Козіна Жаннета Леонідівна

Козіна Жаннета Леонідівна
доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор
Завідувач  кафедри олімпійського і професійного спорту,
спортивних ігор та туризму ХНПУ імені Г.С. Сковороди

   ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА  

Козіна Ж.Л. закінчила у 1982 році школу зі спортивним уклоном ЦСКА, м.Москва
У 1987 р. закінчила з відзнакою Державний центральний ордена Леніна інститут фізичної культури, м. Москва.
В 1993 р. закінчила аспірантуру при ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

Захищені дисертації:

 • У 2000 р. захистила дисертацію «Эффективность применения субъективного метода контроля физическихнагрузок в женском баскетболе» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук в Кубанській державній академії фізичної культури (кандидат педагогічних наук, Росія);
 • у 2003 р. – захистила кандидатську дисертацію «Ефективність застосування суб'єктивного методу регуляції фізичних навантажень в жіночому баскетболі» на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту  в Харківській державній академії фізичної культури(кандидат наук з фізичного виховання та спорту, Україна).
 • 27 січня 2011 року захистила докторську дисертацію «Теоретико-методичні основи індивідуалізації навчально-тренувального процесу спортсменів в ігрових видах спорту» на здобуття наукового ступеня доктора наук з фізичного виховання та спорту у Національному університеті фізичного виховання та спорту України, (науковий консультант – доктор біологічних наук, професор Коробейніков Г.В,). 29 березня 2012 р. отримала вчене звання професора.

 ПРОФЕСІЙНА КАРʼЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1980-1983 рр. – інструктор зі спорту вищої категорії Центрального спортивного клубу армії (м.Москва)
1983-1987- навчання в Державному центральному ордена Леніна інституті фізичної культури (м. Москва)
З 1987 року працює на кафедрі олімпійського іпрофесійного спорту, спортивних ігор та туризму ХНПУ імені Г.С. Сковороди
Виступала за команди майстрів з баскетболу: ЦСКА (вища ліга СРСР, м. Москва) (1980-1983 рр.), «Буревісник» (перша ліга СРСР, м. Москва) (1983-1987 рр.). Дворазовий переможець Чемпіонату Озброєних сил СРСР (1980, 1981 рр.), призер Чемпіонату СРСР серед дублюючих складів команд вищої ліги СРСР, переможець ЦС «Буревісник», багаторазовий переможець чемпіонату Москви серед ВНЗ. Власний спортивний досвід було покладено в основу напрямків наукових досліджень.
Дворазовий призер Всесоюзної студентської олімпіади з фізіології м'язової діяльності та спортивної фізіології (1985 р., м. Єреван, 1986 р., м. Баку).
З 1987р. - викладач кафедри спортивних ігор ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
З 2004 р. доцент кафедри спортивних ігор ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.
У 2006 р. та 2010 р. - призер обласного конкурсу м.Харкова «Вища школа - кращі імена», у 2010 році – переможець конкурсу «Жінка року» у номінації – «Жінка-спортсменка».
З 29 жовтня 2011 року призначена на посаду завідувача кафедри циклічних видів спорту та спортивних ігор.
З листопада 2016 року – завідувач кафедри олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор.
Щорічно приймає участь в наукових конференціях регіонального та міжнародного рівня, де виступає з доповідями, які викликають інтерес у фахівців не тільки в галузі фізичної культури і спорту, а й в інших галузях, - педагогіки, психології, біології.
На факультеті фізичного виховання і спорту створила нові перспективні напрями наукових досліджень, в яких беруть участь не тільки студенти та викладачі факультету фізичної культури, а й природничого, фізико-математичного, педагогічного факультетів Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, а також представники інших вищих навчальних закладів м. Харкова: Харківської державної академії фізичної культури, Харківського національного університету радіоелектроніки, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та ін. Інтегративна діяльність з провідними ВНЗ м. Харкова відображається у співпраці студентів - переможців регіональних та міжнародних конкурсів і конференцій.

 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА  

Автор понад 12 навчальних посібників (4 навчальних посібника з грифом МОН  та МОНмолодьспорту України, 2 підручників, понад 30 методичних розробок, 16 авторських свідоцтв, 19 патентів, більша частина з яких присвячена навчально-методичній роботі.

Викладає дисципліни: «Теорія та методика наукових досліджень в професійному і олімпійському спорті», «Меотдика підготовки наукових публікацій до друку в сфері фізичної культури та спорту», керує написанням магістерських робіт студентів та дисертації аспірантів.

Основні підручники та навчальні посібники:

 1. Спортивні ігри: навчальний посібник для студентів факультетів фізичної культури педагогічних вищих навчальних закладів: у 2 томах /Козіна Ж.Л., Поярков Ю.М., Церковна О.В., Воробйова В.О. / Під ред. Ж.Л. Козіної. – Том 1: Загальні основи теорії і методики спортивних ігор. Додаток: мультимедійні посібники «Баскетбол», «Волейбол». - 200 с. (З грифом МОН). Харків: «Точка»,  2010. – 200 с.
 2. Спортивні ігри: навчальний посібник для студентів факультетів фізичної культури педагогічних вищих навчальних закладів: у 2 томах /Козіна Ж.Л., Поярков Ю.М., Церковна О.В., Воробйова В.О. / Під ред. Ж.Л. Козіної. – Том 2: Основи окремих видів спортивних ігор: Баскетбол, Волейбол. Додаток: мультимедійні посібники «Баскетбол», «Волейбол». (З грифом МОН).Харків: «Точка»,  2010. - 228 с
 3. Баскетбол: правила, гра, навчання: навчальний посібник для вчителів фізичної культури та студентів ВНЗ (з Грифом МОНмолодьспорту України, № 1.4/18-Г-794 від 30.11.11) / Козіна Ж.Л., Кондак Н.В., Защук С.Г., Москалець Т.В. – Харків. – Точка, 2012. – 324 с.
 4. Коробейніков Г.В. Оцінка та корекція психофізіологічних станів у спорті: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Коробейніков Г.В., Коробейнікова Л.Г., Козіна Ж.Л. – Харків, ХНПУ, 2012. – 390 с.
 5. Плавання: навчальний посібник для вчителів загальноосвітных шкіл (З Грифом МОН Лист № 14.1/12-Г183 від 24.05.13р.) / Козіна Ж.Л., Ляшенко А.М., Дєлова І..О., Дєлова К.О., Дудник О.К. / Під загальною редакцією професора Ж.Л. Козіної. – Харків. – Точка, 2013. – 292 с.

Активно займається розробкою системи дистанційного навчання на базі платформи Moodle (впровадження дистанційного навчання на факультеті у рамках фундаментальних курсів); розробкою методичних посібників.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Доктор наук з фізичного виховання та спорту (2011р.), професор (2012р.), завідувач кафедри олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (з 2011р.), член Міжнародної академії наук дитячо-юнацького туризму (з 2014 р.), член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти (з 2013 р.), автор понад 550 наукових і науково-методичних праць в галузі педагогіки та фізичної культури і спорту, серед яких 7 монографіїй, 5 з яких видано на кордоном, 12 навчальних посібників (4 навчальних посібника з грифом МОН  та МОНмолодьспорту України, 2 підручників, 16 авторських свідоцтв, 19 патентів, понад 500 статей, більше 200 з яких входять до наукометричних баз, понад 100 статтей в журналах, що входять в наукометричні бази Skopus та Web of Science. Індекс Хірша в базі  Skopus – 11; Індекс Хірша в базі  Weeb of Science -9; Індекс Хірша в базі  Google scolar – 42.

Підготувала 16  кандидатів наук з фізичного виховання і спорту та кандидатів педагогічних наук. П’ять раз нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за підготовку переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природних, технічних і гуманітарних наук (2006 р., 2007 р., 2009 р., 2010 р., 2011р.). З 2013 року -  керівник 3-х державних науково-дослідних тем за кошти держбюджету. Член спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій. З 2006 р. по 2010 р. керувала двома науковими темами «Зведеного плану науково-дослідної роботи в сфері фізичного виховання і спорту» МОН та МОНмолодьспорту України. У 2013-2014 рр., 2015-2016,  2017-2018, 2019-2020 рр  - керівник наукових тем, що виконувалися за кошти держбюджету.

Наукові інтереси проф. Козіної Ж.Л.  пов’язані з різними науковими напрямами, а саме:

 • створення теоретичних основ індивідуалізації підготовки спортсменів;
 • розробка технологій підготовки вагітних до природних здорових пологів;
 • розробка технологій технології для гармонійного інтегрального розвитку дитини на початку життя;
 • розробка технологій інтегрального психомоторного розвитку у фізичному вихованні людей різних вікових груп;
 • розробка технологій для визначення властивостей нервової системи і психофізіологічних можливостей людини;
 • розробка технологій для активізації процесів відновлення працездатності;
 • розробка технологій для підвищення якості освоєння техніки і тактики окремих видів спорту;
 • розробка технологій для збереження здорової екологічної середовища;
 • методика викладання дисциплін с фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах.

Проф. Козіна Ж.Л. – член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій:

Докторської: 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт, Національний університет фізичного виховання і спорту України;

Кандидатської: 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт, Харківська державна академія фізичної культури.

Проф. Козіна Ж.Л. є головним редактором фахового видання категорії Б «Health, sport, rehabilitation» («Здоров’я, спорт, реабілітація», «Здоровье, спорт, реабилитация») зі спеціальностей: 017 – Фізична культура і спорт, 011, 012, 013, 014, 015, 016 – педагогічні науки. Журнал відбивається в міжнародних наукометричних базах даних: ROAD (DirectoryofOpenAccessscholarlyResources), IndexCopernicus, PBN (PolishScholarlyBibliography), NBUV (Национальнаябиблиотекаимени В.И. Вернадского, электронний фонд), GoogleScholar, OpenAIRE, DOAJ, ERIH+ та ін.: https://hsr-journal.com/index.php/journal

Проф. Козіна Ж.Л. є членом редколегії наступних наукових журналів:

 • Pedagogy of Physical Culture and Sports (Журнал включений в Web of Science Core Collection)
 • Physical Education of Students (Журнал включений в Web of Science Core Collection)
 • Наука в олимпийском спорте (Журнал включений в IndexCopernicus)

Проф. Козіна Ж.Л. активно займається підготовкою наукових кадрів і була науковим керівником 15 захищених кандидатських дисертацій з фізичного виховання і спорту та педагогічних наук, з них – заслужений майстер спорту, 4 майстра спорту, 2 тренери національних збірних команд України.

Проф. Козіна Ж.Л. - науковий керівник понад 250 магістерських та дипломних робіт, п’ять раз нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за підготовку переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природних, технічних і гуманітарних наук (2006 р., 2007 р., 2009 р., 2010 р., 2011р.) (науковий керівник 15 робіт та понад 30 студентів - переможців та призерів Конкурсу). Студенти, науковим керівником є Козіна Ж.Л., мають публікації у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та WebofScience.

Проф. Козіна Ж.Л. є дійсним членом Міжнародної академії наук з дитячо-юнацького туризму (2014р.), а також: член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти; дійсний член Міжнародної мар’їнської академії імені М.Д. Шаповаленко (відділ фізичного виховання та спорту), член Видавничого Дому міжнародної марьїнської академії імені М.Д. Шаповеленко, автор понад 550 наукових і науково-методичних праць в галузі педагогіки та фізичної культури і спорту, серед яких 6 монографій, 4 з яких видано на кордоном, 12 навчальних посібників (3 навчальних посібника з грифом МОН  та МОНУкраїни (2010 р., 2011р., 2013р.)), 2 підручників, 19 авторських свідоцтв (2009 р., 2011 р., 2013 р., 2015 р., 2020 р.), 20 патентів (2012-2020рр.), понад 500 статей, більше 100 з яких входять до наукометричних баз, понад 70 статей у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та WebofScience.

Проф. Козіна Ж.Л. з 2006 р. по 2016 рр. керувала трьома науковими темами «Зведеного плану науково-дослідної роботи в сфері фізичного виховання і спорту» МОН та МОНмолоді та спорту України.

У 2013-2014 рр., 2015-2016, 2017-2018 рр , 2019-2020 рр. - керівник наукових тем, що виконуються за кошти держбюджету, у 2019-2020 р. – науковий консультант теми молодих вчених, що виконується за кошти держбюджету.

Постійно бере участь у роботі експертних комісій МОН України з акредитації ВНЗ, є секретарем підкомісії 014 (фізична культура) з розробки стандартів для ВНЗ.

Засновник та науковий консультант щорічної науково-практичної міжнародної наукової конференції «Технології збереження здоров’я, реабілітація та фізична терапія» пам’яті професора В’ячеслава Петровича Зайцева на факультеті фізичного виховання та спорту, кафедри олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Засновник міжнародних освітніх проектів:  «Brain structures and connections. Practical applications in medicine, rehabilitation, physical therapy, sports, pedagogy» (Україна – Нідерланди), «Psychophysiological features of people of different age groups with different levels and patterns of physical activity» (Україна – Польща).

Про наукові інтереси свідчать опубліковані праці, яких понад 550: з яких  6 монографій (з них 4 – міжнародних) понад 70 робіт надруковано у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus/WOS.

Основні монографії:
 1. Козина Ж.Л. Индивидуализация подготовки спортсменов в игровых видах спорта: Монография. Харьков: «Точка»,  2009. – 396с.
 2. Козина Ж.Л. Система индивидуализации подготовки спортсменов в игровых видах спорта: Монография. Lambert Academic Publishing Russia. - 2011 г. – 532с.
 3. Козина Ж.Л., Ермаков С.С., Цеслицка М. Теоретико-методические основы индивидуального подхода в спорте. Быгдош, Польша, 2014. – 394 с.
 4. Kozina Zh.L., Kozin V.Yu., Ermakov SS, Krzeminski M., Lakhno EG, Barybina LN, Bazyluk TA, Sobko IN, Repko E.A. ., Antonov OV, Ilnitskaya AS. The system of modern integral technologies for strengthening people's health at different stages of life: monograph. Under the general editorship of Kozina Zh.L. Kharkiv-Radom. 2017. 411 p
 5. Kozina Zh.L., Muszkieta R. Technologies of integrated development and health promotion of people of different age. Kharkov National Pedagogical University. ISBNDOI 
 6. Kozina Zh.L. Theoretical concept of individualization in sport. Poznań :Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji, 2018.- 243s.
 7. Kozina Zh., Cieślicka M., Muszkieta R., Psychophysiological features of people of different age groups with different levels and patterns of physical activity. Kharkov-Poznań, 2019, 437 p.

Основні публікації у виданнях, що включені в наукометричні бази Scopus/WOS:

 1. Zhanneta, K., Irina, S., Tatyana, B., Olena, R., Olena, L., & Anna, I. (2015). The applying of the concept of individualization in sport. Journal of Physical Education and Sport, 15(2), 172-177. Scopus
 2. Z.,Prokopenko I., Lahno O., Kozin S., Razumenko T., Osiptsov A. Integral method for the development of motor abilities and psycho-physiological functions in children from 2 to 4 years old. Journal of Physical Education and Sport.2018;18(1):3-16. https://doi: 10.7752/jpes.2018.01001  Scopus
 3. Z., Chebanu O., Prokopenko I., Korobeynikov G., Korobeynikova L., Korobeinik  V., Repko O., Kozin S., Osiptsov A., Kostiukevych V., Guba A. Trubchaninov M.,Mulik K., Ilnitskaya  A. The implementation of the concept of individualization in training elite Female athletes with visual impairment in the sprint. Journal of Physical Education and Sport. 2018;18(1):282-292. doi: 10.7752/jpes.2018.01038 Scopus
 4. Kozina, Z. (2015). Recovery functional condition of sportsmen using individual non-traditional means of rehabilitation.Journal of Physical Education and Sport, 15(4), 634-639. doi:10.7752/jpes.2015.04096 Scopus
 5. Kozina, Z.L., Change of cortisol and insulin content in blood under influence of special workability recreation system for students with high motor functioning level. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences,7 Scopus
 6. Zhanneta Kozina, Olena Repko, Olena Ionova, Yuriy Boychuk, Vitalii Korobeinik (2016). Mathematical basis for the integral development of strength, speed and endurance in sports with complex manifestation of physical qualities. Journal of Physical Education and Sport,  16(1), 789-792. DOI:10.7752/jpes.2016.01012 Scopus
 7. Ganna Ilnytska, Zhanneta Kozina, Olena Каваtska, Viktor Kostiukevych, Volodymyr Goncharenko, Tatyana Bazilyuk, Abdel-Baset Al-Rawashdeh (2016). The impact of combined use of health-improving fitness methods (“Pilates” and “Bodyflex”) on the level of students’ functional and psychophysiological capabilities. Journal of Physical Education and Sport,  16(1), 812-816. DOI: 10.7752/jpes.2016.01037 Scopus
 8. Kozina Z., Sobko I., Yermakova T., Cieslicka M., Zukow W., Chia M., . . . Korobeinik V. Psychophysiological characteristics of female basketball players with hearing problems as the basis for the technical tactic training methodic in world level teams. Journal of Physical Education and Sport, 2016; 16(4):1348-1359. doi:10.7752/jpes.2016.04213Scopus
 9.   Kozina Z., Repko O., Kozin S., Kostyrko A., Yermakova T., Goncharenko V. Motor skills formation technique in 6 to 7-year-old children based on their psychological and physical features (rock climbing as an example). Journal of Physical Education and Sport, 2016;16(3):866-874. doi:10.7752/jpes.2016.0313 Scopus
 10. Kozina Z., Prusik K., Görner K., Sobko I., Repko O., Bazilyuk T., Kostiukevych V., Goncharenko V., Galan Y., Goncharenko O.,  Korol S., Korol S.Comparative characteristics of psychophysiological indicators in the representatives of cyclic and game sports. Journal of Physical Education and Sport, 2017;17(2):648 – 655. Scopus
 11. Kozina Z., Iermakov S., Creţu M., Kadutskaya L., Sobyanin F. Physiological and subjective indicators of reaction to physical load of female basketball players with different game roles. Journal of Physical Education and Sport. 2017;17(1):1428 – 1432. doi:10.7752/jpes.2017.01056 26. Scopus
 12.  Kozina, Z., Shepelenko, T., Osiptsov, A., (...), Stasiuk, I., Mulik, K. Factor structure of the integral readiness of aerobics athletes (women)  Journal of Physical Education and Sport. 2017;17 Supplement issue 5: 2188 - 2196. DOI:10.7752/jpes.2017.s5227    Scopus
 13. Kozina Zh.L., Nikolaeva V., Safronov D.V., Goncharenko M., Razumenko I., Tishchenko T. The relationship of recovery performance indicators after exercise with indicators of body weight and length of fitness sessions for 24-28-year-old women. Journal of Physical Education and Sport, 2018. 18(4), 2497- 2503, DOI:10.7752/jpes.2018.04374 Scopus
 14. Kozina Zh., Abrosimov E., Safronov D., Peretyaha L., Dovzhenko T., Bugayets N. Development of cognitive and neurodynamic function of 6-year-old children using the integrated application of the game of Go and exercise of game character. Journal of Physical Education and Sport, (2018),   18(4),.2483- 2496,  DOI:10.7752/jpes.2018.04373 Scopus
 15. Kozina, Z., Boichuk, Y., Sobko, I., Repko, O., Bazilyuk, T., Prokopenko, I., Prokopenko, I., Prokopenko, A., Tararak, N., Osiptsov, A., Kostiukevych, V., Guba, G., Trubchaninov, M., Polianskyi, P., Rostovska, V., Drachuk, D., Stsiuk, I. The influence of a special technique for developing coordination abilities on the level of technical preparedness and development of psycho-physiological functions of young volleyball players 14-16 years of age. Journal of Physical Education and Sport. 2018; 18(3) 1445 – 1454.http://efsupit.ro/images/stories/september2018/Art%20214.pdf Scopus
 16. Kozina Zh., Cretu M., Boichuk Y., Sobko I., Repko O., Bazilyuk T., Prokopenko I.,, Tararak N., Osiptsov A.,, Guba A.,, Trubchaninov M.,, Kostiukevych V.,, Polianskyi A., Rostovska V., Drachuk A., Konnova M. Fitness aerobics as a means of recovery the physical capacity of young volleyball players (boys and girls). http://www.tss.awf.poznan.pl/files/2018/Vol%2025%20no%203/3_Kozina_TSS_2018_325_131-142.pdf Scopus
 17. Yukhymenko L., Makarchuk M., Korobeynikov G., Korobeynikova L., Imas Y., Kozina Zh.Hemodynamic aspects of compensatory reactions of human cardiovascular system in conditions of postural loads. Physiotherapy Quarterly. 2018;26(3):6–12; doi: https://doi. org/10.5114/pq.2018.78373.https://www.termedia.pl/Hemodynamic-aspects-of-compensatory-reactions-of-human-cardiovascular-system-in-conditions-of-postural-loads,128,33806,0,1.html Scopus
 18. Kozina Z, Chaika O, Cretu M, Korobeynikov G, Repko О, Sobko І, Boichuk Y, Tararak N, Osiptsov A, Trubchaninov M. Psychophysiological factors of adaptation in elite Paralympic sprint runners with visual impairments – a case study. Physiother Quart. 2018;26(4):23–32  Scopus
 19. Kozina Z, Cretu M, Safronov D, Gryn I, Shkrebtii Y, Bugayets N, et al. Dynamics of psychophysiological functions and indicators of physical and technical readiness in young football players aged 12–13 and 15–16 years during a 3-month training process. Physiotherapy Quarterly. 2019;27(3):20-7.
 20. Kozina Z, Safronov D, Kozin S, Bugayets N, Peretyaha L, Shepelenko T, et al. Use of non-traditional recovery means to improve performance of 11-12-year-old athletes specializing in rowing and canoeing. Journal of Physical Education and Sport. 2019;19(1):756-64. Scopus
 21. Muszkieta R, Napierała M, Cieślicka M, Zukow W, Kozina Z, Iermakov S, et al. The professional attitudes of teachers of physical education. 2018. Journal of Physical Education and Sport. 2019;19:100-7. Scopus
 22. Muszkieta R, Napierała M, Zukow W, Cieślicka M, Iermakov S, Kozina Z. The relationships setting between evaluation actions the and styles of didactic transport at teachers of physical education. Journal of Physical Education and Sport. 2019;19:100-7. Scopus
 23. Prontenko K, Griban G, Aloshyna A, Bloshchynskyi I, Kozina Z, Bychuk O, et al. Analysis of cadets’ endurance development at higher military educational institutions during the kettlebell lifting training. Sport Mont. 2019;17(2):3-8. Scopus
 24. Kozina, Z. L., Iermakov, S. S., Kuzmin, V. A., Kudryavtsev, M. D., & Galimov, G. J. (2016). Change of Cortisol and Insulin Content in Blood under Influence of Special Workability Recreation System for Students with High Motor Functioning Level. Research Journal of Pharmaceutical Biological and Chemical Sciences, 7(2), 1068-1077. Scopus
 25. Kozina Z, Chebanu O, Repko O, Kozin S, Osiptsov A. Influence of typological features of the nervous system on individual performance in running for short distances in athletes with visual impairment on the example of an elite athlete. Physical Activity Review. 2018;6:266-78. Web of Sience+Scopus
 26. Baset, A.-R. A., Kozina, Z. L., Bazilyuk, T. A., & Ilnickaya, A. S. (2015). INFLUENCE OF MOTOR SKILLS' TRAINING METHODIC ON SENIOR PUPILS' SPEED-POWER AND ENDURANCE QUALITIES AT LIGHT ATHLETIC TRAININGS WITH APLICATION OF INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS. Pedagogics Psychology Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 19(10), 3-10. doi:10.15561/18189172.2015.1001
 27. Baset, A.-R. A., Kozina, Z. L., Bazilyuk, T. A., & Ilnickaya, A. S. (2015b). INFLUENCE OF SKILLS' TRAINING METHODIC WITH THE APPLICATION OF INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS ON MOTOR FITNESS OF SENIOR PUPILS IN LIGHT ATHLETIC. Pedagogics Psychology Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 19(9), 3-11. doi:10.15561/18189172.2015.0901
 28. Baset, A.-R. A., Kozina, Z. L., Bazilyuk, T. A., & Ilnickaya, A. S. (2015). METHODIC OF SENIOR PUPILS' TRAINING TO THROWING MOVEMENTS ON THE BASES OF TECHNOLOGY OF COMPLEX IMPACT ON MOTOR AND INTELLECTUAL DEVELOPMENT. Pedagogics Psychology Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 19(11), 3-10. doi:10.15561/18189172.2015.1101
 29. Baset, A.-R. A., Kozina, Z. L., Kramskoy, S. I., & Bazilyuk, T. A. (2015). APPLICATION OF INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS AND INFORMATION TECHNOLOGIES FOR DEVELOPMENT OF MOTOR SKILLS IN LIGHT ATHLETIC OF GIRLS - SENIOR FORM PUPILS. Pedagogics Psychology Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 19(8), 9-16. doi:10.15561/18189172.2015.0802
 30. Jagiello, W., Kozina, Z. L., & Marina, J. (2015). SOMATIC ASPECTS OF SPORTS CHAMPIONSHIP IN TAEKWON-DO ITF. Physical Education of Students, 19(4), 51-55. doi:10.15561/20755279.2015.0408
 31. Kozina, Z., Chebanu, O., Repko, O., Kozin, S., & Osiptsov, A. (2018). Influence of typological features of the nervous system on individual performance in running for short distances in athletes with visual impairment on the example of an elite athlete. Physical Activity Review, 6, 266-278. doi:10.16926/par.2018.06.31
 32. Kozina, Z., Iermakov, S., Bartik, P., Yermakova, T., & Michal, J. (2018). Influence of self - regulation psychological and physical means on aged people's functional state. Journal of Human Sport and Exercise, 13(1), 99-115. doi:10.14198/jhse.2018.131.10
 33. Kozina, Z., Kalinichenko, V. a., Cretu, M., Boichuk, Y., Prokopenko, I., Ahmetov, R., . . . Stasiuk, I. (2018). Psychophysiological Factors Of Special Working Capacity In Contact Command Game Kinds Of Sports (Rugby On An Example). Research Journal of Pharmaceutical Biological and Chemical Sciences, 9(5), 665-679.
 34. Kozina, Z. L., Baset, A.-R. A., Kramskoy, S. I., & Ilnickaya, A. S. (2015). METHODIC OF SKILLS' FORMATION OF LIGHT ATHLETICS MOTOR ACTIONS WITH THE HELP OF INTER-DISCIPLINARY COMMUNICATIONS AND INFORMATIONAL TECHNOLOGIES, WORKED OUT FOR SENIOR FORM PUPILS. Pedagogics Psychology Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports,19(7), 17-24. doi:10.15561/18189172.2015.0703
 35. Kozina, Z. L., Cieslicka, M., Prusik, K., Muszkieta, R., Sobko, I. N., Ryepko, O. A., . . . Korol, S. A. (2017). Algorithm of athletes' fitness structure individual features' determination with the help of multidimensional analysis (on example of basketball). Physical Education of Students, 21(5), 225-238. doi:10.15561/20755279.2017.0505
 36. Kozina, Z. L., & Iermakov, S. S. (2015). ANALYSIS OF STUDENTS' NERVOUS SYSTEM'S TYPOLOGICAL PROPERTIES, IN ASPECT OF RESPONSE TO EXTREME SITUATION, WITH THE HELP OF MULTI-DIMENSIONAL ANALYSIS. Physical Education of Students, 19(3), 10-19. doi:10.15561/20755279.2015.0302
 37. Kozina, Z. L., Iermakov, S. S., Kadutskaya, L. A., Sobyanin, F., I, Krzeminski, M., Sobko, I. N., & Ryepko, O. A. (2016). COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF CORRELATION BETWEEN PULSE SUBJECTIVE INDICATORS OF GIRL STUDENTS' AND SCHOOL GIRLS' REACTION TO PHYSICAL LOAD. Physical Education of Students, 20(4), 24-34. doi:10.15561/20755279.2016.0403
 38. Kozina, Z. L., Iermakov, S. S., Kuzmin, V. A., Kudryavtsev, M. D., & Galimov, G. J. (2016). Change of Cortisol and Insulin Content in Blood under Influence of Special Workability Recreation System for Students with High Motor Functioning Level. Research Journal of Pharmaceutical Biological and Chemical Sciences, 7(2), 1068-1077.
 39. Kozina, Z. L., Kalinicenko, V. E., Cretu, M., Osiptsov, A., V, Kudryavtsev, M. D., Polishchuk, S. B., . . . Minenok, A. O. (2018). Influence of music on the level of physical fitness of the students practicing rugby (rugby players students). Physical Education of Students, 22(3), 120-126. doi:10.15561/20755279.2018.0302
 40. Kozina, Z. L., Kozhuhar, L., V, Sobko, I. N., Vaksler, M. A., & Tihonova, A. A. (2015). WORKABILITY'S RECREATION METHODIC WITH APPLICATION OF CUPPING MASSAGE AND AUTOGENIC TRAINING OF WOMEN STUDENT TEAMS' BASKETBALL PLAYERS. Pedagogics Psychology Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 19(5), 16-21. doi:10.15561/18189172.2015.0503
 41. Kozina, Z. L., Krzysztof, P., & Katarzyna, P. (2015). THE CONCEPT OF INDIVIDUAL APPROACH IN SPORT. Pedagogics Psychology Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 19(3), 28-37. doi:10.15561/18189172.2015.0305
 42. Kozina, Z. L., Ol'khovyj, O. M., & Temchenko, V. A. (2016). INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGIES ON TECHNICAL FITNESS OF STUDENTS IN SPORT-ORIENTED PHYSICAL EDUCATION. Physical Education of Students, 20(1), 21-28. doi:10.15561/20755279.2016.0103
 43. Kozina, Z. L., Prokopenko, I. F., Cretu, M., Chaika, O. I., Ryepko, O. A., Osiptsov, A. V., . . . Polianskyi, A. O. (2018). Individual chronobiological regularity in track-and-field sprint. Pedagogics Psychology Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 22(3), 149-155. doi:10.15561/18189172.2018.0306
 44. Kozina, Z. L., Shepelenko, T., V, Sobko, I. M., Ryepko, O. O., Seryi, O. O., Polishchuk, S. B., . . . Grin, I. (2018). Formation Of Teams In Gaming And Aesthetic Sports Based On Neurodynamic Features Of Athletes Using Multidimensional Analysis Methods. Research Journal of Pharmaceutical Biological and Chemical Sciences, 9(5), 1889-1905.
 45. Kozina, Z. L., Shepelenko, T. V., Cieslicka, M., Prusik, K., Muszkieta, R., Osiptsov, A. V., . . . Ilnickaya, A. S. (2017). The teams' formation in sport aerobics on the basis of application of multidimensional analysis methods. Physical Education of Students, 21(6), 270-279. doi:10.15561/20755279.2017.0603
 46. Kozina, Z. L., Wladyslaw, J., & Marina, J. (2015). DETERMINATION OF SPORTSMEN'S INDIVIDUAL CHARACTERISTICS WITH THE HELP OF MATHEMATICAL SIMULATION AND METHODS OF MULTI-DIMENSIONAL ANALYSIS. Pedagogics Psychology Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 19(12), 41-50. doi:10.15561/18189172.2015.1207
 47. Shepelenko, T., V, Kozina, Z. L., Cieslicka, M., Prusik, K., Muszkieta, R., Sobko, I. N., . . . Kostiukevych, V. M. (2017). Factorial structure of aerobics athletes' fitness. Pedagogics Psychology Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 21(6), 291-300. doi:10.15561/18189172.2017.0606
 48. Shepelenko, T. V., Kozina, Z. L., Cieslicka, M., Prusik, K., Muszkieta, R., Osiptsov, A. V., . . . Ilnickaya, A. S. (2018). Structure of a year cycle of athletes training in aerobics (woman) with various psychophysiological and functional features. Pedagogics Psychology Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 22(1), 35-43. doi:10.15561/18189172.2018.0105
 49. Kozina, Z., Sobko, I., Ulaeva, L., Safronov, D., Boichuk, Y., Polianskyi, A., & Protsevskiy, V. The impact of fitness aerobics on the special performance and recovery processes of boys and girls 16-17 years old engaged in volleyball. International Journal of Applied Exercise Physiology, (2019). 8(1), 98-113.
 50. Kozina Z, Chebanu O, Repko O, Kozin S, Osiptsov A. Influence of typological features of the nervous system on individual performance in running for short distances in athletes with visual impairment on the example of an elite athlete. Physical Activity Review. 2018;6:266-78. Web of Sience+Scopus
 51. Kozina Z, Sobko I, Ulaeva L, Safronov D, Boichuk Y, Polianskyi A, et al. The impact of fitness aerobics on the special performance and recovery processes of boys and girls 16-17 years old engaged in volleyball. International Journal of Applied Exercise Physiology. 2019;8(1):98-113. Web of Sience
 52. Kozina Z, Lytovchenko M, Safronov D, Boichuk Y, Chaika O, Shepelenko T, et al. Influence of Musculoskeletal System Dysfunction Degree on Psychophysiological Indicators of Paralympic Athletes. Sports. 2019;7(3):55. Web of Sience
 53. Zhanneta Kozina, Olena Chaika, Danil Safronov, Ivan Prokopenko,Sergii Kozin, Yurii Shkrebtii, Mykola Trubchaninov, Olena Falyova,Valentina Shishenko, Nataliia Ponomarova, Nadia Olefirenko. Biomechanical Running Indicators and Neurodynamic Functions of an Elite Athlete with Visual Impairment in a Track and Field Sprint International Journal of Applied Exercise Physiology. 2019;8(3.1):10-25 Web of Sience
 54. Zhanneta Kozina,Tatiana Shepelenko,Marian Cretu,Danil Safronov,Nataliya Bugayets,Anton Polianskyi, Victor Protsevskiy. The Effectiveness of Autogenic Training in the Preparation of Elite Athletes in Rhythmic Gymnastics. International Journal of Applied Exercise Physiology, 2019;8(2.1):790-799Web of Sience

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК  

Міжнародне стажування University Medical Center Utrechtm (Netherlands) 9.06.-12.09.2019, certificate №2019001. Topic:”Brain structures and connections. Practical applications in medicine rehabilitation, physical therapy, sport, pedagogy.” 186 годин

Приватна Вища школа охорони навколишнього середовища в Радомі (Польща), 01-13 листопада 2016 р., 80 годин, сертифікат №003, Тема: «Засоби рекреації в спорті» 13 листопада 2016 р.

Автор понад 550 наукових та науко-методичних праць, серед яких понад 70 публікації у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та WebofScience, учасник міжнародних конференцій.

НАГОРОДИ

П’ять раз нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за підготовку переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природних, технічних і гуманітарних наук (2006 р., 2007 р., 2009 р., 2010 р., 2011р.).

2-х разовий переможець конкурсу Обл.адміністрації «Вища школа Харківщини – кращі імена» (2009, 2015 рр.)

Переможець конкурсу Обл.адміністрації в номінації «Жінка-спортсменка» (2013р.)

Нагороджена Почесною грамотою Обл.адміністрації за великий внесок в наукову, навчальну та меодичну роботу м.Харкова (2021 р.)

Понад 20 раз нагороджена Почесними грумотами ХНПУ імені Г.С, Сковороди

 

Профіль  у Google Академії

ORCID

Профіль в базі Scopus

Профіль в базі Web of Science

e-mail: zhanneta.kozina@gmail.com


  

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.