Шевченко Альона Георгіївна

Шевченко Альона Георгіївна,
кандидат філологічних наук,
викладач кафедри практики англійського усного і писемного мовлення.

У 2007 р. з відзнакою закінчила факультет іноземної філології Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди і отримала спеціальність «Викладач англійської мови та літератури».

У 2012 р. закінчила аспірантуру за спеціальністю «Російська література».

Студенти Шевченко А.Г. беруть участь в студентських конференціях та олімпіадах. Окрім посади викладача кафедри практики англійського усного і писемного мовлення, Альона Георгіївна також є завідуючою університетської шкільної кафедри. 

У 2017 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «Російська література» на тему «Лирика Э.Багрицкого в контексте жизнетворческого проекта поэта». Шевченко А.Г. є автором статей за темою наукового дослідження та збірок методичних рекомендацій для студентів факультету мовних спеціальностей (“In a flash”).


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.