Сінопальнікова Наталія Миколаївна

Сінопальнікова Наталія Миколаївна
кандидат педагогічних наук, доцент

 

Освіта:

У 1999 році закінчила факультет дошкільного виховання Харківського державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди зі спеціальності спеціальність “Дошкільна освіта, спеціалізація - логопедія” та отримала кваліфікацію “викладач дошкільної педагогіки і психології, вихователя дітей дошкільного віку, логопед”.

У 2009 р. закінчила Інститут післядипломної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Математика” та отримала кваліфікацію “вчитель математики”.

У 2018 році закінчила навчання у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка, здобула кваліфікацію  ступінь вищої освіти магістр “Спеціальна освіта”, професійна програма “Магістр спеціальної освіти. Логопед. Вчитель-дефектолог. Викладач корекційної педагогіки (логопедії) і спеціальної психології. Психолог (спеціальний) дошкільних, загальноосвітніх та реабілітаційних закладів”

Захищені дисертації:

У 2010 році захистила дисертацію “Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до застосування інтегрованих форм організації навчального процесу у початковій школі” зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

Професійна кар'єра:

Педагогічну діяльність розпочала у 1999 році. Працювала логопедом, вихователем у дитячих дошкільних закладах.
З 2001 року працювала вчителем-логопедом на логопедичному пункті Київського районного відділу освіти м. Харкова при ЗОШ № 52.
З 2010 року працює викладачем кафедри.
Викладає курси “Логопедія”, “Раннє втручання”, “Психолінгвістичні основи мовленнєвої діяльності”, “Диференційна діагностика і технології в спеціальній педагогіці”.

Сфера наукових інтересів: розробка теоретико-методичних аспектів підготовки педагога-логопеда. Відповідає за організацію наукової роботи на кафедрі

Має наукові та навчально-методичні публікації, серед них основні:

  1. Сінопальнікова Н.М. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до застосування інтегрованих форм організації навчального процесу в початковій школі: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук: 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти”. - Харків, 2010. ― 20 с.
  2. Сінопальнікова Н.М. Орієнтовно-тематичний план і програма спецкурсу “Інтегровані форми організації навчання в початковій школі”: для студ. і викл. вищ. пед. навч. закл. – Харків: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2008. – 16 с.
  3. Сінопальнікова Н.М. Підготовка майбутніх учителів до застосування інтегрованих форм організації навчального процесу в початковій школі: наук.-метод. рекоменд. для студ. і викл. вищ. пед. навч. закл. – Харків: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2009. – 52 с.
  4. Масюк О.М, Титаренко Л.І., Сінопальнікова Н.М. Практикум з методики математики. Модуль 3. Текстові задачі: наук.-метод. рекоменд. для студ., аспірантів і виклад. вищ. пед. навч. закл. – Харків: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2008. – 45 с.
  5. Масюк О.М, Сінопальнікова Н.М. Організація самостійної роботи студентів у процесі підготовки до державних екзаменів: наук.-метод. рекоменд. для студ., аспірантів і виклад. вищ. пед. навч. закл. – Харків: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2009. – 40 с.

 

 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.