Історія природничого факультету

Природничий факультет відновив свою роботу у 1962 році на базі біолого-географічного факультету Харківського педагогічного інституту. З 1964 року на факультеті працювали кафедри: ботаніки, зоології та хімії.

Сьогодні навчальний процес забезпечують 5 кафедр, на яких працюють 8 докторів наук, професорів, 23 кандидати наук, доценти та навчально-допоміжний персонал:

  • анатомії та фізіології людини і тварин імені проф. Я.Р. Синельнікова (завідувач – доктор сільськогосподарських наук, професор Іонов Ігор Анатолійович);
  • ботаніки (завідувач – доктор біологічних наук, доцент, Леонтьєв Дмитро Вікторович);
  • здоров’я людини та корекційної освіти (завідувач – доктор педагогічних наук, професор Бойчук Юрій Дмитрович);
  • зоології (завідувач – доктор біологічних наук, професор Харченко Людмила Павлівна);
  • хімії (завідувач - доктор хімічних наук, професор Свєчнікова Олена Миколаївна).

З дня поновлення природничого факультету в різні роки плідно працювали такі доктори наук, професори та кандидати наук, доценти:

З 1958 року  по 1991 на кафедрі хімії природничого факультету плідно працював доктор технічних наук, професор Лев Ілліч  Каданер. Він  автор понад 500 наукових праць (в тому числі 10 монографій, 6 підручників, 8 навчальних посібників, 32 авторських свідоцтва на винахід), науковий керівник 33 кандидатських дисертацій.

З 1965 по 1990 р. працював доктор медичних наук професор Яков Рафаілович Синельников.

З 1968 року - основний науковий напрямок кафедри  - „Вплив факторів зовнішнього середовища на організм людини у віковому аспекті”. Було захищено понад 33 кандидатські дисертації. Під керівництвом проф. Я.Р.Синельникова підготовлено перевидання „Атласу анатомії людини”, за допомогою якого навчаються студенти вищих навчальних закладів.

З 1964 по 1981 рр. кафедру зоології природничого факультету очолював кандидат біологічних наук професор Олександр Павлович  Крапивний, він заснував науковий напрям з еколого-етологічного вивчення складних форм поведінки птахів і ссавців. Крапивний О.П. був засновником  зоологічного музею, якій сьогодні носить його ім’я .

Овчинніков Микола Миколайович – доктор біологічних наук, професор кафедри ботаніки З 1964 по 1982 р. завідував кафедрою ботаніки у Харківському державному педагогічному університеті ім. Г.С. Сковороди, викладав навчальну дисципліну "Фізіологія рослин".

З 1983 року і до 1985 року виконувала обов’язки зав. кафедрою ботаніки, кандидат педагогічних наук, професор Кузнєцова Віра Іванівна. Автор підручника «Методика викладання біології» (2001), в якому розкриті теоретичні основи методики біології як педагогічної науки, дана характеристика основних завдань, форм, методів і засобів навчання. 

 З 1987 – 1997 р.р. Шульгіна Людмила Михайлівна – доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри ботаніки, викладала навчальну дисципліну "Фізіологія рослин".

У 1961-1963 роках кафедру зоології очолював видатний радянський вчений - знавець фауни водних жуків,  кандидат біологічних наук Захаренко Всеволод Борисович. Він викладав дарвінізм і зоологічні дисципліни студентам. Основними напрямками його наукової діяльності була гідробіологія, бджолярство та дарвінізм. Автор  понад 30 наукових праць та книги "Бджолярство" (1968 р.)

З Харківським педагогічним університетом Ігоря Олександрович  Кривицького пов’язує 10 років плідної роботи (1963—1973) на природничому факультеті. Почавши асистентом, він продовжував свої дослідження. У 1969 році захистив кандидатську дисертацію «Птахи південних степів Целіноградської області (еколого-фауністичний аналіз). Інтелектуальна спадщина Кривицького І.А.  налічує понад 200 публікацій та книг.

З 70-х років на природничому під керівництвом доцента кафедри зоології Максимової Юлії Петрівни започаткований природоохоронний  напрямок, який був пов'язаний із практичною діяльністю  студентів. З 90-х років започатковані екологічна акція в рамках якої проходить "Свято врожаю".

Автор більше 90 публікацій з ентомології та екологічного виховання

Злотін Олександр Зіновійович – доктор біологічних наук, професор є одним із засновників наукового напрямку – технічна ентомологія. За цією тематикою під керівництвом О.З. Злотіна захищено 26 кандидатських і 5 докторських дисертацій.

Автор 420 публікацій, серед них більше 50 книг (монографії, підручники, учбові посібники, довідники, словники, брошури, науково-популярні книги), деякі з них переведені за кордоном. Він отримав більше 30 авторських  свідоцтв та  патентів.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.