Стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти

Інститут інформатизації освіти
запрошує на стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти

Стажування здійснюється на базі Кафедри інформаційних технологій за такими темами:

І. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес

Метою є вдосконалення цифрової підготовки викладача педагогічного університету до застосування сучасних засобів технічного і програмного забезпечення у науково-дослідній та викладацькій діяльності для різних профілів освітніх програм. Зокрема, засобів безпечного кіберпростору; опрацювання текстової, числової та графічної інформації (МО, Google), мультимедійних освітніх ресурсів; засобів ефективної інтелектуальної діяльності (інтелект-карти, інфографіка, керування контенту тощо) у персоналізованій навчальній мережі.

Вагоме місце в програмі приділено проблемам інтеграції цифрових технологій в освіту з метою забезпечення збалансованого опанування компетентностей випускника (загальних і предметно-спеціальних), в тому числі, інструментальних, міжособистісних та системних (критичного мислення, креативності, лідерства тощо) за умови застосування технології портфоліо в процесі виконання певної освітньої програми.

Кінцевий результат: портфоліо цифрових технологій для вдосконалення процесу виконання певної освітньої програми.

ІІ. Впровадження відкритих ресурсів в освіту

Метою є вдосконалення цифрової підготовки викладача, як компетентної особистості у ставленні до життя в цифровому суспільстві. Головне місце в програмі присвячено проблемам переходу до екосистеми персоналізованої освіти на основі відкритих освітніх ресурсів, що широко використовуються у світі за ліцензією Creative Commons.

Особливу увагу буде приділено змістовному обговоренню питань інтеграції е-ресурсів (відео- та фотохостинги, музеї, бібліотеки тощо) та MOOCs (масових онлайн відкритих курсів) у викладання для різних профілів освітніх програм. Зокрема, буде розглянуто проблеми реалізації ігрових підходів щодо інклюзивного навчання, гейміфікації, сприяння принципам академічної доброчесності, перспективам розбудови STEM, STEAM, SMART та дизайн-освіти.

Кінцевий результат: портфоліо відкритих освітніх ресурсів для вдосконалення певної освітньої програми.

ІІІ. Технологія розробки  дистанційного курсу на платформі Moodle

 Метою є ознайомлення з системою дистанційного навчання платформи Moodle, інноваційними підходами її реалізації у закладах вищої освіти, зокрема, опрацювання на практиці організаційно-методичного забезпечення дистанційного та змішаного навчання, особливостей проектування дистанційних курсів відповідно до профілю освітньої програми та кваліфікації фахівців, моніторингу якості навчального процесу тощо. Вагоме опікування в програмі присвячено рекомендаціям провідних експертів щодо опрацювання освітніх програм з метою забезпечення збалансованого опановування (загальних і фахових) компетентностей випускника.

Водночас за підтримки принципів універсального дизайну освітніх середовищ щодо сприяння автономності студентів, буде розглянуто перспективи реалізації технологій корекційно-компенсаторної освіти, спрямовані на використання допоміжних інструментів для залучення студентів з функціональними обмеженнями (природні користувальницькі інтерфейси, віртуальні помічники, сенсорні підсилювачі тощо).

Кінцевий результат: курс-ресурс на платформі дистанційного навчання Moodle.

 

Видається сертифікат встановленного зразку

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.