Кафедра українознавства і лінгводидактики

Кафедра українознавства і лігводидактики

На кафедрі українознавства і лінгводидактики очолює доктор філологічних наук, професор О.О.Маленко.

На кафедрі працюють професор К.Ю. Голобородько, доценти Н.І. Варич, А.М. Терещенко, О.В. Ткач, Л.П. Петрова, В.В. Мерінов, С.О. Марцин, В.В. Піддубна, викладачі О.О. Полозова, Н.П. Нестеренко, І.В. Медвідь, Т.М. Ходєєва.

 

 

 

 

 

 

 

Науково-педагогічні співробітники працюють на всіх факультетах університету, навчаючи студентів культурі мовлення, ораторському мистецтву та залучають їх до глибинних першовитоків українського етносу.

Наукова робота кафедри української мови здійснюється за такими основними напрямами: «Вербалізація концептуальної картини світу українців» (проф. Голобородько К.Ю., проф.. Маленко О.О.).

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.