Лабораторія методичного забезпечення безперервної системи освіти «Школа ВНЗ»

 

Лабораторія методичного забезпечення безперервної системи освіти «Школа-ВНЗ» ХНПУ імені Г.С. Сковороди була створена 29 листопада 1998 року на факультеті початкового навчання. Наказом ректора університету 2 січня 1999 року була оформлена як окремий підрозділ при кафедрі методики викладання філологічних дисциплін. 19 червня 1999 був затверджений кадровий склад лабораторії. З моменту створення лабораторія має стаціонарне приміщення по вулиці Валентинівській, 2 (раніше вул. Блюхера, 2), ауд. 201-в. Положення про Лабораторію ухвалено вченою радою ХНПУ імені Г.С. Сковороди 27 лютого 2018 року протокол №2.

Лабораторія є підрозділом, який забезпечує реальний розвиток освітньої системи в тісному взаємозв'язку процесів підготовки педагогічних кадрів вищої категорії (науковців і викладачів ЗВО), практиків шкільної справи (студентів – майбутніх учителів і вчителів початкових класів) і навчання молодших школярів. 

З моменту створення лабораторії в 1998 році специфіка роботи співробітників полягала в тому, що вони (завідувач лабораторії О.В. Джежелей і наукові співробітники А.А. Ємець, О.М. Коваленко, О.В. Козорог, Ю.М. Тельпуховська, Л.П. Ткаченко) працювали на громадських засадах і поєднували викладацьку діяльність з роботою в лабораторії.

Штат співробітників лабораторії постійно змінювався, поповнюючись аспірантами, стажистами, студентами старших курсів. У різні роки в лабораторії працювали Ю.В. Голубнича, К.С. Гнатовська (К.С. Гудзловенко), О.Ю. Гужва, Ю.С. Дьякова (Ю.С. Корбун), Є.М. Загуляєва, Т.В. Калашнікова, М.В. Коченгіна, О.О. Кравцова, Т.В. Крисенко, А.В. Кузнецова, А.В. Левандовська (А.В. Гніденко), М.С. Лисенко, С.А. Машкіна, Т.М. Спиридонова (Т.М. Пономаренко), Н.І. Реутова, В.С. Сахно, О.В. Сова, О.Я. Харченко, О.В. Шапка, В.Л. Яковлева. У 2001 році було організовано інститут стажистів, куди входили студенти старших курсів і вчителі шкіл, які співпрацювали з лабораторією, здійснювали пошукову діяльність і забезпечували впровадження результатів досліджень в практику роботи школи. 

Викладачі кафедри теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі підвищували свій професійний рівень завдяки роботі в лабораторії. Під керівництвом професора О.В. Джежелей захистили кандидатські дисертації А.А.Ємець (2001 р.), М.В. Коченгіна (2004 р.), Ю.М. Тельпуховська (2005 р.). 

За плідну наукову роботу співробітники лабораторії неодноразово визнавалися переможцями регіональних і міських конкурсів, відзначалися пам’ятними нагородами. Так, завідувач лабораторії професор О.В. Джежелей була двічі нагороджена дипломом обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» (2001 р., 2008 р.), пам’ятним посвідченням у номінації «За відданість науці» (2005 р.), почесною відзнакою «Медаль Г.С. Сковороди» (2010 р.), була двічі визнана кращим науковцем університету (2001 р., 2006 р.). Старший науковий співробітник лабораторії доцент А.А. Ємець у 2006 році стала переможцем першого обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини». Надалі переможцями цього конкурсу були визнані Є. М Загуляєва (2007 р.), О.В. Шапка (2009 р.).

У 2005 році для забезпечення наукової роботи в галузі методичної, мовної та літературної підготовки студентів, а також для організації науково-дослідної роботи з вивчення і систематизації даних про стан мовного, літературного розвитку студентів, учителів та учнів було створено методичний кабінет (зав. кабінетом Ю.С. Дьякова). У кабінеті накопичено і систематизовано архів зібраних матеріалів (з 1998р.), який є фактологічним джерелом для здійснення порівняльних досліджень.

У 2010 році як самостійний підрозділ було створено Центр дитячої книги і читання (керівник А.А. Ємець). Базою став книжковий фонд, укомплектований співробітниками лабораторії, в якому представлено тематичні розділи з методик філологічного спрямування з підрозділом раритетних видань, довідники, дитяча література, комплекти навчальних книжок-колективок для роботи з учнями. Було упорядковано інформаційно-бібліографічний апарат видань – системний алфавітний каталог. Книги, зібрані за рахунок власних коштів співробітників, склали фонд понад 2000 примірників. У цілому фонд книг і посібників перевищує 5000 екземплярів, також були зібрані добірки вітчизняних і зарубіжних періодичних дитячих видань.

У 2014 році при лабораторії було організовано педагогічну студію (керівник Ю.С. Дьякова), яка здійснювала планомірну індивідуальну роботу зі студентами молодших курсів по залученню їх до практичної професійної діяльності і знайомству з елементами наукового пошуку. Починаючи з першого курсу, студенти, які відчували професійний поклик, мали можливість щотижня відвідувати школу і працювати з учнями початкових класів. Співробітниками лабораторії А.А. Ємець, Ю.С. Корбун, К.С. Гудзловенко, А.В. Левандовською була розроблена послідовна система залучення студентів до такої діяльності. Першокурсники отримували готові конспекти уроків і проводили лише окремі фрагменти, другокурсники і третьокурсники долучалися до складання конспектів уроків під керівництвом співробітників лабораторії, студенти четвертого курсу розробляли конспекти уроків самостійно а також долучалися до керівництва роботою студентів молодших курсів. Такий підхід до підвищення рівня професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи мав свої позитивні наслідки, що виявлялося як під час педагогічної практики, так і в подальшій самостійній діяльності. У подальшому запропонована форма роботи вийшла за межі педагогічної студії і сьогодні реалізується як експериментальний проект факультету початкового навчання «День у школі. Професійне зростання».

З 2002 року під керівництвом Ю.С. Корбун на базі Харківського притулку для неповнолітніх «Гармонія» здійснюється систематична робота з дітьми, позбавленими батьківського піклування. Метою роботи є розумовий, мовленнєвий та літературний розвиток дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.

У 2012 році до складу лабораторії була введена університетська кафедра початкової філологічної освіти на базі Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 Харківської міської ради Харківської області (керівник О.В. Шапка, а з 2015 р. — А.В. Левандовська). Мета цього підрозділу — створення бази для визначення змісту і характеру роботи методиста-дослідника як нової форми професійної діяльності в системі методичних практикумів вузівської підготовки студентів, а також визначення можливого діапазону впровадження досліджень лабораторії через методичні об'єднання вчителів. Серед провідних напрямів роботи університетської кафедри визначено проведення семінарів-практикумів і методичних консультацій для вчителів початкової школи, упровадження в шкільну практику нетрадиційних форм роботи (музейних уроків, театральних уроків, уроків-концертів, уроків-звітів тощо), а також апробація підручників, методичних і навчальних посібників, розроблених співробітниками лабораторії.

Широта діапазону охоплення різних структурних сторін освітнього процесу дозволяє співробітникам лабораторії здійснювати системний підхід до розробки наукових концепцій. Стрижневим напрямком стала розробка проблеми взаємозв'язку «мова — мовлення — література — соціум — студент — учитель — учень». 

Провідними напрямами роботи лабораторії є концептуальне і програмно-методичне забезпечення розділів філологічної освіти, основне місце серед яких займає розробка базисної програми і методичного забезпечення нового курсу «Літературне читання».

Першою суспільно значущою заявкою на виявлення цього напряму стала стаття О.В. Джежелей в журналі «Початкова школа» №1 за 1994, де вперше були чітко окреслені положення концепції і методичне вирішення проблеми мовно-літературної підготовки молодших школярів. Була визначена потреба в літературній освіті як єдиній системі освітнього процесу в середній школі, визначено обсяг і зміст підготовки з розділу програми «Читання і література», що є специфічним для першої освітньої ланки, яка в подальшому переходила в предметну галузь «Літературне читання» у середній школі і предмет «Література» – у старшій школі.

Публікації програмно-методичних комплексів, затверджені МО як стабільні: О.В.Джежелей «Читання і література» та «Літературне читання» 1-4 клас (видавництва: «Просвещение», «Валент», «Мнемозина» з 1994 р по 2012 р.); О.В. Джежелей, А.А. Ємець. Азбука. (Таллінн: «Аvita», 2004).

Концепція «Літературне читання» в Україні реалізується з 1998 р. На її основі авторським колективом під керівництвом О.В. Джежелей створено й опубліковано програми «Детское чтение» (2002 р), «Литературное чтение» (2012 р.), а також навчально-методичний комплект для 4 класу «Литературное чтение» (Харків: Ранок, 2015 р.).

Особливістю роботи наукового колективу стали обов'язкові розробки досліджень у двох напрямах: для шкіл з українською та для шкіл з російською мовою навчання. У процесі реалізації концепції мовної освіти в умовах білінгвізму було створено стійкий колектив, який системно розробляє цю проблему в мовному (керівник О.М. Коваленко) і літературному (керівник А.А.Ємець) аспектах.

Програмно-методичне забезпечення (підручники і навчальні посібники), розроблене в лабораторії за цими напрямами, було затверджено МОН України та рекомендовано для використання в навчальному процесі:

  • Коваленко О.М. Навчально-методичний комплект з української мови для 4 класу шкіл з російською мовою навчання (Харків: Ранок, 2015 р. Гриф МОН України).

  • Коченгіна М.В., Пелепейченко Л.М. Російська мова. Підручник для 2 класу шкіл з українською мовою навчання (Київ: Промінь, 2004. Гриф МОН України).

  • Джежелей О.В., Ємець А.А., Коваленко О.М. Посібники: «Учусь читать. 1-2 клас», «Вчуся читати. 1-2 клас» (Харків: Ранок, 2000 р., 2006 р. Гриф МОН України); «Моя перша книга після букваря», «Моя первая книга после букваря» (Харків: Ранок, 2011 р., 2015 р. Гриф МОН України);

У 2016 – 2017 рр. літературний напрямок реалізовано в посібниках «Читаємо в класі та вдома. 1-4 клас», «Читаем в классе и дома. 1-4 класс»; «Школа читання. 1- 4клас», «Школа чтения 1-4 класс». 

Особливим напрямом роботи лабораторії є розробка проблем «дитячого» літературознавства і формування кола читання в школах Украни а також підготовки фахівців, які володіють навичкою дослідницької роботи в цій галузі (керівник напряму — А.А.Ємець).

Прогнозування в галузі філологічної підготовки молодших школярів, розробка і створення посібників на основі проведених досліджень дозволили заявити про наявність в освітньому полі України колективу співробітників, які стали учасниками комісій при МОН України з обговорення й розробки освітніх стандартів, авторських програм, підручників (2002- 2018 рр.). Лабораторія здійснює співпрацю з АПН України (акад. О.Я. Савченко, проф. І.Ф. Гудзик, В.О. Мартиненко та інші).

За час існування лабораторії велася інтенсивна розробка фундаментальних методик, методичних посібників для вчителів, посібників для молодших школярів в напрямах, що забезпечують різні аспекти мовного і літературного розвитку молодших школярів. Було розроблено близько 100 навчально-методичних посібників, затверджених МОН України, вийшло у світ понад 500 публікацій у різних видавництвах м. Харків («Ранок», «Основа», «Клуб сімейного дозвілля» та ін.), і м. Київ («Освіта», «Шкільний світ»), а також в окремих провідних зарубіжних видавництвах.

У програмі наукових досліджень вирішувалася проблема методики розвитку мовлення дошкільнят і підготовки дітей до школи. Було створено посібники з навчання грамоти дошкільнят і забезпечено навчальним матеріалом системні курси з розвитку мовлення.

У галузі вищої освіти лабораторія розробляла проблеми, які охоплювали як фундаментальні, так і прикладні сторони освітнього процесу.

Розроблено і впроваджено в навчальний процес програми для ЗВО з методик мовної та літературної освіти, дитячої літератури. Блок спецкурсів, що охоплює питання мовленнєвого та літературного розвитку студентів, вивчення зарубіжної літератури, блок спецсемінарів з оволодіння технологією педагогічної майстерності у сфері техніки мовлення, освоєння кола дитячого читання, розвитку мовлення дошкільнят, навчання дітей в умовах білінгвізму тощо.

Розроблено концепцію оволодіння студентами педагогічним мовленням як професійною навичкою і знайомства з професійним мовленням у сфері суміжних галузей і мистецтв (актор, екскурсовод, бібліотекар). З 1999 року щорічно для студентів старших курсів проводяться практикуми в школі, театрі, музеї, бібліотеці та звітні тренінги, які на сьогодні складають певну систему. У 2015 році була розроблена програма методичного практикуму в школі з освоєння професійного мовлення вчителя для студентів 1-2 курсів, що пройшла перший етап апробації (2016-2018 рр.).

Розроблено систему навчально-методичного супроводу процесу підготовки вчителя: створено блоки наочних матеріалів, які представляють в цілому курс методичних дисциплін і курс дитячої літератури (схеми, таблиці тощо); розроблено понад 40 комплектів роздаткового матеріалу для занять: літературні твори, тексти вправ; представлена колекція реквізиту для шкільного театру за усіма доступними молодшим школярам видами театралізації. У 2015 році закладено основу електронної бібліотеки для забезпечення виконання студентами самостійних робіт.

Системно здійснюється робота із залучення студентів до наукової діяльності. Щорічно близько 20 студентів-стажистів беруть участь у різних наукових конференціях. Серед них переможці регіональних і всеукраїнських конкурсів: А.В. Гніденко, Є.М. Загуляєва, В.В. Ляхович, А.О. Пономаренко, Е.А. Тер-Степанян, О.В. Шапка.

Сьогодні під керівництвом О.В. Джежелей у лабораторії реалізовано постійно діючий семінар для аспірантів і молодих науковців, а під керівництвом співробітників лабораторії – школа стажистів.

Лабораторія з початку свого заснування має стійкі зв'язки зі школами на договірній основі. У школах проводиться дослідна й експериментальна робота, читаються лекції, проводяться семінари. Лабораторія має тісні зв'язки з ЗВО м. Харкова та України. Упровадження результатів досліджень проводиться на основі системних семінарів і вебінарів, що організовуються на регіональному та всеукраїнському рівні.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.