Костікова Ілона Іванівна

КОСТІКОВА ІЛОНА ІВАНІВНА
Доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри теорії і практики англійської мови
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

 

 

 

 

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

1995 р. – закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди, факультет іноземної філології;
1995 р. – вступ до аспірантури Харківського державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
2000 р. – захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у спеціалізованій ученій раді в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, 2000 р.;
2000 р. – кандидат філологічних наук;
2001 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри англійської мови Харківського державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
2003 р. – вступ до докторантури Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
2006 р. – доцент кафедри практичного англійського усного та писемного мовлення Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
2010 р.захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за темою: «Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій» у спеціалізованій ученій раді в Харківському національному педагогічному університеті ім. Г.С. Сковороди, 2010 р. (науковий консультант – докт. пед. наук, проф. В.І. Євдокимов); доктор педагогічних наук;
2011 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри теорії і практики англійської мови Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА

1993 р. – учитель англійської мови у ХЗОШ № 126;
1998 р. – викладач кафедри англійської філології Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди;
2000 р. – посада доцента кафедри англійської мови Харківського державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
2006 р. – посада доцента кафедри практичного англійського усного та писемного мовлення Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
2010 р. – професор кафедри теорії і практики англійської мови Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
З 2011 р. по теперішній час – завідувач кафедри теорії і практики англійської мови Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Курси, що викладає:

 • «Практикум з іноземної мови з методикою» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету початкового навчання;
 • «Методика викладання іноземної мови» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету початкового навчання;
 • «Інтенсивний тренінг до складання мовних тестів» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (блок вибіркових дисциплін «Англійська мова професійного спрямування»);
 • «Англійська мова» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент»;
 •  «Англійська мова для професійної галузі» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (блок вибіркових дисциплін «Англійська мова для поглибленого вивчення»);
 • «Англійська мова у ситуація професійного спілкування» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (блок вибіркових дисциплін «Англійська мова для поглибленого вивчення»).

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Костікова І.І. є керівником науково-дослідної роботи кафедри за темою: «Актуальні проблеми лінгвістики, літературознавства та методики викладання англійської мови у навчальних закладах». Має 200 наукових публікацій.

Коло наукових інтересів: 

Теорія і методика професійної освіти; професійна підготовка майбутніх фахівців; впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в професійній підготовці; електронна педагогіка; вивчення зарубіжного педагогічного досвіду; комп’ютерна лінгводидактика; методика викладання іноземних мов, ділова англійська мова, академічне писемне мовлення.

Публікації, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Web of Science та Scopus):

 1. Kostikova, I., Holubnycha, L., Miasoiedova, S., Moroz, T., Ptushka, A., & Avdieienko, I. (2020). Perspectives on Study abroad Students through Passing FCE Test: Listening Problems. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(1), 120-134. https://doi.org/10.18662/rrem/203 (Web of Science);
 2. Kostikova, I., Honcharova, O., Vorozhbit-Horbatiuk, V., Soloshenko-Zadniprovska, N., Marmaza, O., & Lushchyk, Y. (2020). The Impact of Summer Reading on Young Learners’ Foreign Language Acquisition. Journal of Educational and Social Research, 10(2), 5. https://doi.org/10.36941/jesr-2020-0022 (Scopus);
 3. KostikovaI., Holubnycha, L., Fomenko, K., Shevchuk, A., Kadaner, O., & Moshynska, O. (2020). The Psycholinguistic Standpoints in English Speech Activity. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 11(2), 199–210. http://dx.doi.org/10.18662/brain/11.2/83 (Web of Science);
 4. Holubnycha, L., Kostikova, I., Besarab, T., Moshtagh, Y., Lushchyk, Y., & Dolgusheva, O. (2020). Semantic and Structural Aspects of Donald Trump’s Neologisms. Postmodern Openings, 11(2Sup1), 43–59.  https://doi.org/10.18662/po/11.2Sup1/178 (Web of Science);
 5. Olefirenko, N.V., Kostikova I.I., Ponomarova, N.O., Lebedieva K.O., Andriievska V. M., Pikilnyak A. V. (2020). Training elementary school teachers-to-be at Computer Science lessons to evaluate e-tools. Proceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2019), Kryvyi Rih, Ukraine, December 20, 2019 / Edited by : Arnold E. Kiv, Mariya P. Shyshkina. CEUR Workshop Proceedings. Vol. 2643. P. 578–591.http://ceur-ws.org/Vol-2643/paper34.pdf  (Scopus);
 6. Prikhodko, I., Yurieva, N., Timchenko, O., Fomenko, K., Kernickyi, O., Tovma, M., & Kostikova, I. (2020). What Motivates Ukrainian Women to Choose a Military Service in Warfare?. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience11(3), 36-53. https://doi.org/10.18662/brain/11.3/108 (Web of Science).
 7. Rochniak, A., Kostikova, I., Fomenko, K., Khomulenko, T., Arabadzhy, T., Viediernikova, T., Diomidova, N., Kramchenkova, V., Scherbakova, O., Kovalenko, M., & Kuznetsov, O.(2020). Effect of young basketball players’ self-regulation on their psychological indicators.        Journal of Physical Education and Sport, 20 (3), 1606–1612. 2020. doi:10.7752/jpes.2020.03219, (Scopus).
 8. Kostikova I., Gulich, O., Holubnycha, L., & Besarab, T. (2019). Interactive whiteboard use at English lessons: from university students to young learners. Revista Espacios, Vol. 40, № 12. http://www.revistaespacios.com/a19v40n12/a19v40n12p10.pdf (Scopus);
 9. Kostikova I., Shevchenko A., Holubnycha L., Popova N., & Budianska V. (2019). Use of Machine Translation Technology for Understanding Scientific and Technical Texts. Journal of Theoretical and Applied Information Technology (JATIT), Vol. 97, No 4, p. 1355–1366 http://www.jatit.org/volumes/Vol97No4/24Vol97No4.pdf (Scopus);
 10. Kostikova, I., Miasoiedova, S., Razumenko, T., Chernenko, A., & Pochuieva, O. (2019). Teaching English speaking for FCE: using Facebook as a tool of instructional practice. Amazonia Investiga8(22), 719–727. Retrieved from https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/825/773 (Web of Science);
 11. Kostikova, I., Holubnycha, L., Shchokina, T., Soroka, N., Budianska, V., & Marykivska, H. (2019). A role-playing game as a means of effective professional English teaching. Amazonia Investiga, 8 (24), 414–425. https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1001/927 (Web of Science);
 12. Kostikova, I., Miasoiedova, S. (2019). Supporting Post-Graduate Students Writing Skills Development with the Online Machine Learning Tool: Write & Improve. Information Technologies and Learning Tools, 74(6), 238–249.  DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v74i6.2600  (Web of Science);
 13. Kostikova, I., Viediernikova, T., Holubnycha, L., & Miasoiedova, S. (2019). The Competency-Based Approach to Passing First Certificate in English. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(1), 117–130. https://doi.org/10.18662/rrem/100 (Web of Science);
 14. Holubnycha, L., Kostikova, I., Leiba, O., Lobzova, S., & Chornovol-Tkachenko, R. (2019). Developing Students’ Intercultural Competence at the Tertiary Level. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(3), 246–262. DOI: 10.18662/rrem/149 (Web of Science);
 15. Kostikova, I., Holubnycha, L., Kravchenko, H., Simonok, V., & Serheieva, H. (2019). Cloud Computing for University Students’ Language Learning. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(4), 55–69. doi:http://dx.doi.org/10.18662/rrem/157 (Web of Science);
 16. Kostikova, I., Holubnycha, L., Maslova, N., Tanko, A., & Sikora, V. (2019). Modern Types of Historiographic Sources in Pedagogy. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(2), 326–340. doi:http://dx.doi.org/10.18662/rrem/133    (Web of Science);
 17. Kostikova I., Olefirenko, N., Ponomarova, N., Bilousova L., & Pikilnyak A. (2019). E-learning resources for successful Math teaching to pupils of primary school. Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018), Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018, Vol. 2433, urn:nbn:de:0074-2433-7 p.443-458  http://ceur-ws.org/Vol-2433/paper30.pdf  (Scopus).
 18. Kostikova, I., Nesterenko, N., Вozhko, Y., Veretiuk, T.,  & Lukianova, O. (2019). Ukrainian historical novel by Pavlo Zahrebelnyi in the stream of new historical fiction: the world context. Amazonia Investiga, 8 (23), 398–405. Available at: https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/884/825 (Web of Science);
 19. Kostikova I., Prykhodko, I., Matsehora, J., Lipatov, I., & Tovma, I. (2019). Servicemen’s Motivation in the National Guard of Ukraine: Transformation after the ‘Revolution of Dignity’. Journal of Slavic Military Studies, 32 (03), 347–366, https://doi.org/10.1080/13518046.2019.1645930 (Scopus).

Основні наукові публікації:

 1. Костікова І.І. Інтеграція новітніх технологій в освіту Китаю. Педагогіка та психологія. Харків, 2019. Вип. 61. С. 91–97. http://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.61.10
 2. Костікова І.І. Використання інтерактивної дошки на уроках іноземної мови. Нові технології навчання: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». 2019. Вип. 91. С.54–61.
 3. Костікова І.І. Використання мовного портфоліо у процесі вивчення іноземної мови. Проблеми освіти: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». 2019. Вип. 89.         С. 145–159.
 4. Костікова І.І. Упровадження електронних словників у процесі навчання англійської мови. Педагогічні науки: теорії, історії, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. № 2 (76). С. 3–13.
 5. Костікова І.І. Професійна самореалізація педагога у процесі інтерактивного навчання учнів англійської мови. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. пр. Київ, 2018. Вип. 30 (40). С. 124–128.
 6. Фоменко К.І., Кузнецов О.І. Навчання читанню англомовної літератури майбутніх психологів. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». К.: Гнозис, 2017. Вип. 21. Кн. 3. Том ІІІ (77). С. 285 – 295.
 7. Костікова І.І., Дерев’янко Т.Є. Дослідницька культура вчителів у системі методичної роботи школи. Харків: Вид. група «Основа», 2018. 128 с.
 8. Костікова І.І. Теоретичні аспекти електронної педагогіки. Проблеми сучасної освіти. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. Вип. 8. С. 110–120.
 9. Костікова І.І., Подоляка І.М. Методика викладання англійської мови. Навчальний посібник. Частина 2. Х. : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2017. 152 с.
 10. Костікова І.І., Білецька Ю.Г. Професійна компетентність майбутніх перекладачів на засадах впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. Харків: «Смугаста типографія», 2016. 160 с.
 11. Костікова І.І., Подоляка І.М.  Методика викладання англійської мови. Навчальний посібник. Частина 1. Х. : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2016. 204 с.
 12. Костікова І.І. Електронна педагогіка. Харків: «Смугаста типографія», 2015. 160 с.
 13. Костікова І.І., Казачінер О.С. Навчання іноземних мов молодших школярів: варіативність організаційних форм. Харків: Вид-то ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. 228 с.
 14. Костікова І.І., Маслюк А.О. Професійно-педагогічна компетентність майбутнього вчителя іноземної мови в умовах впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. Харків: Цифрова друкарня №1, 2013. 200 с.
 15. Костікова І.І., Казачінер О.С. Англійська граматика для школярів. Навчальне видання. Бібліотека журналу „Англійська мова та література”. Вип.2 (98). Х.: Основа, 2011. 126 с.
 16. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Х.: Колегіум, 2008. 355 с.
 17. Теоретико-методичні засади комп’ютерної лінгводидактики. Вінниця: Поділля-2000, 2007. 240 с.
 18. Костікова І.І. Focus on the English-Speaking Cities. English Student’s Book. Х.: Веста: Ранок, 2004. 80 с.
 19. Kostikova I. English for Economics, Marketing, Management: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів освіти [рекомендований МОН України]. Вінниця: Поділля-2000, 2003. 64 с.
 20. Костікова І.І. Англійська мова. 6 клас. Збірник завдань для тематичного оцінювання навчальних досягнень: метод. рекомендації. Х.: Світ дитинства, 2002. – 72 с.

Під науковим керівництвом докт. пед. наук., проф. І.І. Костікової захищено ряд кандидатських дисертації з педагогіки:

ПІБ здобувача

Тема наукової роботи

Місце захисту роботи

Дата захисту роботи

Спеціалізована вчена рада

МАСЛЮК

Анна Олександрівна

Формування професійно-педагогічної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1, зал засідань)

15 березня 2012 року

К 23.053.02

МІЛАШ

Оксана Олександрівна

Формування дослідницької культури майбутніх учителів історії та суспільствознавства у процесі фахової підготовки

Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків, вул. Університетська, 16, зал засідань)

26 червня 2014 року

К 64.108.01

ЧЕРНИШЕНКО Олег

Євгенійович

Технологія використання мультимедійних засобів у професійній підготовці офіцерів внутрішніх військ

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди (м. Харків, вул. Артема, 29, ауд. 216)

23 квітня 2015 року

Д 64.053.04

ФИЛИПСЬКА

Віта Іванівна

Система заохочень до професійного самовдосконалення вчителів у Великій Британії (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди (м. Харків, вул. Артема, 29, ауд. 216)

22 вересня 2015 року

Д 64.053.04

ДЕМЕНТ Максим Олександрович

Формування готовності майбутнього офіцера МНС до професійної діяльності в сучасних умовах

 

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29, ауд. 216)

22 березня 2016 року

Д 64.053.04

БІЛЕЦЬКА

Юлія Геннадіївна

Формування професійної компетентності майбутніх перекладачів засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29, ауд. 216)

25 травня 2016 року

Д 64.053.04

ГОНТАРЕНКО Ірина Сергіївна

Формування проектної компетентності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін засобами інтернет-ресурсів

Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка (Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24)

04 листопада 2016 року

К. 56.146.01

ДЕРЕВЯНКО Тамара Євгеніївна

Формування дослідницької культури вчителів предметів гуманітарного циклу в системі методичної роботи загальноосвітнього навчального закладу

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1, зал засідань)

20 квітня 2017 року

К. 23.053.02

ЧЕРНИШЕНКО Ольга Олександрівна

Формування культури ділового спілкування майбутніх фахівців фармакологічних спеціальностей

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1, зал засідань)

18 травня 2017 року

К. 23.053.02

НАУГОЛЬНИКОВА Ольга Михайлівна

Професійна підготовка майбутніх економістів у вищих навчальних закладах США

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29, ауд. 216)

31 травня 2017 року

Д 64.053.04

БАЙБЕКОВА

Людмила Олександрівна

Педагогічні умови адаптації майбутніх філологів до професійної діяльності у процесі навчання у класичних університетах

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1, зала засідань)

21 грудня 2017 року

К. 23.053.02

ФОМЕНКО

Тетяна Миколаївна

Формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» (Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Г. Батюк, 19, ауд. 201)

05 квітня 2018 року

Д. 12.112.01

ЛУЩИК

Юлія Миколаївна

Професійна підготовка майбутніх аграріїв у вищих навчальних закладах Великої Британії

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29, ауд. 216)

11 жовтня 2018 року

Д 64.053.04

Костікова І.І. є засновницею наукової педагогічної школи «Освітні інформаційно-комунікаційні технології у контексті професійної підготовки фахівців».

Костікова І.І. бере постійну участь у вебінарах від науково-метричної бази Web of Science, має сертифікати. Є експертом з акредитації освітніх програм НАЗЯВО, має сертифікат.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації: стажування протягом двох місяців, 120 годин (з 15.01.2019 по 18.03.2019 року) у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна (Міністерство освіти і науки України) на кафедрі методики та практики викладання іноземної мови, тема «Новітні технології в англійській мові та перекладі, лінгвістиці та літературознавстві як складова професійної підготовки фахівців немовних факультетів». Наказ № 001 від 15.03.2019. Дата видачі посвідчення: березень 2019 р.

Стажування на кафедрі інформаційних технологій ХНПУ імені Г.С. Сковороди, тема «Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті», наказ № 1 від 05.01.2016, посвідчення № 06/23-91.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Костікова І.І. є членом Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики» (УАКЛіП), членом Міжнародної професійної організації Teachers of English to Speakers of Other Languages(TESOL).

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації: стажування протягом двох місяців, 120 годин (з 15.01.2019 по 18.03.2019 року) у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна (Міністерство освіти і науки України) на кафедрі методики та практики викладання іноземної мови, тема «Новітні технології в англійській мові та перекладі, лінгвістиці та літературознавстві як складова професійної підготовки фахівців немовних факультетів». Наказ № 001 від 15.03.2019. Дата видачі посвідчення: березень 2019 р.

Стажування на кафедрі інформаційних технологій ХНПУ імені Г.С. Сковороди, тема «Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті», наказ № 1 від 05.01.2016, посвідчення № 06/23-91.

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців.

2019 – нагороджена Дипломом національної академії педагогічних наук України «За вагомий внесок у розвиток наукових шкіл України» президентом Національної академії педагогічних наук України, академіком НАН України, академіком НАПН України В.Г. Кременем.

2020 – нагороджена почесною пам’ятною медаллю «Г.С. Сковороди» за визначні наукові здобутки.

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Костікова І.І. є головним редактором міжнародного англомовного періодичного наукового видання з педагогіки “Educational Challanges” (2020 р.).

Костікова І.І. є членом редакційної колегії міжнародних наукових журналів: International Journal of Education and Science (IJES), International Journal of Science Annals (IJSA).

Костікова І.І. є рецензентом міжнародних наукових журналів «Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala», «Sage Open Journal», які включено до науково-метричної бази Web of Science.

Костікова І.І. є членом редакційної колегії українських фахових видань категорії Б: «Теорія та методика навчання та виховання (ХНПУ імені Г.С. Сковороди)»; «Вісник університету. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» (ХНУ імені В.Н. Каразіна); «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки». (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка).

Костікова І.І. є членом редколегій збірників наукових праць щорічних всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій «Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця», «Актуальні питання освіти і науки».

ПОСИЛАННЯ НА НАУКОМЕТРИЧНІ ПРОФІЛІ

Профіль Костікової І.І. в Publons (Web of Science)

Профіль Костікової І.І. в Scopus

Профіль Костікової І.І. в Google Scholar

Профіль Костікової І.І. в orcid.org (ORCID ID)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Адреса: каб. 227-А, вул. Валентинівська, 2, м. Харків.

E-mail: ilonakostikova@gmail.com,

kaf-theory-practice-english-lang@hnpu.edu.ua


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.