Наукова робота кафедри вокальної культури і сценічної майстерності вчителя

Значна увага викладачів кафедри вокальної культури і сценічної майстерності вчителя приділяється підготовці наукових, навчально-методичних праць, присвячених різноманітним проблемам вокальної та сценічної підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва. За останні роки викладачами кафедри були опубліковані навчальні посібники:

 • Кузьмічова В.А. Навчальний посібник з дисципліни «Методика викладання дисциплін за кваліфікацією (вокал)» (для магістрів факультетів мистецтв вищих педагогічних навчальних закладів освіти). Частина I. Італійська вокальна школа: шлях від зародження до сучасності. – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2018. – 44с.
 • Кузьмічова В.А., Лавренов О.І. Навчальний посібник з дисципліни «постановка голосу» (для бакалаврів денної та заочної форми навчання вищих педагогічних навчальних закладів). – Харків, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2018. – 68с.
 • Ткаченко М.О. Формування артистичної техніки майбутнього вчителя музики. Навчальний посібник. – Х.: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2008. – 63с.
 • Кузьмічова В.А. методичні рекомендації до курсу «Постановка голосу» (для бакалаврів денної та заочної форми навчання вищих педагогічних навчальних закладів). – Х.: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2017. – 35с.
 • Кузьмічова В.А. Методичні рекомендації з курсу «Методика викладання дисциплін кваліфікації (вокал)». Самостійна робота (для магістрів денної та заочної форми навчання вищих педагогічних навчальних закладів, спеціальності «Музичне мистецтво». – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2019. – 32с.
 • Ткаченко М.О. методичні рекомендації з дисципліни «Історія української культури» (для бакалаврів денної та заочної форми навчання вищих педагогічних навчальних закладів). – Х.: ХНПУ імені Г.С. сковороди, 2017. – 32с.
 • Лавренов О.І. Методичні рекомендації з курсу «постановка голосу» (для бакалаврів та викладачів факультету мистецтв вищих педагогічних навчальних закладів з постановки голосу). Методика роботи з чоловічими голосами. – Х.: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2017. – 46с.
 • Лавренов О.І. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «постановка голосу» (для бакалаврів та викладачів факультету мистецтв  вищих педагогічних навчальних закладів з постановки голосу). – Х.: ХНПУ імені Г.С. Сковороди – 2019. – 42с.
 • Харченко І.І. Методичні рекомендації до навчальної дисципліни «Постановка голосу» освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр (для студентів денної та заочної форми навчання вищих педагогічних навчальних закладів). – Х.: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2017. – 49с.
 • Харченко І.І. Методичні рекомендації до навчальної дисципліни «Постановка голосу» освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр (для студентів денної та заочної форми навчання вищих педагогічних навчальних закладів). Частина друга – Х.: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2018. – 63с.
 • Харченко І.І. Методичні рекомендації до навчальної дисципліни «Постановка голосу» освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр (для студентів денної та заочної форми навчання вищих педагогічних навчальних закладів). Частина третя – Х.: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2019. – 26с.

Викладачі кафедри також публікуються у світових виданнях, зокрема:

Кузьмічова В.А., Ткаченко М.О., Перетяга Л. Стаття в Web of Science «Integrated Research of Professional Voice Disorders of Humanitarian Departments’ Teachers» // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 2019, Volume 11, Issue 1, pages: 151-162 | doi

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.