Яловега Ірина Георгіївна

Яловега Ірина Георгіївна,
кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри математики ХНПУ імені Г. С. Сковороди.
 

Освіта:

Доц. І. Г. Яловега закінчила з відзнакою у 2001 році механіко-математичний факультет Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна за спеціальністю «Математика» та здобула кваліфікацію математика, викладача математики та інформатики.

По закінченні навчання в 2001 році прийнята на посаду стажиста-дослідника НДУ кафедри ПМ Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

В 2002 році зачислена до аспірантури з відривом від виробництва на каф. ПМ ХНУРЕ по науковій спеціальності 01.05.02, де навчалась до 2005 року.

Захищенодисертацію:

Кандидат технічних наук з 28 квітня 2009 року. Дисертацію на тему «Нелінійні моделі хемостатного виробництва змішаних культур з коменсальною взаємодією» (науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Дікарев Вадим Анатолійович) захистила 21 жовтня 2008 року у спеціалізованій вченій раді Д 64.052.02 у Харківському національному університеті радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.У 2015 році було присвоєно вчене звання доцента кафедри математики.

Професійна кар'єра:

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації:

06.09.2006 – 01.09.2009 – асистент кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ);

01.09.2009 – 31.08.2010 – старший викладач кафедри прикладної математики ХНУРЕ;

01.09.2011 – по цей час – доцент кафедри математики ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

Основні лекційні курси: «Математичний аналіз», «Вища математика для економістів», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Економіко-математичне моделювання», «Економетрика», «Функціональний аналіз».

Сфера науковихінтересів:

Наукові інтереси доц. І. Г. Яловеги пов’язані з наступними науковими напрямами:

  • математичне моделювання економічних, біологічних, соціальних процесів;
  • методика викладання математичних дисциплінв закладах середньої та вищої освіти;
  • історія математики.

Доц. І. Г. Яловега керує науковою роботою студентів, є членом журі конкурсу вчительських науково-методичних розробок, виступає офіційним опонентом, призначеним спеціалізованою вченою радою для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наукза спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи, є експертом конкурсу підручників для закладів середньої освіти.

Доц. І. Г. Яловега – автор більше 25 наукових та навчально-методичних праць.

e-mail: yalovegaira@gmail.com

Профіль у Google Академії


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.