Собко Ірина Миколаївна

Собко Ірина Миколаївна
кандидат наук з фізичного виховання і спорту,  доцент
доцент кафедри олімпійського і професійного спорту
та спортивних ігор ХНПУ імені Г.С. Сковороди

 

Освіта:

У 2002 році закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобула кваліфікацію вчителя фізичного виховання.

У 2007 р. закінчила магістратуру Харківської державної академії фізичної культури і здобула кваліфікацію тренер-дослідник з баскетболу.

Захищені дисертації:

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію «Інноваційні технології в тренувальному процесі кваліфікованих баскетболісток з вадами слуху» та здобула науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання та спорту зі спеціальності 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт  у Національному університеті фізичного виховання та спорту України.

Професійна кар'єра:

Собко І.М. кандидат в майстри спорту з баскетболу, призер чемпіонату України, багаторазовий призер наукових конференцій всеукраїнського та міжнародного рівня (2004-2014рр.), переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук (2007р.).

 Понад 10 років працювала старшим викладачем кафедри фізичного виховання Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Була тренером чоловічої збірної команди з баскетболу ХНЕУ. З 2018 року працює на кафедрі олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Заступник завідувача кафедри з наукової роботи. Заступник декана факультету фізичного виховання та спорту з наукової роботи. Учасник понад 20 наукових конференцій регіонального та міжнародного рівня. Тренер жіночої збірної команди ХНПУ з баскетболу.

Автор понад 100 наукових та науково-методичних праць, серед яких – понад 15 публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та WebofScience, авторські свідоцтва та патенти. Підготувала призера Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук (2014р.).

Сфера наукових інтересів:

розробка технологій для підвищення якості освоєння техніки і тактики з ігрових видів спорту;

розробка технологій з техніко-тактичної підготовки спортсменів з інвалідністю в ігрових видах спорту;

методика викладання дисциплін зігрових видів спорту у вищих навчальних закладах.

Доцент Собко І.М. викладає навчальні дисципліни: «Вступ до спеціальностей галузі «Фізична культура і спорт», «Теорія та методика викладання обраного виду спорту», «Спортивно-педагогічне вдосконалення», «Фізична реабілітація», керує аспірантами, здобувачами, магістерськими та дипломними роботами.

Доцент Собко І.М. є членом редколегії фахового видання категорії Б «Здоров’я, спорт, реабілітація», який входить до наукометричних баз «IndexCopernicus”, “PBN”, “ROAD”.

e-mail:sobko.iryna18@gmail.com

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.