Проректор з навчально-наукової роботи ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Якушко Наталія Михайлівна
кандидат педагогічних наук, професор,
проректор з навчально-наукової роботи ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

 

Народилася у с. Гаврилівка Дергачівського району Харківської області.

У 1986 році закінчила фізико-математичний факультет Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди.

З 1986 по 1989 рік працювала викладачем кафедри математики. З 1989 по 1992 рік навчалася в аспірантурі при кафедрі педагогіки. У 1992 році захистила кандидатську дисертацію «Деятельность студенческих общественных организаций педвузов Украины (1917 - 1933 гг.)». Після закінчення аспірантури - доцент кафедри педагогіки - з 1992 року, з 2004 року професор кафедри теорії і методики професійної освіти. З 1994 року по 2015 рік - декан факультету початкового навчання Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

З 2015 року – проректор з навчально-наукової роботи ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Головні напрями наукових досліджень: діяльність студентських громадських організацій педвузів України, проблеми історії розвитку початкової школи на Слобожанщині (XIX - XX ст.).

Підготувала п'ятнадцять кандидатів педагогічних наук.

Опублікувала понад 100 науково-педагогічних робіт з проблем історії розвитку початкової школи на Слобожанщині (XIX - XX ст.) та діяльності студентських громадських організацій вищих навчальних закладів України. Серед них основні: «Деятельность студенческих общественных организаций педагогических учебных заведений Украины (1917 - 1933 гг.). Методические рекомендации для студентов и руководителей молодежных организаций» (у співавторстві), «Досвід В.О. Сухомлинського по формуванню духовної культури школярів засобами народної творчості» (Наукові записки кафедри педагогіки) 1996 р, «Навчальні посібники як засіб навчання у педагогічній спадщині К.Д. Ушинського» (Засоби навчально-виховної роботи) 1996 р, «Формування та розвиток гуманних відносин молодших школярів у процесі навчання» (Удосконалення початкової освіти у світлі сучасних педагогічних концепцій. Збірник наукових праць) 1997 р, «Теорія і практика діяльності студентських громадських організацій педвузів України (20 - 30-і рр. XX ст.). Навчальний посібник, «Гендерне виховання як науково-педагогічна проблема. Materialy УШ Mifdzynarodowej naukowi-praktycznej konferencjl «Wyksztalcenie i nauka bez granicю» Volume 22. Pedagogicznc nauki.: Przemyil. Nauka i studia» 2012, « Організаційна і громадсько-педагогічна діяльність Я.П.Ряппо в Україні у 20-30-і роки ХХ століття: методичні рекомендації до спецсемінару з історії педагогіки для студентів бакалаврату педагогічних навчальних закладів» (у співавторстві) 2015 р., «Організаційна і громадсько-педагогічна діяльність Я.П.Ряппо в Україні у 20-30-і роки ХХ століття» (колективна монографія) 2014 р., «Філософсько-педагогічні погляди П. Юркевича і сьогодення» (Збірник наукових праць) 2013 р., «Сутність професійно-педагогічної культури вчителя початкових класів» ( Збірник наукових праць) 2012 р.

Нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України», медаллю імені Софії Русової.

Дипломант обласного конкурсу «Вища школа Харківщини - кращі імена» у 2002 та 2003 роках.

Лауреат конкурсу Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Людина року» (2004).


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.