Науково-консультативний центр читання та дитячої книги

Науково-консультативний центр читання та дитячої книги створений у 2010 році при кафедрі теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі факультету початкового навчання. Центр має стаціонарне місце – кабінет навчальної та позанавчальної книги (вул. Валентинівська, 2, ауд. 309в) з функціями малої читальної зали. Завідувачем центру на громадських засадах є доцент Ємець Альона Анатоліївна. До роботи центру залучаються співробітники лабораторії методичного забезпечення безперервної системної освіти «школа-ВНЗ» та кафедри теорії і методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі, аспіранти, творчі вчителі.

Необхідність створення й функціонування такого науково-навчального підрозділу зумовлена, перш за все, необхідністю професійного становлення студентів у процесі наукової діяльності прикладного характеру, підготовки нового покоління вчителів-дослідників, здатних співіснувати в нових реаліях освітніх структур.

У НК центрі зібрано фонди дитячої книги й ведеться їх наукова систематизація за такими напрямами: дитяча література ХХ століття в зразках, що визначили розвиток навчального й вільного дитячого читання; раритетні книжкові видання ХХ століття, що мають культурну цінність книжкового фонду для дітей; дитяча періодична література кінця ХХ - початку ХХІ століття (художньо-літературні журнали для дітей різними мовами), що розкривають особливості розвитку дитячої літератури цього періоду; зібрання основних методичних досліджень (монографії), що відбивають стан наукової теорії про дитяче читання й дитячу книгу. Обсяг такого зібрання є базовим для організації системної наукової роботи.

На сьогодні загальна кількість фонду – 5 800 примірників.  Книжковий фонд – 2 975 прим: з них за кошти співробітників придбано  2 050 прим., частину книжок отримано з фондів бібліотеки університету і в дар від центральної дитячої бібліотеки Дзержинського району ім. П. Панча (м. Харків). Також сформовано фонд системних матеріалів для забезпечення досліджень у вигляді ксерокопій книжок та текстів, наочних, інформаційно-довідкових матеріалів, а також фондів системних даних обстеження читання учнів, учителів і студентів, матеріалів на паперових та електронних носіях.

Основні напрями роботи науково-консультативного центру читання та дитячої книги:


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.