Історія факультетету початкового навчання

Історію факультету початкового навчання протягом усього часу його існування визначала історія розвитку Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

5 травня 1935 р. Постановою Раднаркому УРСР «Про підготовку педагогічних кадрів, систему педагогічної освіти та мережу педагогічних установ» при ХДПІ було, крім інших організаційних змін, відкрито вечірнє відділення [3. c. 19]. Наказом по Міністерству вищої освіти СРСР від 1 вересня 1952 р. за № 1450-р з 1 вересня 1952 р. вечірнє відділення ХДПІ ім. Г. С. Сковороди реорганізовано у вечірній факультет. У 1953 р. вечірній факультет було закрито, а студенти переведені на відповідні факультети і курси заочного відділення [3, с. 26]. У 1959 р. для зменшення дефіциту вчителів при інституті знову було відкрито вечірнє відділення з підготовки вчителів початкових класів для шкіл Харківської області із щорічним набором 100 чол. [3, с. 28].

1964 році проведено перший набір на педагогічний факультет заочного відділу (педагогіка і методика початкового навчання) [3, с. 29]. 1968 р. заочний відділ було реорганізовано. У відповідності до наказу Міністерства УРСРвід 20 лютого 1968 р. № 34 про затвердження переліку назв факультетів в педагогічних інститутах УРСР внесені зміни до статуту інституту і введено такі найменування факультетів: філологічний, фізико-математичний, природничій, фізичного виховання, педагогічний (вечірній) зі спеціальностями: педагогіка і психологія (дошкільна); педагогіка і методика початкового навчання (наказ по ХДПІ ім. Г. С. Сковороди від 3 березня 1968 р.№ 86).

У 1974 р. створено факультет педагогіки і методики початкової освіти, деканом якого Радою інституту від 31.08.1974 р. (наказ по ХДПІ ім. Г. С. Сковороди від 31 серпня 1974 р. № 286) обраний А. Ярещенко.

Від часу створення освітній процес на факультеті здійснювався у корпусі по вул. Чернишевській, 60, а з 1982 р. – у приміщенні СШ № 110. Студенти факультету брали активну участь у будівництві нового навчального комплексу на Салтівському житловому масиві. З 1992 р. факультет працює у корпусі по вул. Валентинівській, 2.

У відповідності з рішенням Вченої ради інституту від 22 листопада 1991 р. (наказ по ХДПІ ім. Г. С. Сковороди від 27 листопада 1991 р. № 151) педагогічний факультет поділено на факультет дошкільного виховання та саме педагогічний факультет з 1 лютого 1992 р. Виконуючим обов’язки декана факультету дошкільного виховання призначено к. п. н., доц. Т. Танько.

Наказом по ХДПІ ім. Г. С. Сковороди від 5 січня 1994 р. з 10 січня 1994 р. на посаду декана факультету початкових класів призначено к. п. н., доц. Н. Якушко.

Протягом 1993–1995 рр. назва факультету змінювалася: «початкових класів»; «підготовки вчителів початкових класів». У 1995 р. факультету повернуто назву «факультет початкового навчання», яка зберіглася і до теперішнього часу.

Історія факультету тісно пов’язана з історією кафедр, професорсько-викладацький склад яких, забезпечує освітній процес на факультеті.

З часу початку підготовки студентів за спеціальністю «педагогіка і методика початкової освіти» кафедру педагогіки і методики початкової освіти очолював Г. Коваленко. Пізніше – к.п.н., доц. О. Боданська, к.психол.н., доц. В. Рєпкін, к.п.н., доц. А. Кузнецова, к.п.н., доц. А. Єрьомкін, д.п.н., проф. В. Тюріна. З 1978 р. на факультеті працювало дві кафедри: було створено кафедру методики викладання філологічних дисциплін в початкових класах (зав.каф. д.ф.н., проф. С. Дорошенко). 1983 р. відділяється ще одна кафедра – музики (зав. каф. к. п. н., доц. О. Кузнецова). 1987 р. у самостійну виокремлюється кафедра викладання природничо-математичних дисциплін в початкових класах (зав.каф. к.п.н., доц. В. Рябчинська).

У 70-ті–80-ті рр. студентам педагогічного факультету читали лекції видатні вчені О. Запорожець, А. Петровський, В. Давидов, М. Богданович, М. Вашуленко, О. Савченко.

У відповідності з рішенням Вченої ради інституту від 24 грудня 1993 р. та наказу по ХДПІ ім. Г. С. Сковородивід 25 грудня 1993 р. «Про створення секторів, як нових навчальних підрозділів» наказом по ХДПІ ім. Г. С. Сковородивід 4 січня 1994 р. створено сектор методики початкового навчання (зав.сектором к.п.н., доц. Н. Воскресенська), від якого у 1995 р. був виокремлений сектор педагогіки початкового навчання та дошкільного виховання, керований чл.-кор. НАПН України, д.п.н., проф. В. Євдокимовим.

У лютому 1998 р.(наказпо ХДПУ ім. Г. С. Сковороди № 18) у відповідності з Положенням про державний вищий навчальний заклад освіти (Постанова № 1074 Кабінету Міністрів України) сектори університету надалі іменуються кафедрами із збереженням посади завідувачів кафедр за керівниками секторів [3, с. 48]. На факультеті працюють кафедри педагогіки початкового навчання та дошкільного виховання та кафедра методики початкового навчання.

У 2003 р. (наказ по ХДПУ ім. Г. С. Сковороди від 2 січня 2003 р. № 1) кафедра методики початкового навчання реорганізувалася у дві: методики викладання природничо-математичних дисциплін у початковій школі та теорії та методики викладання філологічних дисциплін в початковій школі. Цього ж року кафедру педагогіки початкового навчання та дошкільного виховання перейменовано на кафедру теорії і методики професійної освіти, а методики викладання природничо-математичних дисциплін у початковій школі – на кафедру природничо-математичних дисциплін.

У різні часи на факультеті працювали відомі науковці: д. с-г. н., проф. О. Демідієнко, д.ф.н., проф. А. Новиков, д.ф.н. , проф. Л. Пелепейченко, д.п.н., проф. О. Резван, к.ф.н., доц. Г. Гамова, к.психол.н., доц. П. Жедек, к. фіз-мат. н., доц. С. Курбаров, доц. В. Карпова, к.п.н., доц. Т. Лазарева, к.психол.н., доц. В. Левін, к.п.н., доц. О. Смагіна, к.п.н., доц. Л. Хітяєва та ін.

Станом на початок 2018/2019 н. р. за структурою університету на факультеті працює три кафедри: початкової, дошкільної та професійної освіти (зав.каф. д.п.н., проф. В. Гриньова), теорії і методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі (зав.каф. д.п.н., доц. Л. Ткаченко), природничо-математичних дисциплін (зав.каф. д.п.н., проф. О. Іонова). На факультеті працюють: 3 – доктори наук, професори; 3 – доктори наук, доценти; 3 – кандидати наук, професори; 22 – кандидати наук, доценти; 5 – кандидатів наук, викладачів; 2 – старші викладачі.

Висока кваліфікація професорсько-викладацького складу протягом усього часу діяльності факультету дозволяла готувати фахівців найвищого рівня. Крім безпосередньої підготовки фахівців до роботи в початкових класах, студенти мали можливість отримати і спеціалізації, серед яких «образотворче мистецтво», «музика», «англійська мова», «інформатика».

За відмінне навчання, глибокі знання зі спеціальності, велику громадську роботу випускники факультету неодноразововідзначалися загальноуніверситетською премією ім. Г. С. Сковороди. Серед нагороджених: Л. Свистунова (1996 р.), В. Ворожбіт (1997 р.), С. Магдич (1998 р.), О. Жукова (2000 р.), М. Борисова (2010 р.), О. Кальницька (2013 р.), Т. Лугова (2014 р.), М. Рауткіна (2015 р.), С. Кречик (2016 р.) та ін.

1997 р. у Міжнародний день студентів персональну стипендію ім. О. Масельського від голови державної адміністрації Харківської області О. Дьоміна одержала студентка 4 курсу факультету початкового навчання О. Пелихова [3, с. 45]. Стипендію Верховної Ради України у різні роки отримували студенти факультету О. Галад (2003/2004 н. р.), Ю. Репко (2005/2006 н. р.), О. Третякова (2009/2010 н. р.), Ю. М’якота (2015/2016 н. р.), І. Лучко (2016/2017 н. р.), Д. Авраменко (2018/2019 н. р.). Стипендію Президента України – О. Лешта (2005/2006 н. р.), Ю. Бардакова (2006/2007 н. р.), Ю. Фартушна (2015/2016 н. р.), А. Ковальова (2016/2017 н. р.), М. Ахметзянова (2017/2018 н. р.), Ю. Дзюбенко (2018/2019 н. р.).

Студенти факультету беруть активну участь у науково-дослідній роботі. Найбільш захоплені наукою початківці входять до складу Студентського наукового товариства ХНПУ імені Г. С. Сковороди. На факультеті працюють наукові гуртки«Сучасні художні техніки» (ст. викл. І. Глінка, Н. Довгопола), «Формування ціннісного ставлення молодших школярів до рідного краю» (к. п. н.В. Партола), «Дослідницька діяльність у процесі вивчення курсу природознавства» (к. п. н., доц. Л. Старікова), «Інтегровані форми організації навчання в початковій школі» (к. п. н., доц. Л. Титаренко), «Імідж сучасного вчителя» (к. п. н., доц. Л. Філатова), «Формування педагогічної культури батьків» (к. п. н. Ю. Грицкова), «Технології сучасного уроку в початковій школі» (д. п. н., проф. І. Гавриш), «Інтерактивні технології» (к. п. н., доц. С. Лавренко), «Актуальні проблеми виховання у вищій школі» (к. п. н., доц. Н. Агаркова), «Дитяча книга у ХХІ сторіччі» (к. ф. н., доц. О. Козорог), проблемні групи «Пошуки в галузі літературної освіти молодших школярів» (к. п. н., доц. А. Ємець), «Творча лабораторія молодого вчителя» (к. п. н., доц. І. Цепова), дискусійний клуб «Ритор» (д. п. н.,доц. Л. Ткаченко).

Щорічно на факультеті проводиться студентська наукова конференція «Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів». Широке коло наукових проблем кожного року обговорюється на науково-практичній конференції магістрантів «Початкова освіта і підготовка майбутніх учителів початкових класів в умовах реформування української школи». Студенти молодших курсів також мають змогу випробувати свої наукові таланти. Так, для студентів 3-го курсу традиційною стала науково-практична конференція «Сучасний стан та тенденції розвитку початкової освіти в Україні». Здійснюється систематичне видання наукових статей студентів.

Факультет багатий традиціями виховної роботи. Більшість студентів факультету беруть участь у роботі гуртків художньої самодіяльності та творчих колективів, які очолюють працівники Молодіжного центру університету. Показником високого рівня творчості і талановитості студентів у різні часи були ансамбль бандуристок (кер. І. Чаплінська), хоровий колектив (кер. Т. Шуть), драматичний гурток (кер. О. Воронін), команда КВН факультету та інші колективи.

З 1996 р. активно працює Спілка студентів та молоді факультету, яка є одним із лідерів студентського самоврядування ХНПУ імені Г. С. Сковороди. В її складі функціонують: студентське наукове товариство, профспілковий комітет, студентська рада гуртожитку, комітет моніторингу якості освіти, комітет академічної доброчесності, комітет кураторів, інформаційний комітет (гурток «Молодий кореспондент», редакційна колегія студентської газети «У містечку»), комітет з розвитку волонтерського руху «Палаючі серця» (волонтерська робота у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону, Харківському спеціальному навчально-виховному комплексі № 7, Приймальному розподільнику для дітей ГУ Національної поліції в Харківській області), комітет декоративного оформлення (Дизайнерська студія), культурно-масовий комітет (участь у загальноуніверситетських та міських конкурсах та заходах «Дебют першокурсника», «Студентська весна», фольклорний фестиваль «Чарівне намисто», конкурс «Міс і Містер», фестиваль студентського гумору «Кубок Веселого Народу»). У різні роки Спілку студентів та молоді очолювали: М. Борисова (2010 р.),О. Кальницька (2011, 2012 рр.), А. Захваткіна (2013 р.), М. Рауткіна (2014 р.), М. Частка (2015 р.),С. Кречик (2016 р.), А. Старагіна (2017, 2017 рр.).

Факультет пишається своїми випускниками. З 1987 р. по 2017 р. посаду проректора з навчально-виховної роботи обіймала випускниця факультету Г. Троцко (1970 р.) – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України. Її діяльність позначилася розвитком студентського самоврядування в університеті, створенням стрункої системи виховної роботи зі студентами, яка розглядається крізь призму підготовки студентів до виховної діяльності в закладах освіти.

Викладачами університету працюють випускники факультету: І. Трубавіна (1988 р.) – доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи, В. Ворожбіт-Горбатюк (1997 р.) – доктор педагогічних наук, професор кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки, О. Коваленко (1989 р.), А. Ємець (1993 р.) – кандидати педагогічних наук, доцентикафедритеорії і методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі, Л. Філатова (1996 р.), С. Лавренко (1996 р.), Н. Рудічєва (2001 р.), Н. Агаркова (2007 р.), В. Кириліва (2010 р.), Шишенко В. О. (2016 р.)– кандидати педагогічних наук, доценти кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти, Н. Смолянюк (2007 р.) – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін, Н. Довгопола (1978 р.), І. Глінка (1979 р.) – старші викладачі кафедри природничо-математичних дисциплін.

 

Список використаних джерел:

  1. Історія фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди: документи, нариси, спогади / редкол. : Л. І. Білоусова та ін. Харьков, 2017. 316 с.
  2. Професори Харківського національного університету імені Г. С. Сковороди / гол. ред. М. Бєлєвцов. Харків : Видавничий дім «Відомі імена», 2006. 120 с.

Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди / За заг. ред. академіка АПН України І. Ф. Прокопенка. Харків : ОВС, 2001. 176 с.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.