Масич Віталій Васильович

Масич Віталій Васильович,
доктор педагогічних наук,
завідувач кафедри фізики,
доцент кафедри фізики ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
Vitalii Masych,
associate Professor of physics of the H.S. Skovoroda KNPU.

 

Освіта:

 • 2004 р. – закінчив магістратуру на фізико-математичному факультеті Слов’янського державного педагогічного університету (СДПУ) за спеціальністю «Педагогіка і методика вищої освіти. Фізика», здобув кваліфікація магістра вищої освіти, викладача фізики
 • 2009 р. – закінчив аспірантуру по кафедрі педагогіки Слов’янського державного педагогічного університету за спеціальністю «Загальна педагогіка та історія педагогіки».
 • 2017 р. – закінчив докторантуру по кафедрі педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії за спеціальністю «Теорія та методика професійної освіти».

Захищені дисертації:

 • «Проблема організації діалогового навчання студентів вищих педагогічних навчальних закладів України (друга половина ХІХ століття)» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки була захищена у 2010 році.
 • «Теоретичні і методичні засади формування продуктивно-творчої компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки» зі спеціальності 13.00.04 ‑ теорія та методика професійної освіти була захищена у 2018 році.

Професійна кар’єра:

 • 2003 р. учитель основ безпеки життєдіяльності слов’янської ЗОШ № 16, м. Слов’янська, Донецької обл.
 • 2004-2006 рр. старший лаборант кафедри фізики СДПУ.
 • 2008-2012 рр. викладач кафедри фізики Донбаської державної машинобудівної академії (ДДМА), м. Краматорськ, Донецької обл.
 • 02.2012-08.2012 рр. старший викладач кафедри фізики ДДМА, м. Краматорськ, Донецької обл.
 • 2012-2014 рр. старший викладач кафедри фізики, теоретичної і загальної електротехніки Української інженерно-педагогічної академії (УІПА), м. Харків.
 • 2014-2017 рр. доцент кафедри фізики, теоретичної і загальної електротехніки УІПА, м. Харків.
 • 2018-2019 рр. доцент кафедри фізики, електротехніки і електроенергетики та кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти УІПА, м. Харків.
 • з 2019 р. завідувач кафедри фізики ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Відзнаки та нагороди:

 1. Грамота СДПУ «за вагомі здобутки в науковій роботі» (2007 р.).
 2. Грамота УІПА «за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і компетентність, з нагоди 60-ти річчя Української інженерно-педагогічної академії» (2018 р.).
 3. Почесна грамота УІПА «за вагомі здобутки в науковій роботі» (2018 р.).
 4. Подяка МОН України «За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність» (2019 р.).

Науково-дослідна діяльність:

Сфера наукових інтересів -  методика викладання фізики, методика і техніка фізичного експерименту, теорія і методика професійної освіти.

Автор більше 67 публікацій, серед яких: 3 монографії (1 одноосібна, 1 у співавторстві, 1 колективна), 3 науково-методичні посібники, 26 статей – у провідних наукових фахових виданнях України (із них 8 статей – у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз), 4 статті – у зарубіжних періодичних виданнях, 29 публікації – у збірниках матеріалів наукових і науково-практичних конференцій.

 • Масич В. В. Формування продуктивно-творчої компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки: монографія. Харків: Вид-во «Діса плюс», 2017. 330 с.
 • Золотухіна С.Т. Масич В. В. Діалогове навчання як засіб професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів: історичний аспект. Монографія. Харків: Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – 184 с. ISBN 978-617-7188-88-8 (Власний внесок Масича В.В. – розділ 2.).
 • Масич В. В. Формування продуктивно-творчої компетентності майбутніх інженерів-педагогів: методичні рекомендації. Харків: ФОП В. В. Петров, 2017. 84 с.
 • Масич В. В., Безугла І. М. Застосування інформаційних технологій в процесі проблемного навчання фізиці у вищому навчальному закладі. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Харків: УІПА, 2013. Вип. 38-39. С. 297-302.
 • Масич В. В. Роль творчості у професійній діяльності майбутнього інженера-педагога. Педагогіка та психологія: зб. наук. пр. Харків: Видавець Рожко С. Г., 2017. Вип. 56. 391 с. С. 248-256. (ISSN 2312-2471)
 • Масич В. В. Загальні підходи до розгляду поняття «професійна компетентність майбутнього інженера-педагога» у психолого-педагогічній літературі. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. Запоріжжя: Класичний приватний ун-т, 2017. Вип. 52 (105). 512 с. С. 206-213. (ISSN 1992-5786)
 • Масич В. В. Дефініція «професійна компетентність» як педагогічна категорія. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. Запоріжжя: Класичний приватний ун-т, 2017. Вип. 53 (106). 520 с. С. 193-199. (ISSN 1992-5786)
 • Масич В. В. Методологічні засади формування продуктивно-творчої компетентності майбутніх інженерів-педагогів. Педагогіка та психологія. Харків: Видавець Рожко С. Г., 2016. Вип. 54. С. 24-33.

Сертифікати, підвищення кваліфікації:

 • Сертифікат наукового стажування. Тема стажування: «Академічна доброчесність». (05.11.18-16.11.18) 16.11.2018/ Університет Кардинала Стефана Вишинського (UKSW) (Варшава, Польща) та Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці (IIASC). 2.

Викладає курси:

 1. Загальний курс фізики
 2. Методика навчання фізики та астрономії

 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.