Леонтьєв Дмитро Вікторович

Леонтьєв Дмитро Вікторович
завідувач кафедри ботаніки;
доктор біологічних наук, професор;
головний редактор журналу « Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія »;
член Експертної групи Міжнародної спілки охорони природи (МСОП)
зі збереження хітридіоміцетів, зигоміцетів, борошнисторосяних грибів
та міксоміцетів (IUCN SSC Chytrid, Zygomycete, Downy Mildew and Slime Mould Specialist Group );
член Українського ботанічного товариства;
голова Харківського осередку Всеукраїнського екологічного товариства;
вчитель вищої категорії.
 
 

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

У 2000 р.  закінчив біологічний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
У 2005 р. одержав вищу категорію як вчитель загальноосвітньої школи.
У 2007 р. захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата біологічних наук на тему: «Міксоміцети національного природного парку “Гомільшанські ліси”», 03.00.21 мікологія; Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Київ.
У 2011 р. одержав звання доцента кафедри біотехнології.
У 2016 р. захистив дисертацію на здобуття ступеня доктора біологічних наук на тему: «Міксоміцети родини Reticulariaceae: молекулярна філогенія, морфологія і систематика», 03.00.21 мікологія; Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Київ.
У 2018 р. одержав звання професора кафедри ботаніки.

ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З 2000–2003 рр.– старший лаборант кафедри міології та фітоімунології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
З 2003–2005 рр. – асистент кафедри міології та фітоімунології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
З 2007–2009 рр. – асистент кафедр ботаніки та клінічної фармакології з фармацевтичною опікою Національного фармацевтичного університету.
З 2009–2015 рр. – доцент кафедри біотехнології ім. акад. Ф.І. Осташка Харківської державної зооветеринарної академії.
З 2015–2016 рр. – заступник декана з наукової роботи факультету біотехнології та природокористування Харківської державної зооветеринарної академії.
З 2016 р. – завідувач кафедри ботаніки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Розробив і впровадив навчальні курси «Система органічного світу», «Мікологія», «Протистологія», «Біологічна номенклатура», «Молекулярна філогенетика та біоінформатика», «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасної біології», «Методи аналізу біологічного різноманіття».

Самостійно та у співавторстві опублікував понад 30 посібників для середньої вищої школи, серед яких підручники «Основи загальної систематики» (2004), «Загальна мікологія» (2007), «Флористичний аналіз у мікології» (2008), «Медична мікологія з основами мікотоксикології» (2010), «Система органічного світу: історія та сучасність» (2017), «Вірусологія» (2020), «Біологія» для 11 класів загальноосвітніх шкіл, профільний рівень (2019).

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Сфера наукових інтересів – морфологія, систематика, молекулярна філогенетика, синекологія та созологія грибів і грибоподібних протистів. Встановив 1 рід, описав 15 нових для науки видів та 2 внутрішньовидових таксони живих організмів: Thecotubifera (gen.), Alwisia lloydiae, A. morula, A. repens, Physarum globuliferum f. flavum, Perichaena longipes, Siphoptyshium violaceum, S. reticulatum, Tubifera applanata, T. corymbosa, T. dudkae, T. ferruginosa subsp. acutissima, T. glareata, T. magna, T. montana, T. pseudomicrosperma, T. tometosa, T. vanderheuliae , створив п’ять нових таксономічних комбінацій. Таксони визнані у міжнародних реєстрах Index Fungorum, Mycobank та Nomenclature of Eumycetozoa. 

Є ініціатором створення та співавтором першої в світі філогенетичної класифікації міксоміцетів, у який разом зі співавторами з Німеччини, США та РФ створив 1 новий клас, 2 підкласи, 4 надпорядки, 3 порядки та 1 родину міксоміцетів. Класифікаційні одиниці такого високого рангу ще жодного разу не вводилися у науковий вжиток українськими мікологами.

Автор понад 340 наукових та науково-методичних публікацій, зокрема близько 80 статей у фахових наукових журналах, зокрема 27 у міжнародних рецензованих наукових журналах з імпакт-фактором: Mycologia (США), Mycotaxon (США), Nova Hedwigia (Німеччина), Phytotaxa (Нова Зеландія), Canadian Journal of Botany (Канада), Karstenia (Фінляндія) тощо.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Головний редактор журналу «Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія».

Член Експертної групи Міжнародної спілки охорони природи (МСОП) зі збереження хітридіоміцетів, зигоміцетів, борошнисторосяних грибів та міксоміцетів (IUCN SSC Chytrid, Zygomycete, Downy Mildew and Slime Mould Specialist Group).

Член Українського ботанічного товариства.

Веде авторський освітній канал на Youtube, що має понад 12 000 переглядів на 02.2021р.

Виступи на телебаченні:

Програма «Об’єктив Позиція», тема «Як не стати жертвою грибів», ефір від 23.08.2016.

Програма «Діалоги», тема «Міксоміцети та люди, що їх досліджують», ефір від 28.11.2019.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

2019-2022 рр. - Грант для досвідчених науковців Фонду Олександра фон Гумбольдта, Німеччина
2018 р. - Грант фонду Українське Фулбрайтівське коло (Fullbright Circle), Україна-США
2017 р. - Грант Німецького дослідницького фонду (Deutsche Forschungsgemeinschaft), Німеччина
2016 р. - Грант Програми імені Й.Теммінка Лейденьского університету (Temmink Fellowship), Нідерланди
2013-2014 рр. - Грант Програми імені Фулбрайта Державного департаменту США (Fulbright Foundation), США,.
2012 рік - Грант Німецького фонду академічних обмінів федерального уряду Німеччини (DAAD), Німеччина
2005 рік - Грант дослідницької програми Планетарне біологічне різноманіття (Planetary Biodiversity Inventory), США,.
2002 р. - Грант Бельгійського мікологічного товариства, Бельгія
1998 рік - Грант Міжнародного фонду Сороса, США.

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

2018 - нагороджений іменною стипендією імені І.І. Мечникова для видатних науковців у галузі біологічних та медичних наук Харківської обласної держаної адміністрації.
2015 - нагороджений медаллю для педагогічних працівників «За відданість справі».
2016 - переможець конкурсу наукової фотографії Міжнародного фонду Wikimedia
2009, 2010 - нагороджений грамотою Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна «Кращий підручник».
2003 - нагороджений подякою Харківської обласної державної адміністрації.

 

E-mail: alwisiamorula@gmail.com

Профіль Леонтьєв Д.В. у Google Академії

SCOPUS

ORCID


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.