Олімпійська спілка

Олімпійська спілка ХНПУ імені Г.С. Сковороди є представництвом відділення Національного олімпійського комітету (НОК) України в Харківській області і діє як об‘єднання студентів, аспірантів, викладачів та співробітників при спортивному клубі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Олімпійська спілка ХНПУ імені Г.С. Сковороди (далі – спілка) є структурним підрозділом спортивного клубу Університету, що утворилася на установчих зборах і керується настановною документацією Харківського обласного відділення НОК України.

Метою роботи спілки є підтримка, розвиток та пропаганда олімпійського руху, виховання молоді засобами фізичної культури і спорту у відповідності до ідеалів і цінностей Олімпізму.

Вищим керівним органом управління Спілкою є загальні збори її членів, а виконавчим – правління, очолюване головою. Загальні збори скликають раз на два роки. Голова Спілки - доктор педагогічних наук, Губа Анатолій Васильович.

До правління Спілки входять: ректор Університету, голова Спілки, голова спортивного клубу, декан факультету фізичного виховання і спорту, представники студентства та професорсько-викладацького складу, які обрані на загальних зборах.

Положення про Олімпійську спілку

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.