Інститут післядипломної освіти

Інститут післядипломної освіти

 

Черновол-Ткаченко Раїса Іванівна

директор Інституту післядипломної освіти ХНУ імені Г. С. Сковороди, завідувач кафедри наукових основ управління та психології, кандидат педагогічних наук, професор, Відмінник освіти України, має подяку президента України, депутат районної ради п’яти скликань, нагороджена медаллю Жукова, грамотою міністерства освіти України, Харківського міського голови, переможець в обласному конкурсі 2011 року «Вища школа  Харківщини — кращі імена» в   номінації  «Завідувач кафеди».

 

Загальна інформація про Інститут післядипломної освіти:

      З історії інституту докладніше...

 

 1. Статус ІПО. Інститут післядипломної освіти є підрозділом Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. 

 2.   Основні напрямки діяльності ІПО:

 • Освітня підготовка керівних кадрів для закладів освіти: менеджерів освіти, керівників шкіл та позашкільних навчальних закладів, керівників відділів освіти.
 • Організація освітньо-професійної підготовки педагогічних кадрів для закладів освіти за скороченим терміном навчання (надання другої вищої педагогічної освіти).
 • Організація освітньо-професійної підготовки психологів для закладів освіти та інших сфер за скороченим терміном навчання (надання другої вищої освіти).

 3.  Забезпечення діяльності ІПО.

 Інститут післядипломної освіти здійснює власну діяльність із залученням наступних структурних одиниць університету:

 • Каферу наукових основ управління та психології, що є підрозділом ІПО.
 • Інші кафедри і факультети для забезпечення навчально-професійної підготовки фахівців.
 • Інші підрозділи університету (як інші факультети).

Навчальний відділ інституту

Єфименко Олена Геннадіївна - секретар.

Рачинська Ірина Євгенівна – методист

Стриженко Тетяна Олександрівна – методист

Байструк Алла Ярославівна – методист

Кафедра наукових основ управління і психології

Етапи становлення кафедри наукових основ управління та психології:

 1982 року в Інституті післядипломної освіти Харківського національного педагогічного університету було відкрито кафедру наукових основ управління школою. Її очолила
А.Ф. Кузнєцова, нині доктор педагогічних наук. В наступні роки керівництво кафедрою здійснював доцент В.В. Корнілов, а пізніше – доцент Г.В. Єльнікова, нині доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту професійно-технічної освіти Національної Академії педагогічних наук України.

1994 року кафедру перейменовано на менеджмент освіти та психології. Особливо вагомий внесок у її розбудову зробили професори В.В. Шпалінський та  Г.І. Сорока, які очолювали кафедру протягом подальших років.

З 2004 року завідувач кафедри кандидат педагогічних наук, професор, магістр державного управління Р.І.Черновол-Ткаченко.

2005 року кафедру перейменовано на наукові основи управління та психології.

Професорсько-викладацький склад кафедри: професорів – 2, що становить 11,1 %; член-кореспондент Української Академії Акмеологічних наук – 1;  кандидатів наук – 10, що становить 55,5%, доцентів – 10, що становить 55,5 %; викладачів – 2, що становить 11,1%.

 • Черновол-Ткаченко Раїса Іванівна - кандидат педагогічних наук, професор, директор ІПО, завідувач кафедри наукових основ управління та психології.
 • Мармаза Олександра Іванівна  -  кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора
 • Бровченко Анастасія Камілівна - кандидат психологічних наук, доцент
 • Гречаник Олена Євгенівна   -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
 • Григораш Віктор Валентинович  - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
 • Колесник Ольга Борисівна  -  викладач кафедри, доцент міжнародного співтовариства катативно-імагінативної психотерапії
 • Крамченкова Віра Олександрівна  -  кандидат психологічних наук, доцент
 • Разумна Алла Григорівна  -  викладач кафедри
 • Тадіян Сергій Володимирович  -  кандидат педагогічних наук, доцент
 • Темченко Ольга Василівна  -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
 • Фальова Олена Євгенівна  -  кандидат психологічних наук, доцент
 • Фоменко Карина Ігорівна - кандидат психологічних наук
 • Хижняк Марина Вячеславівна  -  кандидат біологічних наук, доцент
 • Хлєбнікова Таліна Миколаївна  -  кандидат педагогічних наук, доцент

Молодший навчально-педагогічний персонал кафедри:

Ольховська Тетяна Олександрівна – завідувач кабінетом управління.

 Петрецька Поліна Іванівна – завідувач кабінетом психології.

 Астахова Людмила Миколаївна – старший  лаборант кабінету управління.

 Івченко Олена Павлівна – старший лаборант кабінету психології.

Напрямки діяльності кафедри наукових основ управління та психології:

Навчальна діяльність

 Кафедра бере участь у підготовці фахівців з вищої освітою за скороченим терміном навчання (надання другої вищої освіти).

 • Підготовка управлінських кадрів.
 • Підготовка вчителів загальноосвітньої школи і працівників дошкільної освіти.
 • Підготовка психологів.

Для забезпечення оптимального управління навчальною діяльністю створено два сектори:

 •    наукових основ управління та педагогіки

 •    психології

Наукова діяльність та науково-методична діяльність

Кафедра організує наукові дослідження в межах загальної комплексної теми: «Наукові основи управління в освіті та його психологічне забезпечення».

Щорічно, у березні місяці, проходить  науково-практична конференція. До участі в ній запрошуються співробітники кафедри, слухачі ІПО, фахівці-практики, науковці з інших ВНЗ і споріднених кафедр.

При кафедрі працюють:

 • науково-методологічний семінар,
 • управлінські майстерні,
 • психологічні вітальні

Кожен з професорсько-викладацького складу виконує наукову роботу, що є складовою загальної теми кафедри.

Наукові здобутки кафедри – колективний член редколегії всеукраїнського науково-методичного журналу «Управління школою».

Опубліковано: 120 монографій, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, 10 навчальних посібників мають гриф МОНУ.

 

Сектор управління та педагогіки

 

 

Черновол-Ткаченко Раїса Іванівна - кандидат педагогічних наук, професор, директор ІПО, завідувач кафедри.  Має 72 публікації. Із них 57 наукових, з яких 28 у фахових виданнях. 15 навчально-методичних посібників, серед яких 3 – з грифом МОНУ. Підготувала чотири кандидата педагогічних наук.

 

Основні навчальні курси:

Професіограма керівника навчального закладу.

Планування як функція управління.

Напрями наукової діяльності:  розвиток і оновлення професійної компетентності керівника навчального закладу.

 Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • Черновол-Ткаченко Р. І. Виховна система класу: Навч. посіб. /  Р.І. Черновол-Ткаченко, Г. І. Сорока. — Х. : Світ дитинства, 2004. — 124 с. (з грифом МОН України).
 • Черновол-Ткаченко Р. І Техніка управлінської діяльності: Навч. посіб. / Р. І. Черновол-Ткаченко. — Х. : Основа, 2013. — 304 с. (з грифом МОН України).
 • Черновол-Ткаченко Р. І. Організаційна культура навчального закладу : Навч. посіб. / Р. І. Черновол-Ткаченко. — Х. : Основа, 2007. — 86 с.
 • Черновол-Ткаченко Р. І. Комунікації в навчальному закладі : Навч. посіб. / Р. І. Черновол-Ткаченко. — Х. : Основа, 2007. — 96 с.
 • Черновол-Ткаченко Р. І. Документознавство : Навч. посіб. / Р. І. Черновол-Ткаченко. — Х. : Основа, 2009. — 260 с.

 

 

Мармаза Олександра Іванівна –  кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з навчально-виховної роботи.  Має 102 публікації. Із них: 15 навчально-методичних посібників, серед яких 1 – з грифом МОНУ; 21 стаття у фахових виданнях; 66 публікацій – в інших наукових виданнях. Підготувала три кандидата педагогічних наук.

 

Основні навчальні курси:

Основи менеджменту.

Менеджмент освітньої організації

Інноваційний менеджмент

Стратегічний менеджмент та управління проектами

Напрями наукової діяльності: теоретико-методологічні основи формування готовності майбутнього керівника до стратегічного  управління розвитком навчального закладу.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • Мармаза О. І.Менеджмент в освіті: дорожня карта керівника. — Х. : Основа, 2007. — 448 с. (з грифом МОНУ).
 • Мармаза О. І.Інноваційні підходи до управління навчальним закладом. — Х. : Основа, 2004. — 240 с.
 • Мармаза О. І.Менеджмент в освіті: секрети успішного управління. — Х. : Основа, 2005. — 176 с.
 • Мармаза О. І. Проектний підхід до управління навчальним закладом. — X. : Основа, 2003. — 80 с. (Серія «Б-ка журн. «Управління школою»; Вип. 12).
 • Мармаза О. І. Стратегічний менеджмент: траєкторія успіху. — X. : Основа, 2006. — 160 с.

 

Гречаник Олена Євгенівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри. Має 48 публікацій. Із них 43 — наукові, у тому числі: 40 — статті (із них 8  у фахових виданнях). 3 — навчально-методичні посібники; 2 — методичні рекомендації.

 

 

Основні навчальні курси:

Техніка управлінської діяльності

Теорія і практика виховання та виховних систем

Управління виховною діяльністю

Управління виховним процесом

Педагогічна майстерність

Інформаційне забезпечення управління

Особливості організації управління в навчальних закладах різних типів і форм власності.

Педагогіка

Історія педагогіки

Напрям наукової діяльності: застосування засобів стимулювання й корекції поведінки учнівської молоді в XX столітті.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • Гречаник О. Є. Самостійна та індивідуальна навчально-дослідна робота слухачів по заліковому модулю «Сучасні виховні системи і технології» : метод. рекомендації для слухачів ІПО / О. Є. Гречаник. — Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2006. — 60 с.
 • Гречаник О. Є. Управління виховною діяльністю : навч.-метод. посіб. для студентів та слухачів ІПО / О. Є. Гречаник. — Х. : Основа, 2007. — 156 с.
 • Гречаник О. Є. Управління виховною діяльністю в загальноосвітньому навчальному закладі : навч.-метод. посіб. / О. Є. Гречаник. — Х. : Основа, 2009. — 192 с.
 • Гречаник О. Є. Програма та навчально-методичні рекомендації до спецкурсу «Теорія та практика формування акмеологічної компетентності вчителя» : метод. рекомендації для викл. та слухачів ІПО / О. Є. Гречаник. — Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2011. — 22 с.
 • Гречаник О. Є. Управління виховною роботою в школі: навч.-метод. посіб. / О. Є. Гречаник. — Х. : Основа, 2013. — 240 с.

 

Григораш Віктор Валентинович –  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри. Має 36 публікацій. Із них 36 — наукові, у тому числі: 25 – статті (із них 10  опубліковано у фахових виданнях); 9 – навчально-методичні посібники.

 

 

 

Основні навчальні курси:

Теорія організацій

Аудит та оцінювання управлінської діяльності

Маркетинг. Маркетинг на ринку освітніх послуг

Техніка управлінської діяльності

Організація процесів управління та публічного адміністрування

Прийняття управлінських рішень та ділове адміністрування

Контрольно-аналітична діяльність в установах та закладах освіти

Напрям наукової діяльності: управління навчальним закладом

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • Григораш В. В. Настільна книга заступника директора школи з виховної роботи / В. В. Григораш, М. О. Врублевська. — Х. : Основа, 2007. — 224 с.
 • Григораш В. В. Етичні бесіди. Класні години / В. В. Григораш. — Х. : Основа, 2007. — С. 4–36.
 • Григораш В. В. Наради в школі / В. В. Григораш, Р. І. Черновол-Ткаченко. — Х. : Основа, 2007.
 • Григораш В. В. Настільна книга заступника директора школи з НВР / В. В. Григораш, А. Л. Мирошніченко. — Х. : Основа, 2008. — 224 с.
 • Григораш В. В. Організація діяльності керівника школи / В. В. Григораш. — Х. : Основа, 2011. — 304 с.

 

Темченко Ольга Василівна –  кандидат педагогічних наук, доцент. Має 40 публікацій. Із них 29 – наукові, у тому числі: 28 – статті (із них 12 опубліковано у фахових виданнях), 2 — навчально-методичні посібники, 1 – науково-методичні рекомендації.

 

 

Основні навчальні курси:

Інноваційний менеджмент та управління змінами

Управління персоналом та корпоративне управління

Управління якістю

Менеджмент в освіті

Управління змістом робіт

АРМ менеджера освіти

Вища освіта України і Болонський процес

Особливості менеджменту навчальних закладів різних типів і форм власності

Ігрові технології

Педагогіка

Напрямки наукової діяльності: педагогічні умови формування професійної позиції вчителя загальноосвітньої школи. Розвиток педагогічної творчості вчителя.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • Темченко О. В. Науково-практичні засади формування професійної позиції вчителя : Наук.-метод. рекомендації для вчителів і директорів загальноосвітніх шкіл, студентів та слухачів ІПО зі спеціальностей «Управління навчальним закладом» (8.000009) та «Менеджмент організацій (освіти)» (7.050201) / О. В. Темченко. —Х. : Основа, 2009. — 72 с.
 • Темченко О. В. Науково-методична робота як засіб формування професійної позиції вчителя : навч.-метод. посіб. / О. В. Темченко. — Х. : Основа, 2010. — 128 с. – (Б-ка журн. «Управління школою»; Вип. 2 (86)).
 • Темченко О. В. Проспект-карта студента з «Менеджменту в освіті» / О. В. Темченко. — Х. : Основа, 2011. — 68 с.
 • Темченко О. В. Вища освіта й Болонський процес: Навч.-метод. посіб. / О. В. Темченко. &‐ Х. : ХНУ, 2013. — 130 с.
 • Темченко О. В. Методичні рекомендації з курсу: плани лекцій, плани семінарських і практичних занять, організація самостійної роботи, рекомендації з виконання ІНДЗ / О. В. Темченко. — Х. : ХНУ, 2013. — 72 с.

 

 

Хлєбнікова Таліна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент. Має 73 публікації (55 написано одноосібно). Із них 60 — наукові і 13 навчально-методичного характеру (із них 15  опубліковано в провідних наукових фахових виданнях). 11 — навчально-методичні посібники; 2 — методичні рекомендації.

 

 

Основні навчальні курси:

Управління навчальною діяльністю

Освітні технології

Актуальні питання дидактики середньої і вищої школи

Управління трудовими ресурсами

Методологія і методика наукового дослідження

Сучасні дидактичні технології

Управління навчальним процесом

Педагогіка

Напрям наукової діяльності: управління впровадженням інноваційних технологій у навчально-виховний процес закладу освіти.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • Хлєбнікова Т. М. Ділова гра як метод активного навчання педагога : навч.-метод. посіб. для виклад., слухачів ІПО, директорів шкіл, керівників РУО / Т. М. Хлєбнікова. — Х. : Основа, 2003. — 80 с. (Б-ка журн. «Управління школою»; Вип. 7).
 • Хлєбнікова Т. М. Сучасні дидактичні технології: навч.-метод. посіб. для виклад., слухачів ІПО / Т. М. Хлєбнікова. — Х. : ХНПУ, 2006. — 193 с.
 • Хлєбнікова Т. М. Актуальні питання дидактики: навч.-метод. посіб. для виклад., слухачів ІПО / Т. М. Хлєбнікова. — Х., 2007. — 252 с.
 • Хлєбнікова Т. М. Управління навчальною діяльністю: навч.-метод. посіб. для виклад., слухачів ІПО / Т. М. Хлєбнікова. — Х. : Основа, 2013. — 224 с.
 • Хлєбнікова Т. М. Управління навчальним процесом / Т. М. Хлєбнікова. — Х. : Основа, 2013. — 312 с.

Сектор психології

 

 

Бровченко Анастасія Камілівна –кандидат психологічних наук, доцент. Має 40 публікацій, в тому числі 26 після захисту дисертації: із них 26 наукових (9 опубліковано в наукових фахових виданнях), 4 навчально-методичних.

 

 

Основні навчальні курси:

Основи психокорекції та психогігієна

Диференціальна психологія

Психологія впливу

Напрям наукової діяльності: ціннісні орієнтації, психологічні основи моральності, основи саморегуляції.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • Бровченко А.К. Психогігієна: Навчальний посібник для слухачів ІПО зі спеціальності «Психологія» / А.К. Бровченко. ­— Харків: ХНПУ, 2011. – 124 с.
 • Бровченко А.К. Психогігієна: Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи / А.К. Бровченко. — Х.: ХНПУ імені Г.С.Сковороди. — 2012.—  50 с.
 • Бровченко А.К. Основи психокорекції: Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи / А.К. Бровченко. — Х.: ХНПУ імені Г.С.Сковороди. — 2013.—  50с.

 

 

 

Колеснік Ольга Борисівна – викладач кафедри. Має понад 15 наукових публікацій, серед них 5 статті у фахових виданнях.

 

 

 

Основні навчальні курси:

Клінічна та патопсихологія

Основи психологічного консультування та психотерапії

Напрям наукової діяльності: психоконсультування та психотерапія

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • Колесник О.Б. Методичні підходи до підвищення ефективності формування професійної ідентичності майбутніх психологів / О.Б. Колесник. - Х.: Вид. група ФОП Сегаль І.М., Мат. наук.-практ. конф.«Якість освіти: вибір майбутнього» 2010
 • Колесник О.Б. Психологічні механізми регуляції станів / О.Б. Колесник. – Х.: Вид. група ФОП Томенко Ю.І.,  Мат. наук.-практ. конф.«Шляхи оновлення змісту та якості освіти» 2011
 • Колесник О.Б. Дослідження психічної регуляції з позиції структурно-функціонального підходу. – Х.: Вид. група ФОП Томенко Ю.І., Мат. наук.-практ. конф.«Науково-методичне забезпечення якості освіти та його психологічний супровід», 2012

 

 

 

Крамченкова Віра Олександрівна –  кандидат психологічних наук, доцент. Має понад 30 наукових публікацій, серед яких:  23 &‐ статті (15 – у фахових виданнях), 3 – навчально-методичні посібники (1– з грифом МОНУ), 4 – методичні рекомендації.

 

 

Основні навчальні курси:

Історія психології

Психологія управління та конфліктологія

Політична психологія

Юридична психологія

Психологія сім’ї 

Психологія спілкування 

Вікова та педагогічна психологія 

Загальна психологія з основами психофізіології

Напрям наукової діяльності: психологія сім’ї та сімейних стосунків, порушення сімейних взаємин при залежних формах поведінки та сімейних факторах відтворення дезадаптивних поведінкових моделей.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:Крамченкова В. О. Психологія сім’ї : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів зі спеціальності «Психологія» / В. О. Крамченкова. — Х. : Новое слово, 2010. — 238 с. (з грифом МОНУ).

 • Крамченкова В. О. Теорія інтегрованої моделі психології сучасних преформованих подружніх стосунків / І. К. Сосін, В. О. Крамченкова // Медицинская психология. — 2011. — № 1. — С. 23–30.
 • Крамченкова В. О. Гендерні особливості рольової поведінки у подружніх стосунках / В. О. Крамченкова // Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Психологія. — Х. : ХНПУ, 2012. — Вип. 43. — Ч. 1. — С. 103–109.
 • Крамченкова В. О. Психодіагностика розвитку дошкільників: ранній та молодший вік / В. О. Крамченкова. — Х. : Ранок, 2013. — 160 с.
 • Кравченкова В. О. Психодіагностика розвитку дошкільників: старший вік / В. О. Крамченкова. — Х. : Ранок, 2013. — 192 с.

 

 

 

Разумна Алла Григорівна –  викладач кафедри.  Має 24 публікації, із них 5 – у фахових виданнях, 18 – в інших виданнях, 1 – навчально-методичний посібник.

 

 

Основні навчальні курси:

Психодіагностика

Психологія роботи з обдарованими дітьми

Методика викладання психології

Основи організації психологічної служби

Напрями наукової діяльності: психологія ідентичності студентів та дорослих

Основні навчальні та науково-методичні публікації:Разумна А. Г. Загальна психодіагностика : Навч.-метод. посіб. для слухачів ІПО зі спеціальності «Психологія» / А. Г. Разумна. — Х., 2009. — 116 с.

 • Разумна А. Г. Психологічний супровід реалізації кредитно-модульної підготовки психолога на основі інтегративного підходу / А. Г. Розумна // Інновації в управлінні навчальним закладом : матеріали наук.-практ. конф. — Х., 2006. — С. 61–75.
 • Разумна А. Г. Компетентнісний підхід в моделюванні професійної діяльності в післядипломній підготовці психолога / А. Г. Разумна // Інноваційна культура навчального закладу: матеріали наук.-практ. конф. — Х., 2008. — С. 37–48.
 • Разумна А. Г. Визначення комунікативної компетентності підлітків в системі відносин з ровесниками як інноваційна основа їх психологічного супроводу / А. Г. Розумна // Інноваційна культура навчального закладу : матеріали наук.-практ. конф. — Х., 2008. — С. 81–91.

 

 

 

Тадіян Сергій Володимирович –  кандидат педагогічних наук, доцент.  Має 46 публікацій. Із них 29 наукових; 1 навчально-методичний посібник, 17 статей, з яких 14 – у фахових виданнях.

 

 

Основні навчальні курси:

Анатомія нервової системи та психофізіологія

Експериментальна психологія та методологія досліджень

Педагогічна психологія

Математичні методи в психології

Психологія спорту

Напрями наукової діяльності: психологія особистості, психологія навчальної діяльності дорослих, психосемантика.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • Тадіян С. В. Проблема формування професійної ідентичності в умовах післядипломної освіти психолога / С. В. Тадіян // Інноваційна культура навчального закладу: матеріали наук.-практ. конф. — Х., 2008. — С. 59–70.
 •  Тадіян С. В. Дослідження ідентифікації соціальних працівників: інноваційна основа вдосконалення їх підготовки / С. В. Тадіян // Інноваційна культура навчального закладу: матеріали наук.-практ. конф. — Х., 2008. — С. 59–69.
 • Тадіян С. В. Методичні рекомендації до написання й захисту курсових і дипломних робіт для слухачів ІПО ХНПУ імені Г. С. Сковороди за спеціальністю 7.040101 «Психологія». — Х., 2009. — С. 59–69.
 • Тадіян С. В. Як написати та захистити курсову і дипломну роботи з психології : Навч.-метод. посіб. для слухачів ІПО зі спеціальності «Психологія» / С. В. Тадіян. — Х., 2009. — 79 с.
 • Тадіян С. В. Розробка методики діагностики механізмів самооцінювання особистості в шкільному віці / С. В. Тадіян // Практична психологія і соціальна робота. — 2012. — № 3. — С. 40–50.

 

 

Фальова Олена Евгенівна  – кандидат психологічних наук,  доцент.  Має 46 публікацій (27 написано одноосібно). З них 46 наукових, з яких 18 у фахових виданнях. З них: 7 навчально-методичних посібників, серед яких 1 – з грифом МОНУ, 3 методичних рекомендацій,  30 статей, 18 виступів на конференціях.

 

 

Основні навчальні курси:

Основи особистісної та професійної самореалізації;

Соціально-психологічний тренінг;

Психологія праці;

Інженерна психологія;

Психологія девіантної поведінки.

Напрями наукової діяльності: cімейна криза як чинник особистісного зростання особистості; психологічні особливості особистісного розвитку студентів в навчальному процесі вищого навчального закладу.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • Фалёва Е. Е. Гуманистические основы парадигмы личностно-ориентированного образования / Е. Е. Фалёва // Психолого-педагогічна підтримка навчально-виховного процесу : Навч. посіб. для ін-тів післядипломної освіти, ФПК / Е. Е. Фалёва, А. К. Бровченко, М. В. Гадецький, Т. В. Дрожжина та ін. — Х. : ХДПУ, 2001. — С. 117–162.
 • Фалёва Е. Е. Личность студента в вузе: развитие и коррекция: Учеб. пособие / Е. Е. Фалёва. — Краматорськ : КЭГИ, 2004. — 136 с.
 • Фальова О. Є. Особистість та пізнавальні процеси студентів у ВНЗ: розвиток, діагностика, корекція: Навч. посіб. для ВНЗ / О. Є. Фальова, Є. В. Заїка. — Краматорськ, 2005. — 416 с. (з грифом МОНУ).
 • Фальова О. Є. Основи особистісної та професійної самореалізації / О. Є. Фальова // Навч.-метод. посіб. для студентів та слухачів ІПО зі спеціальності «Психологія». — Х., 2007. — 119 с.
 • Фальова О. Є. Система соціально-психологічних тренінгів : Навч.-практ. посіб. для студентів та слухачів ІПО / О. Є. Фальова. — Х., 2007. — 122 с.

 

Фоменко Карина Ігорівна – кандидат психологічних наук, вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 64.053.08. Має 16 публікацій (11 написано одноосібно), із них 14 – наукових, у тому числі: 9 — статті (із них 6  опубліковано в наукових фахових виданнях), 1 монографія (у співавторстві), 2 — методичні рекомендації

 

 

Основні навчальні курси:

Загальна психологія та практикум із загальної психології

Психологія менеджменту та психологія конфлікту

Педагогічна психологія

Методика викладання психології в школі

Інженерна психологія

Напрям наукової діяльності: психологія самоствердження особистості, психологія мотивації успіху та губристичної мотивації.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • Фоменко К. І. Губристична мотивація як чинник прагнення до успіху: віковий аспект : Монографія / Т. Б. Хомуленко, К. І. Фоменко. — Х. : ХНПУ, 2012. — 222 с.
 • Фоменко К. І. Психологія менеджменту та психологія конфлікту: методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи / К. І. Фоменко. — Х. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2012. — 50 с.
 • Фоменко К. І. Загальні психологія: методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи / К. І. Фоменко. — Х. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2012. — 31 с.
 • Фоменко К. І. Методика викладання психології в школі: метод. рекомендації щодо виконання самостійної роботи / К. І. Фоменко. — Х. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2013. — 26 с.

 

Хижняк Марина В’ячеславівна –  кандидат біологічних наук, доцент. Має 56 публікацій, в тому числі 40 після захисту дисертації: із них 30  наукових (11 опубліковано в провідних наукових у фахових виданнях), 10 навчально-методичних.

 

 

Основні навчальні курси:

Вікова психологія з основами геронтопсихології

Соціальна психологія

Психологія особистості

Психологія менеджменту та психологія конфлікту

Напрям наукової діяльності:

 психологічні особливості розвитку та самореалізації дорослої особистості в сучасному суспільстві.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • Хижняк М. В. Основы геронтопсихологии: Учеб. пособие / М. В. Хижняк. — Х. : ХНПУ, 2007. — 108 с.
 • Хижняк М. В. Психологічна готовність дитини до школи: Психологічний практикум / М. В. Хижняк. — Х. : ХНПУ, 2009. — 102 с.
 • Хижняк М. В. Психология групп: Учеб. Пособие / М. В. Хижняк. — Х., 2010. — 148 с.
 • Хижняк М. В. Мотивация в менеджменте: Учеб. пособие. 2-е изд. — Х.: ХНПУ, 2010. — 200 с.
 • Хижняк М. В. Врахування самоактуалізації як чинника професійного становлення особистості / М. В. Хижняк, М. А. Хомякова // Розвиток інноваційного середовища навчального закладу: Матеріали наук.-практ. конф. / За заг. ред. проф. М. В. Гадецького, доц. Р. І. Черновол-Ткаченко, доц. О. І. Мармази. — Х. : ХНПУ, 2009. — С. 267–275.
 • Хижняк М. В. Самоактуалізація та деякі тенденції поведінки зрілої особистості / М. В. Хижняк // Управління школою. — 2006. — № 19–21 (139–141). — С. 55–57.

Спеціальності та основні навчальні предмети за навчальними планами

Менеджмент організацій і адміністрування (освіти), управління навчальними закладами

Спеціальність 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (освіти)»

 Спеціалізація: «менеджмент освіти»

 Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст

 Кваліфікація:  менеджер у галузі освіти

Основні навчальні дисципліни за навчальним планом

Психологія управління та конфліктологія

Українська мова за професійним спрямуванням

Економічна теорія

Статистично-економічні методи аналізу

Сучасні дидактичні технології

Сучасні виховні технології

Економіка та фінанси підприємства

Фінанси, гроші та кредит

Бухгалтерський облік та аудит

Міжнародні економ. відносини і основи ЗЕД

Міжнародні економ. відносини

Основи зовнішньоекономічної діяльності

Підприємницьке право

Маркетинг. Маркетинг в освіті

Логістика

Менеджмент

 Основи теорії менеджменту

 Організація процесів управління та публічного адміністрування

Прийняття управлінських рішень та ділове адміністрування

Управління якістю

Управління персоналом та корпоративне управління

Інноваційний менеджмент та управління змінами

Менеджмент організацій та адміністрування

 Стратегічний менеджмент та управління проектами

 Інвестиційний менеджмент

Сучасні інформаційні системи і технології в менеджменті

АРМ менеджера

Інформаційне забезпечення управління

Цивільний захист

Менеджмент в освіті

Контрольно-аналітична діяльність в установах та закладах освіти

Планування як функція управління

Фінансово-економічна діяльність в закладах освіти

 Управління навчальним процесом

 Управління виховним процесом

 Методологія наукових досліджень

 Особливості менеджменту в навчальних закладах різних типів і форм власності

Спецкурси

Ігрові технології

Вища освіта і Болонський процес

Спеціальність:  8.18010020 «Управління навчальним закладом»

 Освітньо-кваліфікаційний рівеньмагістр

 Кваліфікація:  керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)

Основні навчальні дисципліни за навчальним планом

 Правові аспекти управління навчальним закладом

 Теорія організацій

 Менеджмент освітньої організації

 Професіограма керівника навчального закладу

 Управління навчально-виховною діяльністю

 Управління фінансово-економічною діяльністю

 Управління трудовими ресурсами

Управління змістом робіт

Інформаційне забезпечення управління

 Управління персоналом

 Кадровий менеджмент

 Техніка управлінської діяльності

  Аудит та оцінювання управлінс ької діяльності

 Психологія управління

 Соціальна та екологічна безпека діяльності

 Забезп. цивільного захисту

 Освітні технології

 Вища освіта і Болонський процес

 Основи менеджменту

 Методологія і методика наукового дослідження

 Маркетинг на ринку освітніх послуг

 АРМ менеджера освіти

 Сучасні інформаційні технології

 Інноваційний менеджмент

 Особливості організації управління НЗ різних типів і форм власності

 Теорія і практика виховання та виховних систем

 

Психологія

Спеціальність: 7.03010201 "Психологія"

Спеціалізація: практична психологія

 Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст

Кваліфікація:  Психолог.

 

Основні навчальні дисципліни за навчальним планом

  Історія України

 Основи конституційного права України

 Ділова українська мова

 Соціальна робота

Анатомія нервової системи та психофізіологія з основами психогенетики

Математична статистика та математичні методи в психології

 Основи інформатики та обчислювальної техніки

 Основи  безпеки життєдіяльності та охорони праці

 Педагогіка

 Екологія

Загальна психологія та практикум з загальної психології

 Вікова та педагогічна психологія з основами геронтопсихології

 Педагогічна психологія

 Соціальна психологія з психологією масової поведінки

 Психодіагностика

 Диференційна психологія та  психологія особистості

 Клінічна та патопсихологія

 Психологія менеджменту та психологія конфлікту

 Психологія праці та інженерна психологія

 Юридична психологія

 Історія психології

 Основи психологічного консультування та психотерапії

 Основи психокорекції та психогігієни

 Організація психологічної служби

 Експериментальна психологія та методологія досліджень

 Методика викладання психології в школі

 Психологія роботи з обдарованими дітьми

 Психологія девіантної поведінки

 Основи особистісної та професійної самореалізації та  соціально-психологічний тренінг

 Політична психологія

Спецкурси

Психологія впливу

Психологія спілкування

Психологія сім`ї

Технологія роботи психолога з педагогом

Базові спеціальності 

Спеціальність –  7.02030302 Мова і література (англійська).

Спеціальність –  7.02030302 Мова і література (німецька).

Спеціальність –  7.02030302 Мова і література (французька).

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст

 Кваліфікація: філолог, вчитель англійської (німецької, французької)  мови та зарубіжної літератури

Основні навчальні дисципліни за навчальним планом

Основи конституційного права України

 Історія України

 Українська мова за професійним спрямуванням

Психологія

 Загальна психологія з психофізіологією.

 Вікова та педагогічна психологія

 Педагогіка

 Історія педагогіки

 Основи педагогічної майстерності

 Практичний курс  англійської (німецької, французької) мови

 Практична фонетика

 Практична граматика

 Практ. усного та письм. мовлення

 Теоретична граматика англійської (німецької, французької)  мови

 Історія англійської (німецької, французької)  мови

 Лексикологія англійської (німецької, французької) мови

 Країнознавство

 Література Англії (Німеччини, Франції)

 Стилістика англійської (німецької, французької)  мови

 Шкільний курс англійської  (німецької, французької) мови та методика викладання

Всесвітня література

Методика викладання зарубіжної літератури

 Безпека життєдіяльності. Охорона праці

 Основи еккології

 Основи менеджменту в освіті

 

Спеціальність – 7.02030301 Українська мова і література.

Освітньо-кваліфікаційний рівеньспеціаліст

 Кваліфікація: філолог, вчитель української мови та літератури

Основні навчальні дисципліни за навчальним планом

 Історія України

 Основи конституційного права України

 Основи екології

 Безпека життєдіяльності

 Психологія

 Загальна психологія

 Вікова та педагогічна психологія

 Педагогіка (загальна, соціальна, порівняльна)

 Історія педагогіки

 Основи педмайстерності

 Вступ до мовознавства

 Практикум з української мови

 Сучасна українська літературна мова

 Культура мовлення та виразне читання

 Шкільний курс з мови з методикою викладання

 Історія укр. літературної мови та історія граматики

 Українська діалектологія

 Стилістика

 Педагогічна практика з мови

Українська література

 Теорія літератури

 Усна народна творчість

 Давня література

 Історія української літератури І пол. ХІХ ст.

 Історія української літератури ІІ пол. ХІХ ст.

 Історія української літератури кін. ХІХ ст. поч. ХХ ст.

 Новітня література

 Шкільний курс з літератури та методика викладання

 Педагогічна практика з літератури

 Деякі напрямки розвитку  світової літератури

 а) зарубіжна література

 б) російська література

 Спецсемінар з сучасної української літературної мови

 Мовні особливості художнього твору

 Лінгвістичний аналіз художнього твору

 Основи менеджменту в освіті

Спеціальність – 7.01020101.  Фізичне виховання

 Освітньо-кваліфікаційний рівеньспеціаліст

 Кваліфікація:  вчитель фізичної культури

Основні навчальні дисципліни за навчальним планом

  Історія України

 Українська мова за проф. спрямуванням

 Основи інформатики

 Основи екології

 Безпека життєдіяльності

 Вікова фізіологія

 Загальна психологія

 Вікова та педагогічна психологія

 Спортивна психологія

 Соціальна психологія

 Педагогіка

 Історія педагогіки

 Соціальна педагогіка і соціальна робота

 Основи педагогічної майстерності

 Загальна фізиологія

 Фізіологія спорту

 Анатомія людини

 Біомеханіка

 Гігієна шкільна і фізичних вправ

 Біохімія

 ТМФВ

 Історія фізичної культури

 Спортивні споруди

 Лікувальна фізична культура

 Гімнастика

 Спортивні ігри

 Легка атлетика

 Плавання

 Музично-ритмічне виховання

 Рухливі ігри

 Туризм

 Лижний спорт

 Ковзанірський спорт

 Спецсемінар з ТМФВ

 Основи конституційного права України

 Основи наукових досліджень

 Основи менеджменту в освіті

Спеціальність –  7.04010201 Біологія.

Освітньо-кваліфікаційний рівеньспеціаліст

 Кваліфікаціябіолог, вчитель біології

 Основні навчальні дисципліни за навчальним планом

 Основи конституційного права України

 Історія України

 Українська мова за проф. спрямув.

Основи інформатики та обчислювальна техніка

Екологія

 Загальна психологія

Вікова та педагогічна психологія

 Педагогіка

 Історія педагогіки

Соціальна психологія

Соціальна педагогіка

 Основи педагогічної майстерності

 Ботаніка

 Фізіологія рослин

 Мікробіологія

 Зоологія

 Основи еволюції вчення

 Біогеографія

 Анатомія людини і тварини

 Фізіологія людини і тварини

 Гістологія з основами ембріології

 Генетика з основами селекції

 Цитологія

 Валеологія

 Вікова фізіологія та шкільна гігієна

 Основи сільського господарства

 Геологія з основами палеонтології

 Шкільний курс біології з методикою викладання

 Неорганічна хімія

 Органічна хімія

 Фізична та колоїдна хімія

 Аналітична хімія

 Біотехнологія

 Основи наукових досліджень

 Польова практика

 Основи менеджменту в освіті

Спеціальність – 7.01010101 Дошкільне виховання.  Спеціалізація - Логопедія.

Освітньо-кваліфікаційний рівеньспеціаліст

 Кваліфікація: організатор дошкільного виховання, вихователь дітей дошкільного віку.    

Основні навчальні дисципліни за навчальним планом

Історія України

Українська мова за проф.. спрямув.

 Основи конституційного права

 Основи екології

 Валеологія

Педагогіка

Основи педагогічної майстерності

 Історія педагогіки

Психологія

 Загальна психологія

 Дитяча та педагогічна психологія

 Соціальна психологія

 Організація та керівництво дошкільним виховним закладом

 Сучасна українська мова

 Практикум з української мови

 Сучасна російська мова

 Практикум з російської мови

Література

 Анатомія і фізіологія дитини

 Основи педіатрії і гігієни

 Теорія і методика музичного виховання

 Теорія і методика фізичного виховання

 Основи природознавства і ознайомлення дітей з природою

 Основи образотворчого мистецтва та методика керівництва образотворчою діяльністю

 Методика розвитку рідної мови

 Методика формув. елементарних мат. уявлень

 Методика навчання російської мови

 Вступ до дефектології

 Основи невропатології

Словесна творчість

Іноземна мова з методикою

Нові педагогічні технології в дошк. освіті

Психологія обдарованої дитини

Художня праця

Основи психотехнології

Основи наукових досліджень

Менеджмент в дошкільній освіті

 Анатомія, фізіологія та патологія органів слуху та мови

  Психологія, виховання та навчання дітей з ЗПР

 Методика психолого-педагогічної та медичної діагностики

 Логопедія

 Організація та керівництво логопед. роботою

 Диференціальна діагностика важких мовленнєвих вад

 Логопед. допомога дітям з відхил. в розвитку

 Психолого-лінгвістичні основи мовл. діяльн.

 Технології у спеціальній педагогіці

 Раннє втручання

 Основи патопсихології

 Основи сурдопедагогіки

Спеціальність – 7.03050101 Економічна теорія

Освітньо-кваліфікаційний рівень:  спеціаліст

 Кваліфікація:  економіст, викладач економічних дисциплін   

Основні навчальні дисципліни за навчальним планом

Українська мова (за професійним спрямуванням)

 Історія української культури

 Психологія

 Педагогіка

 Безпека життєдіяльності та охорона праці

 Методика викладання економічних дисциплін

 Культура наукової мови економіста

 Паблік Рілейшнз

 Економічне термінознавство

 Комунікативні процеси у навчанні

 Вища математика

 Теорія ймовірності та матстатистика

 Економіко-математичне моделювання

 Статистика

 Політична економія

 Мікроекономіка

 Макроекономіка

 Економічна історія

 Економіка підприємства

 Національна економіка

 Менеджмент

 Маркетинг

 

Фінанси

 Гроші та кредит

 Бухгалтерський облік

 Економіка праці й соціально-трудові відносини

 Прогнозування соціально-економічених процесів

 Міжнародна економіка

 Регіональна економіка

 Фінанси підприємств

 Страхування

 Інвестування

 Економічний аналіз

 Аудит

 Інституціональна економіка

 Історія економічних учень

 Макроекономічний аналіз

 Трансформаційна економіка

 Мікроекономічна теорія виробництва

 Глобальна економіка

 Національні моделі економічних систем

 Фінансовий менеджмент

 Сучасні економічні теорії

 Моделювання економічної динаміки

 Економічне оцінювання

 Макроекономічне прогнозування

 Макроекономічний аналіз державної політики

 Економічна теорія управління підприємством

 Актуальні проблеми політичної економії

 Соціальна економіка

 Методи економічних досліджень

 Логіка економічного розвитку

 Економіка освіти

 Особливості викладання економічної теорії

 

Спеціальність –7.04030201 Інформатика.

Освітньо-кваліфікаційний рівеньспеціаліст

 Кваліфікація:  вчитель інформатики  

Основні навчальні дисципліни за навчальним планом

 Історія України

 Українська мова за професійним спрямуванням

 Технічні засоби навчання

 Основи конституційного права України

 Охорона праці в галузі

 Основи екології

 Безпека життєдіяльності

 Алгебра та геометрія

 Математичний аналіз

 Педагогіка

 Основи педагогічної майстерності

 Історія педагогіки

 Соціальна педагогіка  та соціальна робота

 Загальна психологія

 Вікова та педагогічна психологія

 Соціальна психологія

 Вікова фізіологія

 Практикум з інформаційних технологій

 Дискретна математика

 Теорія ймовірностей та математична статистика

 Математична логіка та теорія алгоритмів

 Методи обчислень

 Теоретичні основи інформатики

 Архітектура комп’ютера та його базове програмне забезпечення

 Мови програмування

 Комп’ютерні мережі. Інтернет та мультимедіа технології

 Комп’ютерне моделювання

 Інформаційні системи

 Інформаційні та комунікаційні системи в освіті

 Методика навчання інформатики

 Основи наукових досліджень

 Основи штучного інтелекту

 Історія інформатики

 Практикум з розв’язання задач з інформатики

 Інформаційні системи у педагогічній діяльності

 Основи менеджменту освіти

Спеціальність 7.02030201 Історія.

Освітньо-кваліфікаційний рівеньспеціаліст

 Кваліфікація: історик, вчитель історії   

Основні навчальні дисципліни за навчальним планом

Українська мова за професійним спрямуванням

 Людина і суспільство

 Народознавство

 Основи екології

 Безпека життєдіяльності

 Основи інформатики

 Вікова фізіологія

 Загальна психологія

 Вікова та педагогічна психологія

 Соціальна психологія

 Педагогіка

 Історія педагогіки

 Порівняльна педагогіка

 Основи педагогічної майстерності

 Соціальна педагогіка

 Історія України

 Історія стародавнього світу

 Історія первісного суспільства

 Археологія України

 Історія слов’янських народів

 Допом. історичних дисциплін

 Історичне краєзнавство

 Нова і новітня історія Азії і Африки

 Історична географія

 Історія середніх віків

 Нова і новітня історія Європи і Америки

 Методика викладання історії

 Основи наукових досліджень

 Етнологія

 Джерелознавство історії України

 Історія міжнародних відносин

 Історіографія історії України

 Історія рідного краю

 Основи менеджменту в освіті

Спеціальність 7.04020101  Математика.

Освітньо-кваліфікаційний рівеньспеціаліст

Кваліфікація: математик, вчитель математики

Основні навчальні дисципліни за навчальним планом

 Історія України

 Українська мова за професійним спрямуванням

 Основи конституційного права України

 Історія сучасного світу

 Основи екології

 Безпека життєдіяльності

 Вікова фізіологія

 Загальна психологія

 Вікова психологія

 Педагогіка

 Історія педагогіки

 Порівняльна педагогіка

 Соціальна педагогіка

 Основи педагогічної майстерності

 Математичний аналіз

 Комплексний аналіз

 Диференційні рівняння

 ТФДЗ

 Аналітична геометрія

 Диференційна геометрія і топологія

 Лінійна алгебра

 Алгебра і теорія чисел

 Числові системи

 Теорія ймовірностей

 Історія математики

 Спецкурс з методики математики

 Математична логіка

  Проектна геометрія і методи зображення

 Методика математики

 Елементарна математика

 Основи геометрії

 Основи інформатики

 Основи наукових досліджень

 Фізика

 Основи менеджменту в освіті

Спеціальність -  7.0202401 Музичне мистецтво.

Освітньо-кваліфікаційний рівеньспеціаліст

 Кваліфікація:  вчитель музичного мистецтва   

Основні навчальні дисципліни за навчальним планом

Історія України

 Основи конституційного права України

 Історія  культури України

 Основи екології

 Основи безпеки життєдіяльності

 Сучасні інформаційні технології

 Загальна педагогіка

 Основи педагогічної майстерності

 Історія педагогіки

 Порівняльна педагогіка

 Соціальна педагогіка

 Загальна психологія

 Вікова та педагогічна  психологія

 Соціальна психологія

 Методика музичного виховання

 Практикум з шкільного репертуару

 Основний музичний інструмент

 Постановка голосу

 Хорове диригування

 Хоровий клас

 Хорознавство

 Читання хорових партитур

 Практикум роботи з дитячим хоровим репертуаром

 Оркестровий клас

 Інструментознавство

 Читання оркестрових партитур

 Сольфеджіо

 Гармонія

 Поліфонія

 Аналіз музичних творів

 Історія музики

 Історія художньої літератури

 Концертмейстерський клас

 Музична педагогіка

 Основи наукових досліджень

 Хорове аранжування

 Сценічна майстерність

 Музично-просвітницька робота

 Світова художня культура

Історія стародавнього мистецтва

Спеціальність –  7.01010201 Початкова освіта.

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст

 Кваліфікація:  організатор початкової освіти, вчитель початкових класів.   

Основні навчальні дисципліни за навчальним планом

Історія України

Українська мова за професійним спрямуванням

 Основи конституційного права України

 Основи екології

 Безпека життєдіяльності

 Основи інформатики

 Технічні засоби навчання

 Вікова фізіологія

 Валеологія

 Загальна психологія

 Вікова та педагогічна психологія

 Соціальна психологія

 Педагогіка

 Історія педагогіки

 Порівняльна педагогіка

 Соціальна педагогіка

 Основи вальдорфської педагогіки

 Актуальні проблеми малокомплектної школи

 Робота з обдарованими дітьми

 Основи педагогічної майстерності

 Математика

 Методика викладання математики

 Сучасна українська мова

 Методика викладання української мови

 Каліграфія

 Практикум з російської мови

 Початковий курс математики

 Сучасна російська мова

 Методика викладання російської мови

 Дитяча література з основами літературознавства

 Основи культури і техніки мовлення

 Основи земле і краєзнавства

 Основи ботаніки і зоології

 Методика викладання природознавства та с/г

 Основи дефектології

 Теорія та методика фізичного виховання

 Методика образотворчого мистецтва

 Методика трудового навчання

 Основи музичного виховання

 Польова та сільськогосподарська практика

 Анатомія і фізіологія дитини

 Основи наукових досліджень

 Нові педагогічні технології

 Основи менеджменту

Спеціальність – 7.02030302 Мова і література (російська).

 Освітньо-кваліфікаційний рівеньспеціаліст

Кваліфікація:  філолог, вчитель російської мови та зарубіжної літератури   

Основні навчальні дисципліни за навчальним планом

Історія України

 Українська мова за професійним спрямуванням

 Основи конституційного права України

 Історія сучасного світу

 Сучасні інформаційні технології

 Основи екології

 Валеологія

 Основи безпеки життєдіяльності

 Вікова фізіологія

 Педагогіка

 Основи педагогічної майстерності

 Історія педагогіки

 Загальна  психологія

 Вікова та педагогічна психологія

 Соціальна психологія

 Вступ до мовознавства

 Вступ до літературознавства

 Старослов’янська мова

 Історична граматика російської мови

 Сучасна російська мова

 Стилістика російської мови

 Практикум з російської мови

 Основи культури мовлення

 Виразне читання

 Фольклор народів світу

 Історія світової літератури

 Українська література

 Шкільний курс російської мови і методика її викладання

 Шкільний курс літератури і методика її викладання

 Загальне мовознавство

 Історія російської літературної мови

 Нові художні тенденції та літературні процеси

 Теорія літератури

 Основи наукових досліджень

 Риторика

 Лінгвістика та лінгвістичний аналіз тексту

 Основи менеджмента в освіті

Спеціальність – 7.04010101 Хімія.

Освітньо-кваліфікаційний рівеньспеціаліст

 Кваліфікація:  хімік, вчитель хімії

 Основні навчальні дисципліни за навчальним планом

 Історія України

 Українська мова за професійним спрямуванням

 Основи конституційного права

 Охорона праці в галузі хімії

 Історія сучасного світу

 Математика

 Фізика

 Валеологія

 Інформатика

 Технічні засоби навчання

 Основи екології

 Безпека життєдіяльності

 Вікова фізіологія

 Педагогіка

 Основи педагогічної майстерності

 Історія педагогіки

 Загальна психологія

 Вікова та педагогічна психологія

 Соціальна психологія

 Неорганічна хімія

 Аналітична хімія

 Органічна хімія

 Фізична та колоїдна хімія

 Хімічний синтез

 Основи сучасного хімічного виробництва

 Технології та методика навчання хімії

 Методика застосування комп’ютерних технологій при викладанні хімії

 Основи наукових досліджень

 Хімія довкілля

 Історія хімії

 Основи менеджменту освіти

Спеціальність 7.02020501 - Образотворче мистецтво

Спеціалізація - Графічний дизайн (реклама)

Освітньо-кваліфікаційний рівень –  спеціаліст

Кваліфікаціявчитель образотворчого мистецтва, дизайнер реклами

Основні навчальні дисципліни за навчальним планом

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Історія України

Основи констуційного права

Історія графічграфічного та декоративно-прикладного мистецтва

Основи наукових досліджень

Сучасні інформаційні технології

Основи вікової фізіології та валеології

  Безпека життєдіяльності та ЦО

Педагогіка

Основи педмайстерності

Історія педагогіки

Соціальна педагогіка і соціальна робота

Загальна психологія

Вікова та педагогічна психологія

Соціальна психологія

Образотворче мистецтво

Малюнок

Живопис

Композиція

Кольорознавство

Скульптура та пласт. анатомія

Педагогічний малюнок

Техніка і технологія олійного живопису

Нарисна геометрія

Перспектива

Шкільний курс креслення та методика його викладання

Шкільний курс образот. мист. та методика його викладання

Методика ДПМ у школі

Шкільний курс худ праці та методика його викладання

Аплікація

Батік

Художня обробка дерева

Кераміка

Українсський розпис

Історія образотворчого мистецтва

Історія дизайну

Прикладна графіка

Комп'ютерна графіка

Графічні матеріали

Технологія рекл. виробництва

Основи теорії та методики дизайну

Основи художнього конструювання

Макетування

Основи проектування

Методика дизайн-проекту

Проектна графіка

Спеціальність 7.02020201 Хореографія

Освітньо-кваліфікаційний рівень –  спеціаліст

Кваліфікація вчитель хореографії

Основні навчальні дисципліни за навчальним планом

Українська мова (за проф. спрямуванням)

Історія України

Етика і естетика

Народознавство

Сучасні інформаційні техн.

Основи вікової фізіології

 Вікова фізіологія

 Основи екології

Педагогіка

 Основи педмайстерності

 Історія педагогіки

Психологія

 Загальна психологія

 Вікова та педагогічна психологія

 Соціальна психологія

Безпека життєдіяльності з охороною праці

Хореографія

Теорія і методика викладання

 -класичного танцю

 -народно-сценічного танцю

 -сучасного бального танцю

 -сучасного танцю

 -історично-побутового танцю

 -українського народного танцю

Основи композиції та постановки танцю

Історія хореографічного мистецтва

Історія костюма

Практикум з хореографічного ансамблю

Гімнастика

Методика роботи з дитячим хореографічним колективом

Методика викладання хореографічних дисциплін

Порівняльна педагогіка

Соціальна педагогіка і соціальна робота

Основи наукових досліджень

Абітурієнтам Інституту післядипломної освіти

 Основні умови прийому

 •    Наявність повної вищої освіти (кваліфікаційний рівень – «спеціаліст»)

 •    Іспит (тестування, співбесіда) з основного базового предмету із спеціальності за програмою загальної середньої школи.

Оголошення

 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди оголошує прийом слухачів та студентів на 2013 – 2014 навчальний рік до Інституту післядипломної освіти.

 І. На спеціальності з перепідготовки

(одержання другої вищої освіти, освітньо-кваліфікаційний рівень – “спеціаліст”)

 

Спеціальність

Форма навчання

Термін навчання (у роках)

Плата за навчання (за 1 рік, грн.) станом на 2013-2014 н.р.

Менеджмент організацій і адміністрування (освіти)

Заочна

2

3630

Психологія

Денна

2

4825

Заочна

3

3220

Базові спеціальності:

Українська мова та література

Заочна

3

3960

 • Дошкільне виховання. Спеціалізація  логопедія;
 • початкова освіта;
 • російська мова й література;
 • математика;
 • історія;
 • образотворче мистецтво;
 • хімія;
 • біологія;
 • інформатика
 • фізичне виховання;
 • музичне мистецтво.

Заочна

3

3960

Англійська (німецька, французька) мова

Заочна

3

4825

Правознавство

Заочна

3

6870

Економічна теорія

Заочна

3

6300

На спеціальності з метою отримання вищої освіти на основі раніше здобутої вищої освіти за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем за іншою спеціальністю.

ІІ. До магістратури зі спеціальності "Управління навчальним закладом" – особи з повною вищою (не обов’язково педагогічною) освітою, що працюють в навчальному закладі.

 

Управління навчальним закладом

Денна

1

7575

Зочна

2

3785

 ІІІ. Підвищення кваліфікації

- керівників та вчителів шкіл, практичних психологів, викладачів навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації (600,00 грн за 1 місяць).

Інститут післядипломної освіти готує фахівців з повною вищою освітою з присвоєнням відповідної кваліфікації (спеціаліст, магістр).

Навчання в ІПО здійснюється на комерційній основі за договором з фізичними та юридичними особами. При паралельному навчанні студентам-контрактникам педуніверситету надаються пільгові умови (оплата – 75 % загальної вартості).

 Документи приймаються з 15 березня до 15 вересня. Вступне  випробування  за окремим графіком (з 15 вересня).

 Документи до вступу: диплом про вищу освіту, копія диплому, додаток до диплому, заява, направлення (бажано), медична довідка 086 – О, 6 фотокарток (3х4см), копія довідки про ідентифікаційний номер платника податку, паспорт (копія).

 Для студентів педуніверситету: диплом бакалавра, 6 фотокарток (3х4см), заява підписана деканом про дозвіл на навчання; копія паспорта: копія довідки про ідентифікаційний номер платника податку.

 

 

Вісті з ІПО

23 квітня 2015 року

відбудеться  Всеукраїнська науково-практична конференція

«Психолого-педагогічні та управлінські концепти розвитку сучасної освіти»

Передбачаються такі тематичні напрями роботи конференції:

 1. Управління як ресурс якості освіти.
 2. Соціально-психологічні ресурси якості освіти.

Запрошуємо науковців, викладачів, працівників системи освіти, студентів та слухачів, випускників ІПО ХНПУ імені  Г.С.Сковороди.

Для участі у конференції до 1 лютого у оргкомітет слід подати тему виступу та статтю.

За матеріалами конференції планується видання збірки науково-методичних матеріалів. Приймаються наукові статті, які повинні відповідати таким вимогам щодо викладу матеріалу:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із науковими та практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми;
 • формулювання цілей та завдань статті;
 • виклад матеріалу дослідження, обґрунтування отриманих теоретичних та практичних результатів;
 • висновки та прогнози подальшого дослідження.

Вимоги щодо оформлення статті:

 • українська мова;
 • обсяг статті повинен становити 5-10 сторінок формату А-4;
 • відстань між рядками 1,5 інтервалу комп'ютерного стандарту;
 • кегель 14;
 • поля:

                        ○верхнє 20мм;                                              ○ ліворуч – 25 мм;

                        ○нижнє 20 мм;                                             ○ праворуч – 15 мм;

 • посередині першої сторінки – заголовок статті великими літерами; нижче – у правому куті прізвище та ініціали автора;
 • після тексту статті подається список використаної літератури у алфавітному порядку (до 5 джерел);
 • у анотації (українською, російською, англійською мовами) потрібно відобразити основну сутність розкритої проблеми (2-3 речення). 

Стаття має бути ретельно перевірена й повністю відредагована.

До  статті додаються:

 1. Довідка про авторів на окремому аркуші: прізвище, ім'я, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, домашня адреса, телефон.
 2. Диск з електронною версією тексту у форматі Windows з текстовим редактором Microsoft Word. Шрифт Times New Roman.

Додаткова інформація

ОРГКОМІТЕТ:

голова – Черновол-Ткаченко Р.І., директор ІПО ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, зав. каф. наукових основ управління та психології, професор, кандидат пед. наук.

члени оргкомітету:

Мармаза О.І. – заст. директора ІПО ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, доцент, кандидат пед. наук.;

Фальова О.Є. – доцент, кандидат психологічних наук.

 

Адреса оргкомітету: 61168, м. Харків, вул. Блюхера 2, ХНПУ ім. Г.С.Сковороди,

Інститут післядипломної освіти, корпус В, к. 217, 218.

Контактні телефони: 68-02-92; 68-48-35

e-mail: ipo1975@mail.ru

61168,  м. Харків, вул. Блюхера, 2,  кор. В, к. 211
Телефони:
(0572)68-48-35 (прийм. комісія)
(0572)68-02-92 (директор ІПО)
e-mail: ipodekanat@mail.ru

Директор:
Черновол-Ткаченко
Раїса Іванівна
,
канд. педагогічних наук, професор

Зам.директора:
Мармаза Олександра Іванівна,
канд. педагогічних наук, доцент

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.