Холодняк Олена Василівна

ХОЛОДНЯК ОЛЕНА ВАСИЛІВНА
кандидат філологічних наук,
доцент кафедри англійської мови

 

 

 

 

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА 

У 2003 році закінчила Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди і отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, російська)» та здобула кваліфікацію вчителя англійської мови, російської мови та зарубіжної літератури.

У жовтні 2003 року вступила до аспірантури денної форми навчання за спеціальністю 10.02.02 – російська мова, яку закінчила у вересні 2006 року.

ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЇ

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Стилістика листів М.О. Максимовича» за спеціальністю 10.02.02 – російська мова та отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук.

ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА

Із жовтня 2006 року по січень 2013 року викладач кафедри англійської мови Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; із січня 2013 року по серпень 2018 року – старший викладач кафедри англійської мови, з вересня 2018 року по березень 2018 року – старший викладач кафедри англійської філології, з березня 2019 переведена на посаду доцента кафедри англійської філології, а з листопада 2019 року і по теперішній час доцент кафедри англійської мови Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 
Із листопада 2010 року і до цього часу також заступник завідувача Центру міжнародного співробітництва і міжнародної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.
У 2017 році член комісії Державної інспекції навчальних закладів України відповідно до наказу Державної інспекції навчальних закладів України №01-13/38 від 19.09.2017 у період з 25.09.2017 по 05.10.2017.

ТЕМА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Лінгвістика тексту, епістолярний дискурс, лінгвоперсонологія, методика викладання іноземних мов, методика навчання та виховання іноземних студентів.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Автор 54 публікації, з них 52 наукових та 2 навчально-методичного характеру, у тому числі 1 публікація у виданні, що включено до наукометричної бази Web of Science та 1 публікація у виданні, що включено до наукометричної бази Scopus. Нещодавно опубліковано навчальний посібник «Англійська мова за професійним спрямуванням».Навчальний посібник. – Харків, 2020. – 139с. для студентів І курсу галузі знань 01 Освіта, спеціальностей 014.11 Середня освіта (Фізична культура) та 017 Фізична культура і спорт факультету фізичного виховання і спорту та ін.

Учасник 40 конференцій за профілем кафедри англійської мови, у тому числі: 1) І, ІІ, ІІІ, IV, V, VII, VIII, IX, X науково-практичні конференції «Методологія сучасних наукових досліджень» м. Харків: ХНПУ (опубліковані тези); 2) Міжнародна конференція «Urgent Problems of Philology and Linguistics – 2017» (м. Будапешт, січень 2017) (опублікована стаття); 3) Міжнародна конференція «Sustainable Development and Actual Problems of Humanitarian Sciences», May 14th-15th, 2018. Baku, Azerbaijan University (опублікована стаття) та ін.

ВИКЛАДАЄ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова (англійська)», «Англійська мова», «Методика викладання англійської мови» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів денної і заочної форми навчання факультетів фізичного виховання і спорту, початкового навчання, історичного, дошкільної освіти, природничого та фізико-математичного факультету; «Академічне професійно-орієнтоване спілкування (англійське)», «Друга іноземна мова (англійська)» для аспірантів І року навчання усіх спеціальностей.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

2015 р. – сертифіковане стажування на кафедрі інформаційних технологій Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди за програмою “Використання мультимедійних засобів у викладанні навчальних курсів з практики усного і писемного англійського мовлення та ділової іноземної мови” (посвідчення №06/23-10).

2019 р. – сертифіковане наукове стажування, організоване Польсько-українською Фундацією “Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці” спільно з Духовною Академією Університету Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві та польською Фундацією ADD (м. Варшава, Республіка Польща) за програмою «Академічна доброчесність: виклики сучасності» (сертифікат № DA – 004 – 02 від 08.02.2019).

ХОБІ 

подорожі

 


 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.