Костікова Ілона Іванівна

Костікова Ілона Іванівна
Завідувач кафедри теорії і практики англійської мови Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди,
доктор педагогічних наук, професор.

 

ОСВІТА:

1995 р. – закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди, факультет іноземної філології.

ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА:

1998 р. – викладач кафедри англійської філології.

2000 р. – кандидат філологічних наук;

2001 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри англійської мови;

2010 р.– доктор педагогічних наук;

2011 р. – завідувач кафедри теорії і практики англійської мови Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди,  присвоєно вчене звання професора кафедри теорії і практики англійської мови;

ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЇ:

 • (у спеціалізованій ученій раді у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна, 2000 р.).
 • (у спеціалізованій ученій раді у Харківському національному педагогічному університеті ім. Г. С. Сковороди) «Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій», 2010 р, науковий консультант – д.п.н., проф. В. І. Євдокимов.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: 

теорія і методика професійної освіти, професійна підготовка майбутніх фахівців, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в професійній підготовці, електронна педагогіка, вивчення зарубіжного педагогічного досвіду, комп’ютерна лінгводидактика, методика викладання іноземних мов, ділова англійська мова.

КУРСИ, ЩО ВИКЛАДАЄ:

 • Методика викладання іноземної мови для студентів факультету початкового навчання;
 • Основи наукових досліджень для слухачів «Інституту підвищення кваліфікації, перепідготовки» /ІПКП/;
 • Іноземна мова з методикою для слухачів ІПКП;
 • Англійська мова для академічних цілей для студентів магістрантів;
 • Бізнес курс англійської мови для студентів магістрантів;

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ:

 1. Костікова І. І. Маркетинг та менеджмент. Ділова англійська мова: метод. рекомендації для студентів та викладачів / І. І. Костікова. – Х.: РЦНІТ, 1999. – 27 с.
 2. Kostikova I. English for management and marketing. Student’s Book / I. Kostikova. – Kharkiv: Shtrikh, 2002. – 60 р.
 3. Костікова І. І. Англійська мова. 6 клас. Збірник завдань для тематичного оцінювання навчальних досягнень: метод. рекомендації / І. І. Костікова. – Х.: Світ дитинства, 2002. – 72 с.
 4. Kostikova I. English for Economics, Marketing, Management: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів освіти [рекомендований МОН України] / I. Kostikova. – Вінниця: Поділля-2000, 2003. – 64 с.
 5. Костікова І. І. Focus on the English-Speaking Cities. English Student’s Book / І. І. Костікова. – Х.: Веста: Ранок, 2004. – 80 с.
 6. Костікова І. І. Дидактичний довідник з методики викладання англійської мови / І. І. Костікова. – Х.: ХГТІ, 2007. – 96 с.
 7. Костікова І. І. Теоретико-методичні засади комп’ютерної лінгводидактики. Наук. монографія / І. І. Костікова. – Вінниця: Поділля-2000, 2007. – 240 с.
 8. Костікова І. І. Теорія та практика перекладу: навч. посібн. / І. І. Костікова. – Х.: ХГТІ, 2008. – 68 с.
 9. Костікова І. І. Вивчення іноземних мов: від історії до сучасності: навч. посібн. / І. І. Костікова. – Х.: ХГТІ, 2008. – 82 с.
 10. Костікова І. І. Дистанційна підготовка майбутніх учителів іноземних мов: навч. посібн. / І. І. Костікова. – Х.: ХГТІ, 2008. – 76 с.
 11. Костікова І. І. Підготовка вчителя іноземної мови: методичні засади інформаційно-комунікаційних технологій: навч. посібн. / І. І. Костікова. – Х.: ХГТІ, 2008. – 100 с.
 12. Костікова І. І. Засоби інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці вчителя іноземної мови: навч. посібн. / І. І. Костікова. – Х.: ХГТІ, 2008. – 64 с.
 13. Костікова І. І. Методика викладання англійської мови: метод. рекомендації / І. І. Костікова. – Х.: ХГТІ, 2008. – 50 с.
 14. Костікова І. І. Інноваційні підходи до викладання іноземної мови. Програма курсу / І. І. Костікова. – Х.: ХГТІ, 2008. – 26 с.
 15. Костікова І. І. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Наук. монографія / І. І. Костікова. – Х.: Колегіум, 2008. – 355 с.
 16. Костікова І. І. Методика викладання англійської мови у середніх навчальних закладах. Курс лекцій. / І. І. Костікова, І.К.Козка. – Х.: ФОП Азамаєв В.Р., 2011. – 116с.
 17. Костікова І. І. Актуальні проблеми викладання іноземної мови. Курс лекцій. / І. І. Костікова, Т.В.Вєдєрнікова. – Х.: ФОП Шевченко, 2011. – 84с.
 18. Костікова І. І. Англійська граматика для школярів. Навчальне видання. Бібліотека журналу „Англійська мова та література”. Вип.2 (98). / І. І. Костікова, О. С. Казачінер. – Х.: Основа, 2011. – 126 с.
 19. Костікова І. І. English for postgraduates / Для підготовки до складання кандидатського іспиту з іноземної мови. / І. І. Костікова, О.А. Гончарова, І.К.Козка, В.В.Юхт. – Харків: ХНПУ, 2012. – 67 с.
 20. Костікова І.І. Професійно-педагогічна компетентність майбутнього вчителя іноземної мови в умовах впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. Наук. монографія / І.І.Костікова, А.О.Маслюк – Харків: Цифрова друкарня №1, 2013. – 200 с.
 21. How to write a research paper. Англійська мова для аспірантів та пошукувачів [метод. рекомендації] І. І.Костікова, І. К.Козка, О. А.Гончарова, В. В.Юхт – Харків: ФОП Петров В.В., 2014. – 72 с.
 22. Костікова І.І. Навчання іноземних мов молодших школярів: варіативність організаційних форм. Наук. монографія / І.І.Костікова, О.С. Казачінер – Харків: Вид-то ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – 228 с.
 23. Костікова І.І. Електронна педагогіка. Наук. монографія / І.І.Костікова – Харків: «Смугаста типографія», 2015. – 160 с.
 24. Костікова І.І. Методика викладання англійської мови. Навчальний посібник. Частина 1. / І.І. Костікова, І.М. Подоляка. – Х. : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2016. – 204 с.
 25. Костікова І.І. Професійна компетентність майбутніх перекладачів на засадах впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. Наук. монографія / І.І.Костікова, Ю.Г. Білецька. – Харків: «Смугаста типографія», 2016. – 160 с.

 

ПІД НАУКОВИМ КЕРІВНИЦТВОМ І. І. КОСТІКОВОЇ ЗАХИЩЕНО КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ З ПЕДАГОГІКИ:

ПІБ
здобувача
Тема наукової роботи
Місце захисту роботи
Дата захисту роботи
Спеціалізована вчена рада
1
МАСЛЮК Анна Олександрівна
Формування професійно-педагогічної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інформаційно-комунікаційних технологій
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1, зал засідань)
15 березня 2012 р.
К 23.053.02
2
МІЛАШ Оксана Олександрівна
Формування дослідницької культури майбутніх учителів історії та суспільствознавства у процесі фахової підготовки
Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків, вул. Університетська, 16, зал засідань)
26 червня 2014 р.
К 64.108.01
3
ЧЕРНИШЕНКО Олег Євгенійович
Технологія використання мультимедійних засобів у професійній підготовці офіцерів внутрішніх військ
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди (м. Харків, вул. Артема, 29, ауд. 216)
23 квітня 2015 р.
Д 64.053.04
4
ФИЛИПСЬКА Віта Іванівна
Система заохочень до професійного самовдосконалення вчителів у Великій Британії (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди (м. Харків, вул. Артема, 29, ауд. 216)
22 вересня 2015 р.
Д 64.053.04
5
ДЕМЕНТ Максим Олександрович
Формування готовності майбутнього офіцера МНС до професійної діяльності в сучасних умовах
 
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29, ауд. 216)
22 березня 2016 р.
Д 64.053.04
6
БІЛЕЦЬКА Юлія Геннадіївна
Формування професійної компетентності майбутніх перекладачів засобами інформаційно-комунікаційних технологій
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29, ауд. 216)
25 травня 2016 р.
Д 64.053.04
7
ГОНТАРЕНКО Ірина Сергіївна
Формування проектної компетентності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін засобами інтернет-ресурсів
Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка (Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24)
04 листопада 2016 р.
К. 56.146.01
8
ДЕРЕВЯНКО Тамара Євгеніївна
Формування дослідницької культури вчителів предметів гуманітарного циклу в системі методичної роботи загальноосвітнього навчального закладу
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1, зал засідань)
20 квітня 2017 р.
К. 23.053.02
9
ЧЕРНИШЕНКО Ольга Олександрівна
Формування культури ділового спілкування майбутніх фахівців фармакологічних спеціальностей
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1, зал засідань)
18 травня 2017 р.
К. 23.053.02
10
НАУГОЛЬНИКОВА Ольга Михайлівна
Професійна підготовка майбутніх економістів у вищих навчальних закладах США
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29, ауд. 216)
31 травня 2017 р.
Д 64.053.04

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Адреса: каб. 227-А, вул. Валентинівська, 2, м. Харків.

E-mail: kaf-theory-practice-english-lang@hnpu.edu.ua

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.