Наукова діяльність кафедри практики англійського усного і писемного мовлення

Наукова діяльність кафедри здійснюється викладачами в контексті теми «Проблеми функціонування, розвитку й взаємодії англійської та слов’янських мов у компаративному, когнітивному та методичному аспектах» (державний реєстраційний номер 0117U005332 від 14.04.2017 р.). Результатом вивчення взаємодії мовних одиниць різних рівнів у зіставно-типологічному, когнітивному та методичному аспектах є численні наукові статті викладачів кафедри у фахових українських та зарубіжних виданнях, доповіді на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, форумах та семінарах, дисертаційні дослідження. З 2002 року на кафедрі було захищено 18 кандидатських та 1 докторську дисертацію.  

Колективом кафедри проводиться робота з пошуку обдарованої студентської молоді та активізації науково-дослідної діяльності студентів. Оскільки кафедра переважно працює зі студентами І–ІІІ року навчання, формою залучення студентів молодших курсів до наукової діяльності є кафедральна студентська наукова конференція «Лінгвістичні, літературознавчі та країнознавчі пошуки молодих дослідників», яка традиційно проводиться навесні. На основі доповідей, представлених на конференції, на старших курсах студенти виконують курсові роботи та магістерські наукові дослідження.

Також наші студенти беруть активну участь у науково-практичній конференції магістрантів ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Цивілізаційний поступ сучасної освіти і науки» та науково-практичній конференції «Сучасні аспекти дослідження і навчання іноземних мов», яка щороку проводиться на факультеті іноземної філології, а також науково-практичних конференціях, семінарах, олімпіадах і конкурсах інших закладів вищої освіти України. Упродовж останніх років наші студенти двічі посідали призові місця на Всеукраїнській олімпіаді з англійської мови і літератури, а саме: Кочмала Ксенія (2016 р., ІІІ місце) та Гольцєва Катерина (2019 р., ІІІ місце). 

Викладачі кафедри є керівниками та рецензентами учнівських робіт у рамках Малої академії наук України. Учні шкіл міста Харкова та Харківської області неодноразово ставали переможцями та призерами районного й обласного етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт під керівництвом доцентів О.В. Зосімової, В.Л. Лаврухіної, Т.В. Подуфалової та М.О. Яценко. Кафедра практики англійського усного і писемного мовлення активно співпрацює зі школами міста Харкова, зокрема, забезпечує роботу 2-х університетських шкільних кафедр, створених на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №26 та спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №80 Харківської міської ради. У межах роботи кафедри традиційними є постійні консультації та науково-практичні семінари для вчителів шкіл із питань сучасних технологій навчання англійської мови. 

Отже, науково-методична діяльність кафедри практики англійського усного і писемного мовлення спрямована на вдосконалення навчального процесу, його повне методичне забезпечення, підвищення якості викладання англійської мови з використанням сучасних методів і технологій.


 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.