Ликова Ірина Олександрівна

Ликова Ірина Олександрівна
доцент кафедри зоології,
кандидат біологічних наук

 

Освіта: 2001 р. – закінчила природничий факультет Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

2010 р. – закінчила аспірантуру на природничому факультеті  Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Захищені дисертації:у 2015 роцізахистила кандидатську дисертацію на тему: «Морфофункціональні особливості травної системи куликів (Сharadrii) як мігрантів» за спеціальністю 03.00.08 – зоологіяу спеціалізованій вченій раді Д 26.153.01 Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України.

Професійна кар’єра:

  • 2001-2016 рр. – завідувач екологічним музеєм природничого факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди;
  • 2005-2016 рр. – викладач кафедри зоології ХНПУ імені Г.С. Сковороди;
  • З 2016 р. – доцент кафедри зоології ХНПУ імені Г.С. Сковороди, заступник декана природничого факультету ХНПУ імені Г.С. Сковородиз навчальної роботи.

Науково-дослідна діяльність:

Публікації: Автор 25 публікацій, з них 7 наукових статей у фахових виданнях МОН України та 3 наукові статті у журналах Scopus та WebofScience.

  • Kovtun, M. F., Lykova, I. O., Kharchenko, L. P. The Plasticity and Morphofunctional Organization of the Digestive System of Waders (Charadrii) as Migrants. VestnikZoologii, 52(5): 417–428, 2018

Сфера наукових інтересів: морфологія хребетних тварин, цитологія, гістологія, мікробіологія. У центрі наукових інтересів – будова травної системи птахів, адаптації птахів до міграцій.

 


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.