Ушмарова Вікторія Володимирівна

Ушмарова Вікторія Володимирівна
доктор педагогічних наук, доцент,
в/о завідувача кафедри початкової і професійної освіти
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА 

Ушмарова В.В. у 1992 році закінчила музично-педагогічний факультет Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С. Макаренка за спеціальністю «музика та педагогіка» і отримала кваліфікацію «Вчитель музики і співу, організатор виховної роботи в школі».

З 1993 по 1996 р. навчалася в аспірантурі Сумського державного педагогічного інституту ім. А. С. Макаренка за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

З 2012 по 2015 р. навчалася в докторантурі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».

ПРОФЕСІЙНА КАРʼЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

1992-1993 рр. –вчитель музики у гімназії № 12 м. Суми.

1997-1998 рр. – доцент кафедри педагогічної творчості Сумського державного педагогічного інституту ім. А. С. Макаренка.

З вересня 1998 року – доцент кафедри початкового навчання та дошкільного виховання Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

З 2017 року – професор кафедри теорії і методики професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

2007-2021 рр.– заступник завідувача кафедри початкової і професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

З листопада 2019 р. – гарант освітньо-наукової програми «Професійна освіта» з підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 015 Професійна освіта.

З вересня 2020 р. – виконуюча обов’язки завідувачки кафедри початкової і професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА  

Викладає навчальні дисципліни: «Теорія і методика виховання», «Ціннісні основи освітнього процесу», «Педагогіка обдарованості» для здобувачів бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти зі спеціальності 013 Початкова освіта, «Основи методичної підготовки викладача закладу професійної освіти», науково-викладацька практика для здобувачів освітньо-наукового рівня вищої освіти зі спеціальності 015 Професійна освіта. Здійснює керівництво магістерськими науковими дослідженнями. Відповідальна за організацію і проведення щорічної науково-практичної конференції магістрантів факультету початкового навчання.

2018, 2019, 2020 рр.– член галузевої комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта».

2015–2020 рр. – керівник університетської кафедри початкової школи в ліцеї «Професіонал» (м. Харків).

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ  

Науковий керівник дисертаційних робіт аспірантів. Захищено 5 кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (Заікін А. В., 2009;Гельфанова Д. Д., 2014; Тимощук Г. В., 2016; Боднар А. О., 2016; Алєксєєв О. О., 2016).

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04.

Керівник наукової теми кафедри початкової і професійної освіти 0120U104987«Інноваційні технології в підготовці фахівців різних галузей».

Експерт з акредитаціїосвітніхпрограм.

Рецензент наукових статей у фаховому збірнику наукових праць «Засоби навчальної та науково-дослідної роботи».

Науковий опонент дисертації Козаченко Ю. С., «Організаційно-педагогічні основи формування комунікативної культури студентів у медичних коледжах Великої Британії та США»на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти» у спеціалізованій вченій раді К 55.053.01 Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка(2016).

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Член Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК  

  1. WyższaSzkołaBiznesu - National-LouisUniversity, Польща;сертифікат № 214/2019/2020 від 12.08.2020 про стажування «Distanceeducation: experienceandperspectives» (150 год.), 29.06.2020-31.07.2020 р.
  2. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus;сертифікат про закінчення онлайн-курсу«Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг» (27.09.2020, )
  3. Фундація CEASC, ГО «Асоціація проектних менеджерів України»; сертифікат № 0997.20 про підвищення кваліфікації «Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі» (30 год.), липень 2020 р.
  4. МОН України, НАПН України, НТУ «ХПІ»; сертифікат учасника ХVІІ Міжнародної методичної школи-семінару «Сучасні педагогічні технології в освіті», 29.01.2020–31.01.2020 р.
  5. WebofSciencegroup, AClarivateAnalyticscompany; сертифікат учасника серії вебінарів «WebofScience: система навігації в світі наукових публікацій» (14–16.04.2020, 5 год.).
  6. Спільнота для навчання та викладання «Вище». Платформа GoHigher.orgсертифікат про закінчення онлайн-курсу «Ефективні презентації» (03.04.2020).
  7. BritishCouncil, Спільнота для навчання та викладання «Вище». Платформа GoHigher.orgсертифікат про закінчення онлайн-курсу «Креативність у викладанні» (11.04.2020).
  8. Проект сприяння академічній доброчесності SAIUP, AmericanCouncil, проект EdEra; сертифікат про закінчення онлайн-курсу «Академічна доброчесність» (28.04.2020; 4 год.).
  9. МОН України, НАПН України, НТУ «ХПІ»; сертифікат учасника Міжнародного Круглого столу «Нарощування лідерського потенціалу в Вищій школі Фінляндії та України», 25 травня 2017 р.
  10. МОН України, НТУ «ХПІ»;Сертифікат учасника міжнародного навчального семінару-моделювання для розбудови сучасного суспільства «Наше суспільство! Дебати та переговори для пошуку інтересів та компромісів» / Trainingseminar – simulationfor a moderncommunity «OurCommunity! DebateandNegotiateforInterestsandCompromises», 13 грудня 2015 р.

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ 

Відзначена посвідченням переможця у номінації «Взірець професійної майстерності» (2018) та у номінації «Викладач очима студентів» (2019) Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Профіль Orcid

Профіль Google Академія


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.