Трубчанінов Микола Анатолійович

Трубчанінов Микола Анатолійович

кандидат історичних наук, доцент

доцент кафедри всесвітньої історії

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА 

 • 2000 – 2005 рр. – навчався у Харківському національному педагогічному університеті ім. Г.С.Сковороди на історичному факультеті. Спеціальність « Історія і географія».Кваліфікація – вчитель історії та географії.
 • захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата історичних наук на тему: «Забезпечення землеробським реманентом слобідського села у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття»: 07.00.01 – історія України; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Харків, 2011.

ПРОФЕСІЙНА КАРʼЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • 2006 – 2011 рр. – викладач кафедри всесвітньої історії ХНПУ імені Г.С. Сковороди (за сумісництвом);
 • з 2012 – 2020 рр. – начальник наукової частини ХНПУ імені Г.С.Сковороди;
 • з 2011 р. і дотепер – доцент кафедри всесвітньої історії ХНПУ імені Г.С.Сковороди.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА  

Викладає навчальні дисципліни:

 • «Історія слов’янських народів»;
 • «Історичне краєзнавство»;
 • «Розвиток історичної освіти і науки на Харківщині»;
 • «Особливості політичних PR-кампаній у світі»;
 • «Якісні трансформації в освітніх системах європейських країн як чинник євроінтеграції».

Здійснює керівництво науково-дослідною практикою магістрантів та роботою аспіранта.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Сфера наукових інтересів: реформування та модернізація вищої освіти, історичне краєзнавство, історія науки і техніки, регіоналістика.

Автор  понад 100 наукових праць, із них 5 навчально-методичних посібників, 11 наукових публікацій у журналах, які входять до міжнародних наукометричних баз даних. Досліджує питання оптимізації навчального процесу на підґрунті якісної педагогічної діагностики й педагогічного прогнозування із застосуванням інформаційних технологій та в інформаційно-комунікаційному середовищі.  

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • участь у німецько-українській програмі «Нове життя будинків культури у сільській місцевості»;
 • з 2016 р. – член-кореспондент Міжнародної академії освіти і науки.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

 • 2016 – 2018 рр. – отримував стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених;
 • 2017 р. – сертифіковане стажування у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, на факультеті перепідготовки та підвищення кваліфікації за програмою «Основні засади процесу формування майбутніх працівників галузі освіти»;
 • 2019 р. – стажування в лабораторії PROVIDI при Утрехтському університеті (Нідерланди) за програмою «Структури та зв’язки мозку. Практичне застосування в медицині, реабілітації, спорті і педагогіці»;
 • 2020 р. – сертифіковане стажування у ХНПУ імені  Г.С.Сковороди, Інститут інформатизації освіти, курс «Робота у СДО МООDLE (базовий рівень)»;
 • з 2020 р. – член комісії з Атестації закладів вищої освіти України при МОН України (наказ №1111 від 07.09.2020 року).

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

 • 2016 р. – нагороджений Подякою Міністерства освіти і науки України «За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів та плідну педагогічну діяльність»;
 • 2019 р. – нагороджений Грамотою Міністерства освіти і науки України «За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність»;
 • 2019 р. – у рамках Міжнародної програми «Наукова еліта України» нагороджений орденом «Науковець року - 2019»;
 • 2020 р. – Подяка Харківського міського голови.

 

Google Scholar

SCOPUS

orcid

Електронна пошта для контактів: trubchaninov83@gmail.com


 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.