Тетяна Петрівна Танько

Тетяна Петрівна Танько,
Декан факультету дошкільної освіти,
доктор педагогічних наук, професор.
 

Освіта:

Проф. Танько Т.П. закінчила у 1979 році  історико-теоретичний факультет Харківського інституту мистецтв імені І.Котляревського зі спеціальності «Музикознавство» та отримала кваліфікацію  «Музикознавець, викладач».

З 1984 по 1988  рр. навчалась в аспірантурі при ХДПІ імені Г. С. Сковороди.

З 2001 по 2004 рр. проф. Танько Т.П. проходила наукову підготовку в докторантурі ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

Захищені дисертації:

У 1988 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «теорія та історія педагогіки» (13.00.01) на тему «Система підготовки музично-педагогічних кадрів в педвузах Української РСР (1917-1981р.)» у Київському ордена Леніна та ордена Жовтневої революції державному університеті імені Т.Г.Шевченка.

Вчене звання доцента отримала у 1991 р.

У 2004 р. захистила докторську дисертацію «Теорія та практика музично-педагогічної підготовки майбутніх вихователів дитячих навчальних закладів» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (науковий консультант –  доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Троцко Ганна Володимирівна)

У 2004 р. отримала вчене звання професора.

Професійна кар'єра:

З 1988р.  по 1992 р. – викладач, старший викладач, доцент, завідувач кафедрою музики ХДПІ ім. Г. С. Сковороди;
З 2003р. по  2015 р. – завідувач кафедрою музичнотеоретичної та художньої підготовки ХНПУ імені Г. С. Сковороди;
З 1992р.  по 2012 р. – декан факультету дошкільного виховання ХНПУ імені Г. С. Сковороди;
З 2011р. по 2012 р. – декан музично-педагогічного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди;;
З 2012р. по 2014 р. – директор інституту мистецтв ХНПУ імені Г. С. Сковороди;
З 2014 р. – по теперішній час декан факультету дошкільної освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди;
З 2016  проф. Танько Т.П член науково – методичної комісії із загальної та професійної освіти сектор № 1 спеціальність 012 Дошкільна освіта;
Керівник групи з розробки матеріалів про впровадження освітньої  діяльності за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» другого «магістерського» рівня вищої освіти.

Розробник:

  • стандарту вищої освіти за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» для освітніх рівнів «бакалавр» і «магістр» професійно-практичної та наукової спрямованості, 2016 рік;
  • освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта», 2016 рік;
  • освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) і освітньо-професійних програм (ОПП) освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» і «магістр» за фахом «Дошкільна освіта» (2002, 2007);
  • навчальних планів зі спеціальності:«Дошкільна освіта».

Проф. Танько Т.П. член групи забезпечення освітнього процесу за освітньою програмою зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта».

Голова комісії з проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта» у Приватному вищому навчальному закладі «Рівненський економіко –гуманітарний та інженерний коледж» 2016 рік; чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.01010101 «Дошкільна освіта», спеціалістів зі спеціальності 7.01010101 «Дошкільна освіта», магістрів зі спеціальності 8.01010101 «Дошкільна освіта» в Київському університеті імені Бориса Грінченка (2016 рік); чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» (2019 рік).

Наукове керівництво 11 дисертантами, що отримали ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Проф. Танько Т.П. – опонент докторських та кандидатських дисертацій у галузі «Дошкільна освіта» та «Музичне мистецтво».

Член постійної спеціалізованої вченої ради (шифр ради) Д. 20.051.01 – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Прикарпатського національного університет імені Василя Стефаника.

Член оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта» серед студентів вищих навчальних закладів, яка проводилась у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди (2017-2019 рр.).

Член журі ІІ обласного конкурсу «Кращий вихователь Харківщини» (2015-2018 рр.).

Керівництво студентами до участі в міському конкурсі студентських проектів «Місто молодіжних ініціатив» (номінація Харків – місто творче, відкрите, толерантне) – І місце 2018 р, І місце 2019 р.

Керівник групи з розробки матеріалів про впровадження освітньої діяльності за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» другого «магістерського» рівня вищої освіти.

Проф. Танько Т.П. викладає навчальні курси: «Українське  мистецтво в історичному вимірі»,  «Організація та керівництво музичною діяльністю дітей в дитячих установах».

Сфера наукових інтересів.

Наукові інтереси проф. Танько Т.П. з пов’язані з проблемами підготовки майбутніх вихователів до професійної діяльності в умовах ЗВО.

Автор понад 170 науково-методичних публікацій, з них 2 монографії, 3 хрестоматіх, 27 навчально-методичних посібників.

 

Профіль проф. Танько Т.П. у Google Академії

e-mail: faculty-pre-school@hnpu.edu.ua


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.