Маркіна Тетяна Юріївна

Маркіна Тетяна Юріївна
доктор біологічних наук,професор,
декан природничого факультету,
професор кафедри зоології.

 

 

Освіта:

1991 р. закінчила Харківський державний університет ім. О.М. Горького
1999 р. ­закінчила аспірантуру на природничому факультеті Харківського державного  педагогічного інституту  імені  Г.С. Сковороди
2016 р. закінчила докторантуру на природничому факультеті Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Захищені дисертації :

У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: "Теоретическое и  экспериментальное обоснование приемов комплексной оптимизации культур насекомых по жизнеспособности и продуктивности" за спеціальністю – 03.00.09. "Ентомологія"

У 2016 р. захистила докторську дисертацію на тему: "Теоретичні основи підтримання гомеостазу штучних популяцій комах і способи управління їх станом" за спеціальністю – 03.00.16. "Екологія"

Професійна кар'єра

1997 –1999 р. – на посаді завідувача музеєм ім. О.П. Крапивного кафедри зоології ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.
2000 – 2016 р. – викладач кафедри зоології ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
З 2003 року доцент кафедри зоології
З 2016 року професор, доктор наук кафедри зоології ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, декан природничого факультету.

Науково-дослідна діяльність:

Автор 150 публікацій, з них 39 статей у профільних наукових журналах і збірниках наукових праць рекомендованих МОН України, з них 4 – включених  до міжнародних наукометричних баз  Отримано 16 патентів України.

Співавтор посібників:

  1. Микитюк О.М., Злотін О.З., Бровдій В.М., Грицайчук В.М., Маркіна Т.Ю. Екологія людини : підручник. – Харків : “ОВС”, 2004. – 254 с.
  2. Микитюк О.М., Грицайчук В.В., Злотін О.З.Т., Ю.Маркіна. Основи екології: навчальний посібник (видання стереотипне) Харків: “ОВС”, 2004. – 144 с.
  3. Злотін О.З., Мєшкова В.Л. Маркина Т.Ю. Cільськогосподарська екологія: Навч. посібник для ВНЗ / Під загал. редакцією Головко В.О. – Харків: Еспада, 2009. – 624 с.
  4. Злотін О.З. Маркина Т.Ю.Біоіндикація стану природного середовища : навчальний посібник. – Х: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2014. – 114 с.
  5. Маркина Т.Ю., Злотін О.З. Основи наукових досліджень у біології: навчально-методичний посібник для вищих педагогічних закладів освіти. – Харків: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2015. – 103 с.

Сфера наукових інтересів:

прийоми комплексної оптимізації культур комах за життєздатністю та продуктивністю, теоретичні основи оптимізації структури штучних популяцій комах в залежності від мети розведення.


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.