Наукова діяльність кафедри фізики

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність
кафедри фізики і кіберфізичних систем за 2020 рік

Науково-дослідна робота кафедри фізики протягом 2020 року проводилась в основному за двома запланованими напрямками:

1. Методологія і методика застосування нових сучасних технологій в навчанні фізики (зав. каф. ФіКФС Масич В.В., професор Малець Є.Б., доцент Сергєєв В.М., викладач Юрченко О.В., зав. лаб. Токарев П.Л.);
2. Дослідження деяких актуальних питань фізики твердого тіла (професор Малець Є.Б., професор Лапта С.І., доцент Александров М.Г., доц. Сергєєв В.М.),

За першим напрямком проведено дослідження актуального методологічного питання, яке має безпосередній практичний інтерес, по впровадженню сучасних інтерактивних технологій в процес навчання фізиці. 

Публікації 2020 року з першого напрямку досліджень:

1. Масич В.В. Відображення розвитку принципу свідомості у сучасному викладанні природничих дисциплін. Modern science: problems and innovations. Abstracts of II International Scientific and Practical Conference Stockholm, Sweden 3-5 May 2020.
2. Токарев П.Л. Формування готовності майбутніх учителів фізики до професійної діяльності в процесі інтерактивного навчання. Методичні рекомендації, МІТРА, 32 с., Харків 2020 р.
3. Масич В.В. Основи теорії запитань у сучасній природничій освіті. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. Збірник наукових праць ДВНЗ «ДДПУ». Слов’янськ: ДДПУ, 2019. Вип. 11.
4. Токарев П.Л. Електронна інтерактивна панель як сучасний засіб професійної підготовки майбутніх учителів фізики. Новий Колегіум, ХНУРЕ, № 2, 2020 р.
5. Токарев П.Л. Професійна підготовка майбутніх вчителів фізики засобами інтерактивних технологій. ХНАДУ, «Організаційно-методологічне забезпечення підготовки фахівців: тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення (з нагоди 90 - річчя ХНАДУ)».
6. Розроблено методичні вказівки до лабораторних занять з курсу загальної фізики (розділ «Механіка», Ч2).

За другим напрямком досліджено електрофізичні і структурні властивості окисних плівок на танталі. 

За другим напрямком досліджень публіковано доповіді викладачів та магістрантів.

Назва кафедральної теми: Удосконалення процесу навчання фізиці в ЗВО в умовах сучасного освітнього процесу засобами інтерактивних технологій Реєстраційний номер: 0120U104704.

Керівник теми: Масич Віталій Васильович


 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.