Навчальна робота кафедри початкової і професійної освіти

Кафедра початкової і професійної освіти забезпечує викладання навчальних дисциплін для здобувачів вищої освіти першого(бакалаврського), другого(магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів для спеціальностей:

 • 013 Початкова освіта,
 • 012 Дошкільна освіта,
 • 016 Спеціальна освіта,
 • 015 Професійна освіта.

На кафедрі викладаються навчальні дисципліни:

І (бакалаврський) рівень вищої освіти

 • Вступ до спеціальності
 • Загальна педагогіка
 • Основи наукових досліджень
 • Теорія та методика виховання
 • Дидактика
 • Педагогічна майстерність
 • Організація і управління в початковій школі
 • Превентивна педагогіка
 • Основи інклюзивної освіти
 • Особливості роботи вчителя початкових класів з батьками учнів
 • Технології уникнення конфліктів у початковій школі
 • Історія педагогіки та порівняльна педагогіка
 • Педагогічні технології у початковій школі

ІІ (магістерський) рівень вищої освіти

 • Професійно-педагогічна культура викладача
 • Педагогіка вищої школи
 • Методика викладання педагогіки початкового навчання
 • Методологія науково-педагогічних досліджень у ЗВО
 • Актуальні проблеми виховання у вищій школі

ІІІ (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

 • Технології педагогічного наукового дослідження
 • Основи методичної підготовки викладача закладу професійної освіти
 • Педагогічні технології в освіті (англійською мовою)
 • Менеджмент професійної освіти     
 • Науково-педагогічні комунікації
 • Рефлексія особистісно-професійного розвитку викладача

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.