Робочі програми та силабуси факультету мистецтв

Список робочих програм 2019-2020 н.р. Спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
  1. Україна: історія і сучасні реалії(Історія української культури) 1к.
  2. Політично-правові студії 3к.
  3. Філософія
  4. Іноземна мова
  5. Безпека існування людини в навколишньому середовищі.
  6. Українська мова (за професійним спрямуванням) 1к.
  7. Англійська мова 4к.
  8. Педагогіка

Силабуси навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.