Проректор з навчально-виховної роботи ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Бережна Світлана Вікторівна
доктор філософських наук, професор,
проректор з навчально-виховної роботи ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

 

e-mail:   beregnasv@gmail.com

Закінчила Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна у 1996р.  за спеціальністю «історик, викладач історії та суспільно-політичних дисциплін».  В 2005 р. отримала  другу вищу освіту за спеціальністю «правознавство», та здобула кваліфікацію юриста в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди.

З 2000 р.  - кандидат історичних наук (тема дисертації «Народна культура руського та українського населення Курської губернії в кінці XVIII – на початку XIX ст.»), з 2007 – доцент кафедри історико – правових дисциплін ХНПУ імені Г. С. Сковороди. У 2012 р.  захистила  докторську дисертацію з філософії на тему: «Філософсько–антропологічні смисли історичної компаративістики», в цьому ж році Світлана Вікторівна отримала звання професора.

Стаж науково-педагогічної роботи – 16 років.

У Харківському національному педагогічному університеті імені  Г.С. Сковороди     працює з 2001р.  З   2005 року  по 2018 рік  обіймала  посаду декана історичного факультету.  З вересня 2018 року - проректор з навчально-виховної роботи ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Сфера наукових інтересів:  історико-порівняльний   метод в наукових  дослідженнях, історична компаративістика, теорія та практика мультикультуралізму.

Під керівництвом Бережної   С.В.  відбулися захисти   5 кандидатських дисертацій (Луценко М.В., Юрченко Д.Ю. – 2012 р., Іванова В.О., Литвиненко Т.А. – 2014 р., Коханова О.О. – 2015 р. ).

Участь у конференціях, міжнародний досвід співробітництва, стажування.

Пройшла стажування в Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, в Університеті менеджменту освіти НАПН України, на факультеті «Alter Liberales» Варшавського університету.

Приймала участь в міжнародних грантових проектах: з контраверсійних проблем в історії (Польща,  Люблін, «Майданек»- 2009р.,  Ізраїль, музей Яд Вашем,  Ієрусалім-2010, Франція, музей ШОА, Париж – 2014 р.), методики викладання історії (ФРН, Будинок  Ванзейської конференції, Берлін – 2013 р.), багатокультурності (Польща, Вроцлав – 2012, 2013, 2015 рр.), проблем молодіжної політики (Польща, Жешув – 2014 р.),  прав людини (Польща, ORG, Варшава – 2014 р.), інновацій в освіті (Польща, Варшавський університет – 2014 р., 2015 р.).   

Керівник держбюджетної теми:  «Теоретичні та методичні засади формування мультикультурних компетенцій в освітніх практиках України та ЄС: компаративний аналіз» (2014-2017рр.).

Член спеціалізованої  Вченої ради  по захисту кандидатських та докторських дисертацій з філософії (09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури; 09.00.10 – філософія освіти).

 Член редакційної колегії фахового збірника «Історія та географія».

За час роботи в університеті    надруковано  більше 80 наукових та науково-методичних праць.

    Брала участь у  науково-практичних конференціях, що проходять на базі як українських  так і закордонних вишів (ХНПУ імені Г.С. Сковороди, ХНУ імені В. Каразіна, ДНУ ім. О. Гончара, Білоруський державний університет, Вроцлавський університет, Варшавський університет).

     

    Нагороджена почесною  грамотою Харківської обласної державної адміністрації   (2008 р. та 2013 р.), переможець номінації «Людина року -  2015» у ХНПУ імені Г. С. Сковороди.


    Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.