Спеціалізована вчена рада Д 64.053.03 (філологічні науки)

Спеціалізована вчена рада Д 64.053.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за спеціальностями 10.01.01 «Українська література» та 10.01.02 «Російська література» строком на два роки

Склад ради

Голова ради:
1. Андрущенко Олена Анатоліївна, д.філол.н., професор, перший проректор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 10.01.02.
Заступник голови:
2.  Ушкалов Леонід Володимирович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 10.01.01.
Вчений секретар:
3. Разуменко Ірина Василівна, к.філол.н., професор, професор кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 10.01.02.
 
Члени ради:
4. Голобородько Костянтин Юрійович, д.філол.н, професор, декан, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 10.01.01;
5. Гулак Анатолій Тихонович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 10.01.02;
6. Гусєв Віктор Андрійович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 10.01.02;
7. Дмитренко Вікторія Ігорівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Криворізький національний університет», спеціальність 10.01.01;
8. Зайцева Ірина Павлівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 10.01.02;
9. Маленко Олена Олегівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 10.01.01;
10. Марченко Тетяна Михайлівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Горлівський педагогічний інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», спеціальність 10.01.02;
11. Матушек Олена Юріївна, д.філол.н., доцент, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 10.01.01;
12. Степанченко Іван Іванович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 10.01.02;
13. Силаєв Олександр Сергійович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 10.01.02;
14. Соловей (Гончарик) Елеонора Степанівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 10.01.02;
15. Тарарак Олександр Валентинович, д.філол.н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 10.01.02;
16. Черкашина Тетяна Юріївна, д.філол.н., доцент, професор кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 10.01.01;
17. Штейнбук Фелікс Маратович, д.філол.н., доцент, професор кафедри, Київський національний лінгвістичний університет, спеціальність 10.01.02.

ЗАХИСТИ

МОДЕРНІЗМ СРІБНОГО ВІКУ: ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ІДЕНТИФІКАЦІЯ

 

СПОДАРЕЦЬ НАДІЯ ВІКТОРІВНА

Захист відбудеться «4» травня 2018 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Валентинівська, 2, ауд. 221-А.

 

Автореферат

Монографія

Анотація (англійська)

Анотація (українська)

 
СВОЄРІДНІСТЬ ЛІРИЧНОГО СУБ’ЄКТА В СУЧАСНІЙ «ЖІНОЧІЙ» ЛІРИЦІ
 
ТОРГОВЕЦЬ Марина Анатоліївна

Захист відбудеться «4» травня 2018 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Валентинівська, 2, ауд. 221-А.

Автореферат Дисертація
ФОРМИ ВИРАЖЕННЯ ІСТОРІОСОФСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ У ПЕНТАЛОГІЇ ВС. С. СОЛОВЙОВА «ХРОНІКА ЧОТИРЬОХ ПОКОЛІНЬ»
 
КАРПІНА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА

Захист відбудеться «3»травня 2018 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Валентинівська, 2, ауд. 221-А.

Автореферат Дисертація
ТВОРЧІСТЬ ВОЛОДИМИРА ЯРОШЕНКА: ПРОБЛЕМАТИКА, ПОЕТИКА
 
ЗАЄЦЬ ГАННА ВІКТОРІВНА

Захист відбудеться «3»травня 2018 року о 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Валентинівська, 2, ауд. 221-А.

Автореферат Дисертація
ДРАМАТУРГІЯ Ф.СОЛОГУБА: СТИЛІЗАЦІЯ ТА ІНТЕРТЕКСТ
 
ТРОФІМОВА-ГЕРМАН Аліна Ігорівна

Захист відбудеться «30» березня 2018 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Валентинівська, 2, ауд. 221-А.

Автореферат Дисертація
ПОЕТИЧНА ТВОРЧІСТЬ Р. О. КАТАЄВОЇ
(МОТИВНА ОСНОВА, СУБ'ЄКТНА СТРУКТУРА, ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ТА ВІРША)
 

КАЛЬЯН Ксенія Олександрівна

Захист відбудеться «30» березня 2018 року о 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Валентинівська, 2, ауд. 221-А.

Автореферат Дисертація
ПОЕЗІЯ ПАВЛА АНТОКОЛЬСЬКОГО 1910-х – 1920-х рр. У КОНТЕКСТІ ПОЕЗІЇ ПОСТСИМВОЛІЗМУ
 
ЗУБЕНКО Світлана Олександрівна

Захист відбудеться «29» березня 2018 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Валентинівська, 2, ауд. 221-А.

Автореферат Дисертація
НОВЕЛІСТИКА ҐЕО ШКУРУПІЯ: ПРОБЛЕМАТИКА, ПОЕТИКА
 
ГУБАРЄВА Світлана Сергіївна

Захист відбудеться «29» березня 2018 року о 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Валентинівська, 2, ауд. 221-А.

Автореферат Дисертація
ФОРМИ ВИРАЖЕННЯ АВТОРСЬКОЇ СВІДОМОСТІ В ПРОЗІ Є.ГРИШКОВЦЯ
(БЄЛОВА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНАЗахист відбудеться «15» грудня 2017
Автореферат Дисертація
ФУНКЦІЯ ПАРАТЕКСТУ І ЙОГО ФОРМИ В РОМАНІ В. К. КАНТОРА «КРЕПОСТЬ»
(МЕТОЛІДІ КАТЕРИНА ІГОРІВНАЗахист відбудеться «15» грудня 2017 р.
Автореферат Дисертація
ЗБІРНИК «ШЕВЧЕНКО ТА ЙОГО ДОБА» (1925, 1926) У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВА к.ХІХ – 30-х років ХХ століття
(ВАРЕНІКОВА Олена Володимирівна) Захист відбудеться «14» грудня 2017 р.
Автореферат Дисертація
Відгук
 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.