Перетяга Людмила Євгенівна

Перетяга Людмила Євгенівна

доктор педагогічних наук, професор,

завідувач кафедри спеціальної педагогіки,

керівник науково-методичної лабораторії з охорони,

розвитку та вдосконалення голосу представників голосомовних професій

 

 

 

 

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

1995 р. закінчила Харківський педагогічний коледж та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Дошкільне виховання. Музика».

1999 р. – закінчила Харківський державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди (факультет дошкільного виховання) та отримала дипломи з відзнаками за спеціальностями «Дошкільне виховання. Музика» та «Дошкільне виховання. Логопедія».По закінченню інституту працювала в міському дитячому будинку №1 на посаді логопеда, а також у ДМШ № 9 (за сумісництвом) педагогом у гуртках естетичного виховання.

2008 р. – захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 «Теорія навчання».

2010 р. – присвоєно вчене звання доцента.

2016 р. – захистила докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».

2019 р. – присвоєно вчене звання професора.

2020 р. – закінчила з відзнакою Українську інженерно-педагогічну академію зі спеціальності «Менеджмент».

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

2017 р. – наукове стажування у Празькому інституті підвищення кваліфікації (Чехія). Тема: «Публікаційна та проєктна діяльність в країнах Євросоюзу: від теорії до практики».

2018 р. – отримала сертифікат рівня В2, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою.

2019 р. – підвищення кваліфікації у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка на кафедрі спеціальної та інклюзивної освіти. Тема: «Ознайомлення з новітніми технологіями з метою їх впровадження при викладанні навчальних дисциплін циклу професійної підготовки (спеціальність 016 «Спеціальна освіта»).

2019 р. – підвищення кваліфікації у центрі підвищення кваліфікації ІПООД ім.ІванаЗязюна  Національній академії педагогічних наук за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів вищої освіти.

2021 р. - підвищення кваліфікації на кафедрі музичного мистецтва естради та джазу ХНУМ імені І. П. Котляревського. Тема стажування: «Теорія і практика взаємодії мистецтва і педагогіки в освітньому процесі в закладах вищої освіти України».

2018 р. – Член експертної комісії щодо акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм.

2018 р. – Ініціатор та співорганізатор проведення І Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Голос представників голосомовних професій: актуальні проблеми, досвід та інновації».

2017-2019 р. –  Член спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 ХНПУ імені Г.С.Сковороди із захисту кандидатських та докторських дисертацій.

з 2019 р. – завідувач кафедри спеціальної педагогіки.

11.12.2020 р. – Голова одноразової спеціалізованої вченої ради ДФ 64.053.007 Харківського національного педагогічного університету імені  Г.С.Сковороди.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Викладає дисципліни: «Логопедія», «Психолого-педагогічні основи логопедії з історією», «Логоритміка (з іграми в логопедичній роботі)», «Професійна голосова культура» тощо.

Була одним з ініціаторів створення Музею іграшки та першим його керівником.  У 2017 році керівник студентського проєкту «Музей іграшки», який посів ІІ місце у міському конкурсі студентських проєктів «Харків – місто молодіжних ініціатив».У 2018 році співкерівникпроєкту «Ігри. Діти.  Фестиваль», що зайняв І місце у міському конкурсі студентських проектів «Харків – місто молодіжних ініціатив».

Керівник студентського наукового гуртка «Спеціальна дидактична майстерня: Новітні технології в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами».

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Керує науковою роботою магістрантів та аспірантів.

Під керівництвом проф. Перетяги Л.Є. захищено 1 кандидатську дисертацію з педагогічних наук.

Сфера наукових інтересів: теоретико-методичні засади формування голосової культури майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки;використання музики у корекційній роботі з дітьми з порушенням мовлення;професійна підготовка майбутніх логопедів.

Має більш ніж 90 наукових та навчально-методичних публікацій, серед них:

Перетяга Л. Є. Теоретичні засади формування голосової культури майбутнього вчителя : монографія / Л. Є. Перетяга. – Х. : Планета-Принт, 2014. – 312 с.

Перетяга Л. Є. Формування голосової культури майбутніх учителів: теоретико-технологічний аспект : монографія / Л. Є. Перетяга. – Х. : Планета-Принт, 2016. – 340 с.

Перетяга Л. Є. Формування голосової культури майбутніх учителів Навч.-метод. посіб. / Л. Є. Перетяга. – Х. : Планета-Принт, 2014. – 140 с

Перетяга Л. Є. Альбом професійних порушень голосу педагогів / Л. Є. Перетяга. – Х. : Планета-Принт, 2016. –  30 с.

LiudmylaPeretiaha, OksanaBuhakovaDevelopingPedagogicalCultureofParentsinKharkivJournalofAdvocacy, ResearchandEducation, 2018, 5(2). http://kadint.net/our-journal.html

Peretyaha L., Grineva G., Shulga I., Kuzmichyova V., Shlenova M., Tkachenko M. IntegratedResearchof Professional VoiceDisordersofHumanitarianDepartments’ Teachers // RevistaRomâneascăpentruEducaţieMultidimensională 2019, Volume 11, Issue 1. – Р. 151-162 (WebofScience)

Жерновникова О. А., Перетяга Л. Є., Ковтун А. В., Кордубан М. В., Наливайко О. О., Наливайко Н. А. Технологія формування цифрової компетентності майбутніх учителів засобами гейміфікації. Інформаційні технології і засоби навчання, 2020. Том 75 (№1). С. 170-185 (WebofScience)

Kovalenko V., Kazachiner O., Peretyaha L. FORMING FUTURE TEACHER’S COMPETENCE IN THE FIELD OF INCLUSIVE TEACHILNG CHILDREN WITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS IN CONDITIONS OF NUS // TheoryandPracticeofFutureTeacher’sTrainingforWorkinNewUkrainianSchool: monograph / Edit. I. F. Prokopenko, I. M. Trubavina. – OKTAN PRINT s.r.o., 2020 Prague, – Р. 332- 341. - 674 p.

  OlhaBashkir, TetianaSobchenko, LiudmylaPeretiaha, NataliaSmolianiuk, OlhaOsova, ViolettaPanchenkoTrainingFutureTeacherstoOrganizetheEducationalProcessintheConditionsofInclusiveEducation // RevistaRomâneascăpentruEducaţieMultidimensionalăVol. 13 No. 1 (2021) (WebofScience)

Член редакційних колегій збірників наукових праць, які включено до Переліку наукових фахових видань України у галузі «Педагогічні науки» (категорія Б):

- Наукові записки кафедри педагогіки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

-  Professional ArtEducation

-  Новий колегіум.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Член ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів».

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

2019 р. – нагороджена медаллю ХНПУ імені Г. С. Сковороди «Почесна відзнака».

2019 р. – Почесна грамота з нагоди «Дня науки- 2019».

2019 р. – Переможець у номінації «Модератор роботи зі сприяння міжнародної репутації університету».

 

Профіль у Google Академії

ORCID ID 0000-0002-3686-2601

E-mail: LEPeretyagaVVMakarov@gmail.com

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.