Коваленко Оксана Анатоліївна

 

Коваленко Оксана Анатоліївна
доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри кафедри практики англійського усного і писемного мовлення.

 

У 1997 році закінчила з відзнакою Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Українська мова і література, англійська мова».

Протягом 1997–2000 рр. навчалася в аспірантурі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.  Результатом навчання став захист кандидатської дисертації у 2000 р.

Протягом 2000-2002 рр. працювала доцентом кафедри англійської філології, а з 2002 по 2007 – доцентом кафедри практики англійського усного і писемного мовлення вищезазначеного навчального закладу. Період з 2007 по 2011 рр. був присвячений навчанню в докторантурі ХНПУ імені Г.С. Сковороди за спеціальністю 13.00.09. – теорія навчання, після завершення якого у 2011 році було захищено дисертацію на здобуття ступеня доктора педагогічних наук.

З жовтня 2010 року працює професором кафедри практики англійського усного і писемного мовлення, а з січня 2012 року очолює кафедру.

Є автором близько 100 наукових і навчально-методичних праць, зокрема монографії «Навчання обдарованих учнів у початковій школі (теоретичний і методичний аспекти)» (2010), навчальних посібників “English in Professional Communication” (2013; у співавторстві), «Практичний курс англійської мови: навчально-методичний посібник для студентів першого курсу за спеціальністю «Англійська мова як друга іноземна» (2014; у співавторстві), «Fundamentals of Theoretical English Grammar: методичний посібник з теоретичної граматики англійської мови для студентів IV курсу мовних спеціальностей» (2016; у співавторстві), «Практичний курс англійської мови: навчально-методичний посібник для студентів другого курсу за спеціальністю «Англійська мова як друга іноземна» (2017; у співавторстві), численних статей у фахових українських та зарубіжних виданнях.

У 2016 році успішно закінчила міжнародну програму «Стратегічне планування та прийняття рішень на підставі даних» (Харківський університетський консорціум, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 23–25 лютого 2016 року), а також отримала почесну грамоту-подяку науково-педагогічного проекту «Інтелект України».

Є науковим керівником дисертаційних досліджень аспірантів та магістерських випускних робіт студентів факультету іноземної філології.


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.