Кривенцова Ірина Володимирівна

Кривенцова Ірина Володимирівна (Iryna Kryventsova)
кандидат педагогічних наук, доцент
завідувач кафедри одноборств, фехтування і силових видів спорту.

 

 

 

Спортивна кваліфікація:

Кандидат у майстри спорту СРСР з фехтування та стрільби з луку

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА   

У 1989 році закінчила з відзнакою Харківський спортивний факультет Київського державного інституту фізичної культури зі спеціальності «Фізична культура і спорт» і здобула кваліфікацію «Викладач-тренер з фехтування».
У 2004 році закінчила Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Економічна теорія» і здобула кваліфікацію «Економіст. Викладач економічних дисциплін».
З 2009 по 2011 рр. навчалася в аспірантурі ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
У 2011 році захистила кандидатську дисертацію «Формування фізичної культури майбутніх педагогів засобами фехтування» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) (м. Чернігів). Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Єрмаков Сергій Сидорович.
У 2012 р. присвоєне вчене звання доцент кафедри фізичного виховання.

ПРОФЕСІЙНА КАРʼЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

З 1989 по 1995 рр. працювала викладачем на кафедрах «Одноборств» та «Гуманітарних дисциплін» Харківського державного інституту фізичної культури.
З 1995 року працювала на посаді старшого викладача та завідувача секції «Фехтування» ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
З 2001 по 2005 рр. виконувала обов‘язки заступника декана з навчально-виховної роботи економічного факультету.
З 2010 по 2013 рр. виконувала обов‘язки заступника декана з навчальної роботи факультету фізичного виховання.
З 2011 р. працювала на посаді доцента кафедри ТМФВ та доцента кафедри фізичного виховання.
З 2014 по 2018 рр. – завідувач кафедри фізкультурно-оздоровчого та спортивного фехтування.
З 2018 р. по теперішній час – завідувач кафедри одноборств, фехтування і силових видів спорту.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА  

Під час роботи у Харківському державному інституті фізичної культури (нині ХДАФК) викладала навчальні курси: «Спортивно-педагогічне вдосконалення», «Підвищення спортивної майстерності», «Педагогіка», «Педагогіка спорту».

В ХНПУ імені Г.С. Сковороди розробила методичне забезпечення і викладала навчальну дисципліну «Теорія і методика викладання фехтування» для студентів факультету фізичного виховання і спорту (2011-2013 рр.). Зараз викладає навчальну дисципліну «Фізичне виховання з елементами фехтування» на факультетах: юридичному, історичному, іноземної філології.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ   

Сфера наукових інтересів:

Фізична культура; спорт; фізичне виховання студентів; теорія та методика викладання фізичного виховання; методика викладання одноборств; формування фізичної культури особистості; здоров‘язбережувальні технології; педагогіка фізичної культури і спорту.

Керівник кафедральної наукової теми: «Оздоровчі технології фізичного виховання та вдосконалення спортивного тренування в одноборствах і силових видах спорту» («Health-promoting technologies of physical education and sports training improvement in martial arts and endurance sports»), № державної реєстрації 0120U104252.

Автор більше 100 наукових публікацій.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  

З 2013 р. по теперішній час -  голова спортивного клубу ХНПУ імені Г.С. Сковороди

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК  

2015 – сертифіковане стажування на кафедрі інформатики ХНПУ імені Г.С. Сковороди за програмою «Фізичне виховання з використанням інформаційних технологій»;
2019 – сертифіковане стажування на кафедрі фізичного виховання і спорту ХНУ імені В.Н. Каразіна за програмою «Фізичне виховання у вищій школі»

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ  

2016 – Подяка Харківського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України;
2017 – Грамота Департаменту у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації;
2018 – Подяка Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, № 376;
2018 – Подяка Національного Олімпійського Комітету України;
2018 – Почесна відзнака ХНПУ імені Г.С. Сковороди (наказ №57 від 23.04.18 р.);
2019 - Диплом Харківського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України;
2020 - Подяка Національного Олімпійського Комітету України

 

E-mail:  kriventsova.ira@hnpu.edu.ua


 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.