви.
4.3.     Апеляції від інших осіб, які не є учасниками дистанційного або очного туру Олімпіад ХНПУ імені Г. С. Сковороди, не приймаються й не розглядаються. Не розглядаються апеляції, подані несвоєчасно або з порушенням процедури подання.
4.4.     Розгляд апеляційних заяв проводиться до моменту оголошення остаточних результатів Олімпіади відповідного туру. На розгляд апеляційної заяви запрошуються: голова та члени апеляційної комісії, учасник, голова предметно-методичної комісії з конкурсного предмету, секретар організаційного комітету. Сторонні особи (у тому числі батьки, учителі учасників) до розгляду апеляції не допускаються.
Якщо учасник не з’явився на засідання Апеляційної комісії, рішення з апеляції приймається на підставі розгляду його письмової роботи.
4.5.     Апеляційною комісією встановлюється об’єктивність оцінювання відповідей учасника та здійснюється перевірка правильності визначення результату Олімпіади.
4.6.     Голова апеляційної комісії інформує членів комісії про зміст апеляційної заяви, пропонує вивчити та прокоментувати письмову роботу учасника. Під час розгляду апеляції учаснику Олімпіади надаються пояснення щодо допущених помилок. Окрім членів апеляційної комісії, письмова робота надається для перегляду учаснику під час проведення апеляції. Від учасника апеляційна комісії теж може вислухати мотивовані зауваження, пояснення, претензії. На прохання голови апеляційної комісії члени комісії можуть вислухати пояснення голови предметно-методичної комісії з конкурсного предмету. Додаткове опитування учасника при розгляді апеляції не допускається.
4.7.     Після ретельного ознайомлення з роботою голова та члени апеляційної комісії оцінюють роботу заново. За результатами розгляду апеляції може бути прийняте одне з таких рішень:
–     «оцінювання письмової роботи відповідає рівню та якості виконаної роботи й не змінюється»;
–     «оцінювання письмової роботи не відповідає рівню та якості виконаної роботи й змінюється (збільшується / зменшується) до _____ балів (вказується нова кількість балів)».
Рішення апеляційної комісії фіксується в протоколі засідання цієї комісії секретарем організаційного комітету й надається для ознайомлення заявнику – учаснику Олімпіади.
4.8.     Рішення апеляційної комісії щодо результатів є остаточним й оскарженню не підлягає. Апеляція на рішення апеляційної комісії (повторна апеляція) на приймається.
4.9.     Протоколи проведення апеляцій апеляційна комісія передає організаційному комітету для внесення відповідних змін у звітну документацію. Остаточні підсумки Олімпіади затверджуються з урахуванням результатів роботи апеляційної комісії.
 
V.      Забезпечення відкритості та прозорості проведення Олімпіади
 
5.1.     Громадські організації мають право вести спостереження за проведенням Олімпіад. Організаційні комітети відповідних факультетів університету зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на Олімпіадах. Громадські спостерігачі мають право ознайомитися із завданнями Олімпіад виключно після їх проведення.
Порядок акредитації й допуску громадських організацій до спостереження за проведенням Олімпіад визначається організаційними комітетами.
5.2.     Додаткові питання, пов’язані із проведенням Олімпіад, що не врегульовані цими Умовами, вирішуються організаційними комітетами.
 
Організаційні комітети Олімпіад:
 
         організаційний комітет для проведення олімпіади з математики (kaf-mathematics@hnpu.edu.ua):
Пономарьова Н.О. – голова організаційного комітету, доцент, доктор педагогічних наук, в.о. декана фізико-математичного факультету;
Моторіна В. Г. – заступник голови організаційного комітету, професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри математики;
Сушко Ю. С. – член організаційного комітету, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри математики;
Ченцова З. М. – член організаційного комітету, завідувач кабінетом кафедри математики;
 
         організаційний комітет для проведення олімпіади з біології (biohnpu2019@gmail.com):
Комісова Т. Є. – голова організаційного комітету, професор кафедри анатомії і фізіології людини імені проф., д.м.н. Я.Р. Синельникова, доцент, кандидат біологічних наук;
Потапенко Г. С. – заступник голови організаційного комітету, старший викладач кафедри ботаніки;
Мамотенко А. В. – член організаційного комітету, старший викладач кафедри анатомії і фізіології людини імені проф., д.м.н. Я.Р. Синельникова;
 
організаційний комітет для проведення олімпіади з хімії (kaf-chemistry@hnpu.edu.ua):
Ликова І. О. – голова організаційного комітету, доцент, кандидат біологічних наук, заступник декану природничого факультету;
Свєчнікова О. М. – заступник голови організаційного комітету, професор, доктор хімічних наук, завідувач кафедри хімії;
Дмитренко М. В. – член організаційного комітету, завідувач лабораторії кафедри хімії;
 
         організаційний комітет для проведення олімпіади з географії (hnpu_geography@ukr.net,
                                                                                                                                    pitkevi4@gmail.com):
Мірошніченко С. В. – голова організаційного комітету, кандидат історичних наук, доцент,  в.о. декана історичного факультету;
Піткевич В. В. – заступник голови організаційного комітету, кандидат історичних наук, завідувач кафедри географії і методики викладання географії;
Луценко М. В. – член організаційного комітету, кандидат історичних наук, доцент кафедри  історії України.
 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.