Коваленко Оксана Анатоліївна

Коваленко Оксана Анатоліївна

доктор педагогічних наук, професор,

завідувач кафедри практики англійського усного і писемного мовлення

 

Oksana Kovalenko

Doctor of Sciences, professor

Head of the Department of Practice of Oral and Written English

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

Проф. Коваленко О.А. закінчила з відзнакою у 1997 році Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «українська мова та література, англійська мова».
З 1997 по 2000 рр. навчалася в аспірантурі при ХДПІ імені Г. С. Сковороди. У 2000 році захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності  «Загальна педагогіка та історія педагогіки».
Вчене звання доцент отримала у 2004 р.
З 2007 по 2010 рр. проф. Коваленко О.А. проходила наукову підготовку в докторантурі ХНПУ імені Г. С. Сковороди.
У 2011 р. захистила дисертацію та отримала науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності «Теорія навчання».
У березні 2012 р. отримала вчене звання професора.

ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

З 2000 по 2002 рр. – доцент кафедри англійської філології ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.
З 2002 по 2007 рр. – доцент кафедри практики англійського усного і писемного мовлення вищезазначеного навчального закладу.
З 2010 р. по 2012 – професор кафедри практики англійського усного і писемного мовлення  ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.
З 2012 по теперішній час – завідувач кафедри практики англійського усного і писемного мовлення  ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.
З 2012 по 2017 – завідувач Центру міжнародного співробітництва і міжнародної освіти ХНПУ ім. Г.С. Сковороди (за сумісництвом).

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

За час роботи в університеті викладала такі предмети: «Практика англійського усного і писемного мовлення», «Практична граматика англійської мови», «Теоретична граматика англійської мови», «Іноземна мова (англійська)», а також здійснювала керівництво магістерськими дослідженнями та педагогічною, науково-педагогічною і науково-дослідною практикою здобувачів освіти.    

З 2020 р. по теперішній час –  член професійної асоціації вчителів та викладачів англійської мови TESOL-Ukraine

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси – вивчення європейського досвіду у підготовці майбутніх учителів іноземних мов; дослідження та порівняння різних методичних підходів до викладання теоретичної граматики сучасної англійської мови та практики англійського усного і писемного мовлення; дослідження теоретико-методичних засад роботи з обдарованою учнівською молоддю.

Під керівництвом проф. Коваленко О.А. захищено  кандидатську дисертацію.

З листопада 2018 р. по теперішній час – член спеціалізованої вченої ради К 09.053.01 Криворізького державного педагогічного університету зі спеціальностей 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»; 13.00.09 «Теорія навчання» ( Наказ МОН № 1218 від 7.11.2018р).

Має більше 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографії, навчальні посібники, методичні та навчально-методичні рекомендації, наукові статті.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2012 р. по теперішній час –  координатор проведення щорічної студентської науково-практичної конференції «Лінгвістичні, літературознавчі та країнознавчі пошуки молодих дослідників» щорічних кафедральних олімпіад, та факультетських студентських гуртків.  

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

2006 р. – сертифіковане стажування у м. Брайтон (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), організоване Institution of Occupational Safety and Health.

2016 р. – сертифіковане стажування у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна за програмою «Стратегічне планування та прийняття рішень на підставі даних».

2020 р – сертифіковане стажування на кафедрі інформаційних технологій ХНПУ і. Г.С. Сковороди за програмою «Розробка та впровадження викладання курсів із використанням платформи Moodle відповідного професійного спрямування у формі дистанційної освіти».

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

2011р. – почесна грамотою ХНПУ ім. Г.С. Сковороди за плідну багаторічну наукову діяльність.

2016р. – почесна грамоту-подяка Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України» за значний внесок у виховання інтелектуальної еліти нації.

2019р. – почесна грамотою ХНПУ ім. Г.С. Сковороди за високий індекс наукової активності, керівництво науковими роботами, проектами, грантовими програмами та з нагоди «Дня науки – 2019».

 

Профіль КоваленкоО.А. у Академии Google

e-mail: 04.08.1975@hnpu.edu.ua


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.