Освітня діяльність кафедри теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителя

Освітня діяльність кафедри здійснюється відповідно предметної області спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та змісту освітніх програм, реалізацію які забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри: для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – Середня освіта (Музичне мистецтво) терміном навчання 2 роки 10 місяців, Музичне мистецтво в закладах освіти (3 роки 10 місяців), Естрадний і народний спів у закладах освіти (3 роки 10 місяців); для другого (магістерського) рівня вищої освіти – Музичне мистецтво в закладах освіти.

БАКАЛАВРАТ

Робочі програми для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2 роки 10 місяців)

Робочі програми для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (3 роки 10 місяців)

Силабуси

МАГІСТРАТУРА

Робочі програми для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Силабуси

 


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.