Козіна Жаннета Леонідівна

Козіна Жаннета Леонідівна
доктор наук з фізичного виховання та спорту,  професор
завідувач кафедри олімпійського і професійного спорту
та спортивних ігор ХНПУ імені Г.С. Сковороди

 

Освіта:

Проф. Козіна Ж.Л. в 1987 р. закінчила з відзнакою Державний центральний ордена Леніна інститут фізичної культури імені Леніна, м. Москва.

В 1993 р. закінчила аспірантуру при ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

Захищені дисертації:

 • У 2000 р. захистила дисертацію «Эффективность применения субъективного метода контроля физическихнагрузок в женском баскетболе» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук в Кубанській державній академії фізичної культури (кандидат педагогічних наук, Росія);
 • у 2003 р. – захистила кандидатську дисертацію «Ефективність застосування суб'єктивного методу регуляції фізичних навантажень в жіночому баскетболі» на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту  в Харківськійдержавнійакадеміїфізичноїкультури(кандидат наук з фізичного виховання та спорту, Україна).
 • 27 січня 2011 року захистила докторську дисертацію «Теоретико-методичні основи індивідуалізації навчально-тренувального процесу спортсменів в ігрових видах спорту» на здобуття наукового ступеня доктора наук з фізичного виховання та спорту у Національному університеті фізичного виховання та спорту України, (науковий консультант – доктор біологічних наук, професор Коробейніков Г.В,). 29 березня 2012 р. отримала вчене звання професора.

Професійна кар'єра:

Козіна Ж.Л. закінчила середню загальноосвітню школу із спортивним уклоном ЦСКА у 1982 р. (м.Москва). Виступала за команди майстрів з баскетболу: ЦСКА (вища ліга СРСР, м. Москва) (1980-1983 рр.), «Буревісник» (перша ліга СРСР, м. Москва) (1983-1987 рр.). Дворазовий переможець Чемпіонату Озброєних сил СРСР (1980, 1981 рр.), призер Чемпіонату СРСР серед дублюючих складів команд вищої ліги СРСР, переможець ЦС «Буревісник», багаторазовий переможець чемпіонату Москви серед ВНЗ. Власний спортивний досвід було покладено в основу напрямків наукових досліджень.

Дворазовий призер Всесоюзної студентської олімпіади з фізіології м'язової діяльності та спортивної фізіології (1985 р., м. Єреван, 1986 р., м. Баку).

З 1987р. - викладач кафедри спортивних ігор ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

З 2004 р. доцент кафедри спортивних ігор ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.

У 2006 р. та 2010 р. - призер обласного конкурсу м.Харкова «Вища школа - кращі імена», у 2010 році – переможець конкурсу «Жінка року» у номінації – «Жінка-спортсменка».

З 29 жовтня 2011 року призначена на посаду завідувача кафедри циклічних видів спорту та спортивних ігор.

З листопада 2016 року – завідувач кафедри олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор.

Щорічно приймає участь в наукових конференціях регіонального та міжнародного рівня, де виступає з доповідями, які викликають інтерес у фахівців не тільки в галузі фізичної культури і спорту, а й в інших галузях, - педагогіки, психології, біології.

Зокрема, в 2017-2018 навчальному році брала участь в 7 міжнародних і регіональних конференціях.

На факультеті фізичного виховання і спорту створила нові перспективні напрями наукових досліджень, в яких беруть участь не тільки студенти та викладачі факультету фізичної культури, а й природничого, фізико-математичного, педагогічного факультетів Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, а також представники інших вищих навчальних закладів м. Харкова: Харківської державної академії фізичної культури, Харківського національного університету радіоелектроніки, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та ін. Інтегративна діяльність з провідними ВНЗ м. Харкова відображається у співпраці студентів - переможців регіональних та міжнародних конкурсів і конференцій.

Сфера наукових інтересів:

Наукові інтереси проф. Козіної Ж.Л.  пов’язані з різними науковими напрямами, а саме:

 • створення теоретичних основ індивідуалізації підготовки спортсменів;
 • розробка технологій підготовки вагітних до природних здорових пологів;
 • розробка технологій технології для гармонійного інтегрального розвитку дитини на початку життя;
 • розробка технологій інтегрального психомоторного розвитку у фізичному вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;
 • розробка технологій для визначення властивостей нервової системи і психофізіологічних можливостей людини;
 • розробка технологій для активізації процесів відновлення працездатності;
 • розробка технологій для підвищення якості освоєння техніки і тактики окремих видів спорту;
 • розробка технологій для збереження здорової екологічної середовища;
 • методика викладання дисциплін с фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах.

Проф. Козіна Ж.Л. викладає навчальні дисципліни: «Організація краєзнавчо-туристичної діяльності», «Теорія та методика викладання баскетболу», «Спортивно-педагогічне вдосконалення», «Теорія та методика спортивного та оздоровчого туризму», «Теорія та методика рекреаційного туризму», «Психологія управління навчально-тренувальним процесом», «Методика підготовки спортсменів та викладання спортивних дисциплін у ВНЗ»,«Теорія і методика наукових досліджень в олімпійському і професійному спорті», «Позатренувальні та позазмагальні фактори в підготовці спортсменів», «Основи психофізіологічних досліджень в спорті», «Методика викладання спортивних дисциплін у ВНЗ».

Проф. Козіна Ж.Л. – член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій:

 • Докторської:24.00.01 – олімпійський і професійний спорт, Національний університет фізичного виховання і спорту України;
 • Кандидатської: 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт, Харківська державна академія фізичної культури.

Проф. Козіна Ж.Л. є головним редактором фахового видання категорії Б «Здоров’я, спорт, реабілітація» («Здоровье, спорт, реабилитация»,  «Health, sport, rehabilitation». Журнал відбивається в міжнародних наукометричних базах даних: ROAD (DirectoryofOpenAccessscholarlyResources), IndexCopernicus, PBN (PolishScholarlyBibliography), NBUV (Национальнаябиблиотекаимени В.И. Вернадского, электронний фонд), GoogleScholar, OpenAIRE

Проф. Козіна Ж.Л. є членом редколегії наступних наукових журналів:

 • “Pedagogics, psychology, medical-biologicalproblemsofphysicaltrainingandsports” (Журнал включен в WebofScienceCoreCollection (CitationIndexesEmergingSourcesCitationIndex, ESCI));
 • “PhysicalEducationofStudents” (Журнал включен в WebofScienceCoreCollection (CitationIndexesEmergingSourcesCitationIndex, ESCI));
 • «Наука в олимпийском спорте» (Журнал включений в IndexCopernicus);

Проф. Козіна Ж.Л. активно займається підготовкою наукових кадрів і буланауковим керівником 13 захищених кандидатських дисертацій з фізичного виховання і спорту та педагогічних наук, з них – заслужений майстер спорту, 4 майстра спорту, 2 тренери національних збірних команд України.

Проф. Козіна Ж.Л. - науковий керівник понад 200 магістерських та дипломних робіт, п’ять раз нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за підготовку переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природних, технічних і гуманітарних наук (2006 р., 2007 р., 2009 р., 2010 р., 2011р.) (науковий керівник 15 робіт та понад 30 студентів - переможців та призерів Конкурсу). Студенти, науковим керівником є Козіна Ж.Л., мають публікації у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та WebofScience.

Проф. Козіна Ж.Л. є дійсним членом Міжнародної академії наук з дитячо-юнацького туризму (2014р.), автор понад 400 наукових і науково-методичних праць в галузі педагогіки та фізичної культури і спорту, серед яких 4 монографії (2009 р., 2011р., 2014р., 2016), 2 з яких видано на кордоном, 12 навчальних посібників (3 навчальних посібника з грифом МОН  та МОНУкраїни (2010 р., 2011р., 2013р.)), 2 підручників, 14 авторських свідоцтв (2009 р., 2011 р., 2013 р.), 15 патентів (2012-2015рр.), понад 380 статей, більше 100 з яких входять до наукометричних баз, понад 30 статей у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та WebofScience; Індекс Хірша в базі  Skopus – 8; Індекс Хірша в базі  WeebofScience - 5; Індекс Хірша в базі  Googlescolar – 31.

Проф. Козіна Ж.Л. з 2006 р. по 2016 рр. керувала трьома науковими темами «Зведеного плану науково-дослідної роботи в сфері фізичного виховання і спорту» МОН та МОНмолоді та спорту України. У 2013-2014 рр., 2015-2016 та 2017-2018 рр  - керівник наукових тем, що виконуються за кошти держбюджету. Постійно бере участь у роботі експертних комісій МОН України з акредитації ВНЗ, є секретарем підкомісії 014 (фізична культура) з розробки стандартів для ВНЗ.

У 2016 р. на очолюваній проф. Козіною Ж.Л. кафедрі олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор відкрита нова спеціальність – 017 Фізична культура і спорт (бакалаврат і магістратура). У  2018 році спеціальність пройшла акредитацію МОН України.

За останні роки під керівництвом Ж.Л. Козіної на факультеті фізичноговиховання і спорту створено напрям наукових досліджень: «Теоретико-методичні основи індивідуалізації навчально-тренувального процесу спортсменів в ігрових видах спорту», що відображено у виданні 4-х монографій, 4-х навчальних посібників з грифом МОН України, навчальних фільмів «Баскетбол», «Волейбол». Крім того, розпочато такі напрями досліджень, як «Розробка та наукове обґрунтування нетрадиційних методів відновлення працездатності в спортивних іграх», «Нетрадиційні методи підготовки вагітних до природних пологів», «Методи гармонійного розвитку дітей», що відображено у виданні навчального посібника «Маленькі чарівники» (у 2009 р.), навчального посібника «Чудо природи» (у 2009 р.), відеофільмів «Розкриття квітки» (у 2009 р.), «Маленькі чарівники» і «Чудо природи» (2007-2009рр.), у створення авторського сайту ІНТЕРНЕТ «Здорові пологи» (http://rodydoma.com.ua/) (у 2009 р.).

 

e-mail: zhanneta.kozina@gmail.com

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.