Інформація абітурієнтам факультету дошкільної освіти

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

запрошує на навчання

Освітній  ступінь  МАГІСТР  

(термін навчання – 1 рік 4 місяці)

Підготовка магістрів здійснюється за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» з додатковими спеціалізаціями:

Дошкільна освіта. Спеціалізація: Організація та керівництво дошкільним закладом.

Дошкільна освіта. Спеціалізація: Практична психологія.

Дошкільна освіта. Спеціалізація: Логопедія.

Дошкільна освіта. Спеціалізація: Музичне мистецтво.

Дошкільна освіта. Спеціалізація: Образотворче мистецтво.

По закінченні навчання випускники отримують кваліфікації «магістр дошкільної освіти», «викладач дошкільної педагогіки і психології», «менеджер дошкільної освіти» і сертифікат із кваліфікацією залежно від додаткової спеціалізації («практичний психолог», «логопед», музичний керівник», «організатор образотворчої  діяльності дітей дошкільного віку»).

 

Прийом до магістратури (на 5 курс)

здійснюється на базі диплому бакалавра, спеціаліста або магістра

 

ВАЖЛИВО!!! Вступати на 5 курс за спеціальністю „Дошкільна освіта” мають право особи, які здобули диплом бакалавра / спеціаліста / магістра за БУДЬ-ЯКОЮ  (не обов’язково спорідненою!) спеціальністю!

 

УМОВИ ВСТУПУ:

* Теорія та технології дошкільної освіти

* Іноземна мова: англійська/німецька/французька

* Дошкільна педагогіка та психологія (додаткове вступне випробування (ДВВ) для осіб, які вступають на основі освітнього ступеня бакалавра, здобутого за іншим (окрім „Дошкільної освіти”) напрямом або іншою спеціальністю).

Вартість навчання за контрактом для магістрів у 2018/19 навч. році становить 14 700 грн./ рік (за 14 місяців – 20 580 грн.) для денної форми навчання та 13 490 грн./ рік (за 14 місяці – 18 886 грн.) для заочної форми навчання.

Приймальна комісія знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська (Блюхера), 2, корпус «А», кімн.108-А (станція метро «Студентська»).

Тел: (0572) 68-14-34. Е-mail: priimalna@hnpu.edu.ua

Адреса факультету: м. Харків, вул. Валентинівська (Блюхера), 2 (станція метро «Студентська»)

Тел: (0572) 68-48-83, e-mail: faculty-pre-school@hnpu.edu.ua

 

УВАГА!!! Особи, що здобули освітній ступінь «магістр» або освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» за іншою спеціальністю, також мають можливість отримати базову вищу дошкільну освіту, навчаючись за освітньою програмою «Бакалавр».

Освітній  ступінь  БАКАЛАВР

Прийом на 2 (3) курс

здійснюється на базі диплому молодшого спеціаліста

(випускники технікумів, училищ, коледжів ),

а також на базі диплому бакалавра / спеціаліста ⁄ магістра  

з інших спеціальностей

ВАЖЛИВО!!!  У 2018 р. надано право вступати на 2 курс за спеціальністю „Дошкільна освіта” особам, що не мають базової дошкільної освіти та здобули диплом молодшого спеціаліста або диплом бакалавра /спеціаліста ⁄ магістра за БУДЬ-ЯКОЮ іншою (не обов’язково спорідненою!) спеціальністю!

УМОВИ ВСТУПУ:

* Фахове випробування (комплексний іспит: біологія, укр..мова і літ., психологія). Вступники, які мають диплом молодшого спеціаліста зі спеціальностей „Дошкільна освіта”, „Початкове навчання” та „Соціальна педагогіка”, а також особи з дипломами бакалавра/спеціаліста/магістра з будь-яких спеціальностей складають лише цей фаховий іспит та від додаткового вступного випробування звільнюються.

* Додаткове вступне випробування (ДВВ) для осіб, які вступають на основі диплому молодшого спеціаліста, здобутого за іншим (відповідно окрім „Дошкільної освіти”, „Початкового навчання” та „Соціальної педагогіки”) напрямом або іншою спеціальністю – творчий конкурс (творчі завдання: написання стислого ессе, моделювання педагогічних ситуацій, виразне читання та аналіз емоційного змісту запропонованих дитячих віршей, визначення сутності прислів’я тощо). Вступники на базі диплому магістра / спеціаліста від складання ДВВ звільняються.

Вартість навчання за контрактом така ж, як і для вступників на 1 курс, і у 2018 /19 навч. році становить 12 260 грн./ рік (денна форма навчання)  та 11 000 грн./ рік (заочна форма навчання).

Програми фахових і додаткових вступних випробувань (ДВВ), а також всю актуальну для вступніиків 2018 року  інформацію буде оприлюднено на офіційному сайті ХНПУ імені Г. С. Сковороди   http://hnpu.edu.ua у вкладці "Абітурієнту” в квітні 2018 р. Слідкуйте за змінами!

Посади, які мають право обіймати випускники факультету дошкільної освіти

відповідно до основної спеціальності «Дошкільна освіта»:

 • вихователь дітей дошкільного віку, методист у дошкільних навчальних закладах всіх типів та форм власності;
 • організатор дошкільної освіти у районних та міських відділах освіти;
 • викладач дошкільної педагогіки та психології у вищих навчальних закладах

відповідно до додаткових спеціалізацій (Організація та керівництво дошкільним закладом. Практична психологія. Логопедія. Музичне мистецтво. Образотворче мистецтво):

 • керівник дошкільного навчального закладу;
 • практичний психолог;
 • логопед дошкільних навчальних закладах, загальноосвітніх школах, у спеціалізованих закладах для дітей з вадами мовлення;
 • музичний керівник;
 • організатор образотворчої діяльності у дошкільних навчальних закладах всіх типів та форм власності;
 • керівник музичних образотворчих гуртків та студій у школах та різноманітних позашкільних установах

  Ласкаво запрошуємо на наш факультет!

  Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.