Ямпольська Лариса Миколаївна

Ямпольська Лариса Миколаївна,
кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри всесвітньої історії

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА 

 

 • 1996 р. ‒ закінчила факультет української мови та літератури Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Українська мова та література, історія» та здобула кваліфікацію «Учитель української мови та літератури, історії».
 • 1999 р. ‒ закінчила магістратуру Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Всесвітня історія» та отримала кваліфікацію «Магістр всесвітньої історії».
 • 2003 р. – закінчила аспірантуру при кафедрі всесвітньої історії ХДПУ ім. Г.С. Сковороди.
 • 14 травня 2004 р. ‒ захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Інтеграційні процеси в Європі та Велика Британія (1973–1997 рр.)»: 07.00.02 – всесвітня історія; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Харків, 2004.
 • 30 жовтня 2008 р. ‒ рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєне вчене звання доцента кафедри всесвітньої історії.

ПРОФЕСІЙНА КАРʼЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • 2003 ‒ 2004 рр. ‒ викладач кафедри всесвітньої історії ХНПУ імені Г.С. Сковороди;
 • 2004 ‒ 2006 рр. ‒ доцент кафедри всесвітньої історії ХНПУ імені Г.С. Сковороди;
 • 2006 р. ‒ заступник декана історичного факультету з виховної роботи, доцент кафедри всесвітньої історії ХНПУ імені Г.С. Сковороди;
 • 2006 ‒ 2015 рр. ‒ заступник декана історичного факультету з навчальної роботи, доцент кафедри всесвітньої історії ХНПУ імені Г.С. Сковороди;
 • з 2015 р. по теперішній час ‒ доцент кафедри всесвітньої історії ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА  

Викладає навчальні дисципліни:

 • «Нова історія Азії та Африки» ‒ для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня історичного факультету спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія), ОП «Історія в закладах освіти».
 • «Новітня історія Азії та Африки» ‒ для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня історичного факультету спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія), ОП «Історія в закладах освіти».
 • «Етноконфесійні конфлікти на Сході» ‒ дисципліна вільного вибору з циклу професійної підготовки для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня.
 • «Інтеграційні процеси в Європі» ‒ дисципліна вільного вибору з циклу загальної підготовки для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня.

Підготовлено до друку та видано:

Навчальні посібники:

 1. Зовнішнє незалежне оцінювання. Збірник тренувальних вправ із всесвітньої історії: Навчальний посібник. Харків: Весна, 2008. 80 с. (у співавт. Міщенко Н.Л., Галушко В.П.).

Навчально-методичні посібники:

 1. Нова історія країн Азії та Африки (XVII – початок ХХ ст.): Навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету. Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2009. 116 с.
 2. Навчально-методичний комплекс до спеціального курсу «Етноконфесійні конфлікти на Сході (ХХ ‒ початок ХХІ ст.)». Для студентів історичного факультету. Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2011. 90 с.
 3. Іслам і сучасний світ: Навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету.  Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2017. 190 с.
 4. Новітня історія країн Азії та Африки: Навчально-методичний комплекс для студентів історичного факультету. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2017. 163 с.
 5. Нова історія країн Азії та Африки (XVII – початок ХХ ст.): Навчально-методичний комплекс для студентів історичного факультету. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2017. 142 с.

Методичні рекомендації:

 1. Плани семінарських занять і методичні рекомендації до курсу «Новітня історія країн Азії та Африки (1918 – 2007 рр.)». Для студентів історичного факультету. Частина І: 1918 – 1945 рр. Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2007. 24 с.
 2. Плани семінарських занять, методичні рекомендації та тестові завдання до курсу «Новітня історія країн Азії та Африки (1918 – 2007 рр.)». Для студентів історичного факультету. Частина ІІ: 1945 – 2007 рр. Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2007. 57 с.

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:

 1. № 111576 від 2.02.2022 р.: Ямпольська Л.М. Навчально-методичний комплекс до спеціального курсу «Етноконфесійні конфлікти на Сході (ХХ ‒ початок ХХІ ст.)». Для студентів історичного факультету. Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2011. 90 с.
 2. № 111577 від 2.02.2022 р.: Ямпольська Л.М. Нова історія країн Азії та Африки (XVII – початок ХХ ст.): Навчально-методичний комплекс для студентів історичного факультету. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2017. 142 с.
 3. № 111573 від 2.02.2022 р.: Ямпольська Л.М. Новітня історія країн Азії та Африки: Навчально-методичний комплекс для студентів історичного факультету. Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2017. 164 с.
 4. № 111572 від 2.02.2022 р.: Ямпольська Л.М. Іслам і сучасний світ: Навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету.  Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2017. 190 с.
 5. № 111571 від 2.02.2022 р.: Ямпольська Л.М. К.Ф. Ольшанський: невідомі сторінки біографії та участі в десантних операціях 1941‒1943 рр. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки. 2021. Т. 32 (71). № 4. С. 129‒138.

Член проєктної групи ОП «Історія в закладах освіти» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія).

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Сфера наукових інтересів: новітня історія країн мусульманського Сходу, етноконфесійні конфлікти на Сході, інтеграційні процеси в Європі, новітня історія Великої Британії, історія Другої світової війни.

Автор понад 100 публікацій: статей у фахових вітчизняних і закордонних виданнях, які індексуються у міжнародних базах даних, тез доповідей на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. Учасниця понад 50 (Латвія, Болгарія, Польща, Чехія, Італія, Німеччина, Велика Британія), міжнародних стажувань і наукових проєктів.

Автор розділу в колективній закордонній монографії:

 1. Yampolska L.M. Radical Islam and Jihad: the Problems of Modern Scientific Discourse. Man and Society in the Dimensions of Socio-Cultural Transformation: Scientific monograph. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2022. P. 276‒301. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-208-1-14

http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/222

Публікації у міжнародних виданнях, індексованих у базах Scopus, Web of Science Core Collection:

 1. Formation of a Favorable Investment Climate (Britain after Brexit and Others). Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Kralove, 2021. Vol. 11. Issue 2. Special Issue XXII. P. 107‒111 (co-authors: Dergach A., Kibik O., Skrypnyk S., Antokhiv-Skolozdra O., Vlasenko Yu.) (Web of Science).

http://www.magnanimitas.cz/11-02-xxii

http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110222/papers/A_19.pdf

Публікації у фахових наукових виданнях за останні 5 років:

 1. Ямпольська Л.М. Курдський національний рух і військово-політична діяльність Мустафи Барзані (1903–1979). Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. К., 2017. Вип. 122 (7). С. 153–158.
 2. Ямпольська Л.М. Миколаївський морський десант під командуванням К.Ф. Ольшанського (25–28 березня 1944 року): подвиг чи трагедія міфу? Військово-історичний меридіан. Електронний науковий фаховий журнал. Вип. 1 (23) / Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс, Ін-т історії України НАН України. К., 2019. С. 104‒119. https://vim.gov.ua/pages/_journal_files/23.05.2019/pdf/full.pdf
 3. Ямпольська Л.М. 1-й окремий Чехословацький піхотний батальйон як інтернаціональне формування у складі Робітничо-селянської Червоної армії у 1942‒1943 рр.: історія створення та бойовий шлях. Військово-історичний меридіан. Електронний науковий фаховий журнал. Вип. 2 (24) / Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс, Ін-т історії України НАН України. К., 2019. С. 71‒86. https://vim.gov.ua/pages/_journal_files/22.07.2019/pdf/VIM_24_2018.pdf
 4. Ямпольська Л.М. Курдський національний рух і «проблема Кіркуку» в контексті державотворчих процесів Іраку новітнього періоду. Гілея: науковий вісник. К., 2019. Вип. 147 (№ 8), Ч. 1. Історичні науки. С. 170–177. http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=219
 5. Ямпольська Л.М. Проблема статусу Каспійського моря у геополітичних стратегіях зацікавлених держав на рубежі ХХ ‒ ХХІ ст. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. Кам’янець-Подільський, 2021. Т. 33. С. 128–143. DOI: https://doi.org/10.32626/2309-2254.2021-33.128-143 (у співавт.: Матей Ю.Ф.).
 6. Ямпольська Л.М. К.Ф. Ольшанський: невідомі сторінки біографії та участі в десантних операціях 1941‒1943 рр. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки. 2021. Т. 32 (71). № 4. С. 129‒138. DOI: https://doi.org/10.32838/2663-5984/2021/4.20

Основні публікації апробаційного характеру:

 1. Ямпольська Л.М. Партикулярна та інтегральна складові курдського націоналізму в ХХ – на початку ХХІ ст. (на прикладі Іраку). Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Питання сходознавства в Україні» (6‒7 квітня 2017 р.) / ХНПУ імені Г.С. Сковороди; ХНУ імені В.Н. Каразіна. Харків, 2017. С. 133–135.
 2. Ямпольська Л.М. Полікультурність як конфліктогенний фактор міжетнічних відносин Афганістану в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації: матеріали Всеукраїнської молодіжної наукової конференції, 10 березня 2017 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; ред. кол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик. К., 2017. С. 114–123.
 3. Ямпольская Л.Н. 1-й отдельный чехословацкий пехотный батальон в Харьковской оборонительной операции 19 февраля – 14 марта 1943 г. Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников Х Международной научно-практической конференции «Инновации в технологиях и образовании», 17–18 марта 2017 г.: В 4-х ч. Велико Тырново, Болгария, 2017. Ч. 3. С. 51–55.
 4. Ямпольська Л.М. Проблема Кіркуку в процесах державотворення Іракського Курдистану. Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Питання сходознавства в Україні» (29–30 березня 2018 р.) / ХНПУ імені Г.С. Сковороди; ХНУ імені В.Н. Каразіна. Харків, 2018. С. 196–201.
 5. Ямпольская Л.Н. К вопросу о роли К.Ф. Ольшанского в формировании 384-го ОБМП и участии в Таганрогской и Мариупольской операциях (1943 г.). Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XI Международной научно-практической конференции «Инновации в технологиях и образовании», 2728 апреля 2018 г.: В 4-х ч. Велико Тырново, Болгария, 2018. Ч. 4. С. 43‒46.
 6. Ямпольська Л.М. Особистість Мустафи Барзані у партикулярному та інтегральному вимірі курдського національного руху. Питання сходознавства в Україні: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (28 березня 2019 р.) / ХНПУ імені Г.С. Сковороди; ХНУ імені В.Н. Каразіна. Харків, 2019. С. 302–307 (у співавт.: Абдулкадер Ардалан Латіф).
 7. Ямпольская Л.Н. Николаевский морской десант под командованием К.Ф. Ольшанского (25‒28 марта 1944 г.): к историографии вопроса. Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XIІ Международной научно-практической конференции «Инновации в технологиях и образовании», 21‒22 марта 2019 г.: В 4-х ч. Велико Тырново, Болгария, 2019. Ч. 4. С. 37‒41.
 8. Ямпольская Л.Н. «...Вам не будет стыдно за меня...»: к довоенному периоду биографии Героя Советского Союза К.Ф. Ольшанского. От Версаля и Веймара до образования двух Германий (ФРГ и ГДР), 1919‒1949 гг.: Актуальные вопросы исторической германистики, отечественной и всеобщей истории, геополитики и международных отношений, социально-гуманитарных наук и права: материалы междунар. науч. конф., Витебск, 3‒4 октября 2019 г. Витебск, 2019. С. 173‒175.
 9. Ямпольська Л.М. Концепція джихаду в ісламській цивілізаційно-культурній традиції (теоретичний аналіз). Сходознавство. Актуальність та перспективи: Тези доповідей І Міжнародної науково-методичної конференції (20 березня 2020 р.) / ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Харків, 2020. С. 197–200 (у співавт.: Абдулкадер Ардалан Латіф).
 10. Ямпольская Л.Н. 106-я казахская кавалерийская (Акмолинская) дивизия в Харьковской операции 12–29 мая 1942 г.: неизвестные страницы. Победа – одна на всех: материалы II Международной научно-практической конференции, Витебск, 23–24 апреля 2020 г. / Витеб. гос. ун-т; редкол.: И.В. Николаева и А.Н. Дулов (отв. ред.). Витебск, 2020. С. 58‒63.
 11. Ямпольська Л.М. Військово-політична діяльність Пешмерга у курдсько-іракському конфлікті другої половини ХХ ‒ початку ХХІ ст. IIIIV Конгрес сходознавців (до 150-ї річниці від дня народження Агатангела Кримського): Збірник матеріалів, м. Київ, 23–24 грудня 2020 р.: У 2-х ч. К., 2020. Ч. 2. С. 93‒97.
 12. Ямпольська Л.М. «Берберське питання» та його політизація в Алжирі у 80-х рр. ХХ ‒ 10-х рр. ХХІ ст. Сходознавство. Актуальність та перспективи: Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-методичної конференції (19 березня 2021 р.) / ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Харків, 2021. С. 141–144 (у співавт.: Абдулкадер Ардалан Латіф).
 13. Ямпольська Л.М. Мехабадська республіка: повоєнний проєкт курдської автономії в Ірані. Питання сходознавства в Україні: Матеріали V Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю (15 квітня 2021 р.) / ХНУ імені В.Н. Каразіна. Харків, 2021. С. 240–242.
 14. Ямпольська Л.М. До питання про довоєнний період біографії Героя Радянського Союзу К.Ф. Ольшанського (за матеріалами Комунального закладу «Музей Героя Радянського Союзу К.Ф. Ольшанського»). Матеріали Міжнародної наукової конференції «Краєзнавство і учитель ‒ 2021» (31 березня 2021 р.) / ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Харків, 2021. С. 57‒59.
 15. Ямпольська Л.М. Дилема статусу Каспійського моря та перспектива співробітництва Азербайджану, Казахстану та Росії. Сучасні аспекти та перспективні напрямки розвитку науки: Матеріали I Міжнародної наукової конференції. Т. 3 (Кропивницький, 16 квітня 2021 р.). Кропивницький, 2021. С. 147‒149 (у співавт.: Матей Ю.Ф.).
 16. Ямпольська Л.М. Ідеологічна доктрина пантюркізму в казахстанській геополітичній стратегії Туреччини. Priority Directions of Science and Technology Development: Proceedings of VIII International Scientific and Practical Conference, Kyiv, Ukraine (April 18-20, 2021). Kyiv, 2021. С. 830–836 (у співавт.: Матей Ю.Ф.).
 17. Ямпольська Л.М. Геополітичні інтереси транснаціональних корпорацій США в Каспійському регіоні на початку ХХІ ст. Theoretical and empirical scientific research: concept and trends: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference (Vol. 3), Oxford, December 10, 2021. Oxford ‒ Vinnytsia, 2021. P. 111‒113. DOI: https://doi.org/10.36074/logos-10.12.2021.v3.35 (у співавт.: Матей Ю.Ф.).
 18. Ямпольська Л.М. Курдська автономія в Ірані: до питання про створення Мехабадської республіки. ХХІV Сходознавчі читання А. Кримського: матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 30-річчю Інституту сходознавства імені А.Ю. Кримського НАН України, 21 грудня 2021 р. К., 2021. С. 200‒202.
 19.  Ямпольська Л.М. «Проблема Кіркуку» в контексті іракського курдизму (друга половина ХХ ‒ 10-ті рр. ХХІ ст.). V Конгрес сходознавців: Збірник матеріалів, м. Київ, 9–10 грудня 2021 р. К., 2021. С. 158‒163.
 20. Ямпольська Л.М. Етнічний лобізм та турецький вектор зовнішньої політики Вашингтону (1990-ті рр. – початок ХХІ ст.). Scientific Collection «InterConf», (96): with the Proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference «Scientific Community: Interdisciplinary Research» (January 26-28, 2022). Hamburg, Germany, 2022. Р. 634‒641 (у співавт.: Матей Ю.Ф.).
 21. Ямпольська Л.М. Військові формування пешмерга в Іракському Курдистані (друга половина ХХ ‒ початок ХХІ ст.). International scientific conference «Scholarly disputes in philosophy, sociology, political science, and history amidst globalization and digitalization»: conference proceedings (December 28–29, 2021. Venice, Italy). Riga, Latvia, 2022. Р. 46‒50. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-181-7-11
 22. Ямпольська Л.М. «Спеціальний ударний корпус божественного вітру» у війні на Тихому океані. Scientific Collection «InterConf», (99): with the Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference «International scientific discussion: problems, tasks and prospects» (February 19‒20, 2022). Brighton, Great Britain, 2022. Р. 286‒298. DOI: https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2022.033
 23. Ямпольська Л.М. Причини та фактори радикалізації ісламу в мусульманському суспільстві. Сходознавство. Актуальність та перспективи: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції (м. Харків, 6 травня 2022 р.) / ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Харків, 2022. С. 226‒229.
 24. Ямпольская Л.Н. Современная система высшего образования в Ираке: проблемы и перспективы. Сходознавство. Актуальність та перспективи: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції (м. Харків, 6 травня 2022 р.) / ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Харків, 2022. С. 73‒75 (соавт.: Абдулкадер Ардалан Латиф).

Співорганізатор, член оргкомітету Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Питання сходознавства в Україні» (2016 ‒ 2019 рр.), Міжнародної науково-методичної конференції «Сходознавство. Актуальність і перспективи» (2020‒2022 рр.), член редколегії збірників матеріалів конференцій. http://hnpu.edu.ua/uk/division/naukova-diyalnist-kafedry-vsesvitnoyi-istoriyi

Науковий керівник студентського наукового семінару «Сходознавчі студії», http://hnpu.edu.ua/uk/division/naukova-diyalnist-kafedry-vsesvitnoyi-istoriyi основними завдання якого є: підготовка студентів і аспірантів до науково-пошукової роботи, участь у науково-практичних конференціях, проведення дискусій із контроверсійних питань орієнталістики, популяризація наукових знань із нової та новітньої історії країн Азії та Африки. Основні напрямки роботи семінару: локальні війни ХХ ‒ початку ХХІ ст. (співпраця з Харківською регіональною організацією «Ветерани та інваліди локальних війн», Харківською обласною спілкою ветеранів Афганістану), етноконфесійні конфлікти на Сході, диктаторські режими в країнах Азії та Африки, миротворчість, цивілізаційно-культурний вимір орієнтальних досліджень.

Здійснює керівництво науково-дослідницькою роботою студентів, які щорічно є учасниками міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових конференцій, переможцями наукових конкурсів. Підготувала переможця (ІІ місце) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі знань «Гуманітарні науки» зі спеціальності «Історичні науки» Якуніну Г.П. (16‒17 березня 2017 р., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»); переможця (ІІІ місце) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Історія та археологія» Тарасенко О.А. (8‒9 квітня 2020 р., Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка). https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2019/12/konkurs_istor_arheolog/Rozpodil_priz_mistz.pdf

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Член Харківського військово-історичного товариства «Рубіж».

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

вересень 2016 ‒ червень 2017 р. ‒ сертифіковані курси з англійської мови «Course in General English» (Харків, Школа іноземних мов «English Yes»).

жовтень 2020 р. ‒ сертифіковане стажування «Робота у СДО MOODLE (базовий рівень)» (Інститут інформатизації освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди) обсягом 30 годин (1 кредит ECTS). Сертифікат ДО № 0005 від 22.12.2020 р.

14 ‒ 21 грудня 2020 р. ‒ міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО «Використання в сучасній онлайн-освіті можливостей хмарних сервісів на прикладі платформ Google Meet, Google Classroom»  (Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян»), м. Люблін (Республіка Польща) обсягом 45 годин (1,5 кредити ECTS). Сертифікат ES №3734/2020 від 21.12.2020.

10 лютого 2021 р. ‒ практичний онлайн семінар «Грантові і стипендіальні програми» (Науково-методичний тренінговий центр соціального та професійного розвитку людини Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди) обсягом 3 години (0,1 кредити ECTS). Сертифікат № 10/2021/ГП від 15.02.2021 р.

15 ‒ 22 березня 2021 р. ‒ міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО «Онлайн навчання як новітня форма сучасної освіти на прикладі платформи Google Meet, Google Classroom»  (Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та  IESF ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян», м. Люблін (Республіка Польща) обсягом 45 годин (1,5 кредити ECTS). Сертифікат ES № 4814/2020 від 22.03.2021.

31 травня ‒ 7 червня 2021 р. ‒ міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО «Інноваційні методи дистанційного навчання з використанням платформ Zoom та Moodle» (Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян», м. Люблін (Республіка Польща)  обсягом 45 годин (1,5 кредити ECTS). Сертифікат ES № 6236/2021 від 7.06.2021.

28 червня ‒ 5 липня 2021 р. ‒ міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО «Інноваційні форми сучасної освіти на прикладі платформ Google Meet, Google Classroom» (Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян»), м. Люблін (Республіка Польща) обсягом 45 годин (1,5 кредити ECTS). Сертифікат ES № 6540/2021 від 5.07.2021.

July 5‒12, 2021 ‒ participation in the International Program «2021 Holocaust Studies Summer Program» organized by the United States Holocaust Memorial Museum (Washington, DC, USA) in partnership with Ukrainian Center for Holocaust Studies and Taras Shevchenko National University of Kyiv. 21 hours (0,7 ECTS credit).

12 ‒ 19 липня 2021 р. ‒ міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО «Підбір, підготовка, та публікація наукових статей у наукових виданнях, що індексуються у базах даних SCOPUS та WEB of SCIENCE» (Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку, IESF ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» та ТОВ «Наукові публікації», м. Люблін (Республіка Польща) обсягом 45 годин (1,5 кредити ECTS).  Сертифікат ES № 7013/2021 від 19.07.2021.

12 серпня 2021 р. ‒ сертифіковане навчання на вебінарі «Критерії та процедура відбору видань до Web of Science Core Collection» (Інформаційно-аналітичний ресурс навчання Clarivate Analytics) обсягом 1 година.

7 вересня 2021 р. ‒ сертифіковане навчання на вебінарі «Нові дані, метрики та інтерфейс у Journal Citation Reports» (Інформаційно-аналітичний ресурс навчання Clarivate Analytics) обсягом 1 година.

8 вересня 2021 р. ‒ сертифіковане навчання на вебінарі «Швидке і коректне оформлення публікації з EndNote» (Інформаційно-аналітичний ресурс навчання Clarivate Analytics) обсягом 1 година.

9 вересня 2021 р. ‒ сертифіковане навчання на вебінарі «Нові та старі можливості Web of Science Core Collection» (Інформаційно-аналітичний ресурс навчання Clarivate Analytics) обсягом 1 година.

29 вересня 2021 р. ‒ сертифіковане навчання на вебінарі «Как перестать беспокоиться и начать публиковаться» (Інформаційно-аналітичний ресурс навчання Clarivate Analytics, Навчально-методичний центр компанії «Антиплагіат») обсягом 2 години.

15 жовтня ‒ 30 листопада 2021 р. ‒ сертифіковане стажування на кафедрі нової та новітньої історії історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Тема (напрям): «Організація освітнього процесу з вивчення дисциплін «Нова історія Азії та Африки», «Новітня історія Азії та Африки», «Етноконфесійні конфлікти на Сході» обсягом 180 годин (6 кредитів  ECTS).  Свідоцтво №  0207/1099 від 30.11.2021 р.

22 ‒ 29 листопада 2021 р. ‒ міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО «Академічна доброчесність в країнах Європейського Союзу та Україні» (Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян», м. Люблін (Республіка Польща) обсягом 45 годин (1,5 кредити ECTS).  Сертифікат ES № 8606/2021 від 29.11.2021.

December 28–29, 2021 ‒ for participation in the International scientific conference «Scholarly disputes in philosophy, sociology, political science, and history amidst globalization and digitalization» (December 28–29, 2021, Ca’Foscari University of Venice, Italy). 15 hours (0,5 ECTS credit). Certificate № SSI-281246-CAF dated 29.12.2021.

6 ‒ 13 лютого 2022 р. ‒ сертифікований лекційний курс наукового співробітника Українського центру вивчення історії Голокосту (УЦВІГ) Михайла Тяглого «Трагедія ромської громади» в рамках проєкту онлайн студії «Діє-Слово» за підтримки Української Світової Фундації (Канада) та під патронатом Вааду України обсягом 6 годин (0,2 кредити ECTS).

February 19‒20, 2022 ‒ for participation in the 4th International scientific and practical conference «International scientific discussion: problems, tasks and prospects» (February 19‒20, 2022, Brighton, Great Britain) and for publishing a scientific article. 18 hours (0,6 ECTS credit).

10 березня 2022 р. ‒ сертифіковане навчання на вебінарі «Цитування та їхній аналіз» (Інформаційно-аналітичний ресурс навчання Clarivate Analytics) обсягом 1 година.

15 березня 2022 р. ‒ сертифіковане навчання на практикумі «Web of Science Core Collection базовий та розширений пошуки» (Інформаційно-аналітичний ресурс навчання Clarivate Analytics) обсягом 1 година.

22 березня 2022 р. ‒ сертифіковане навчання на вебінарі «Research Smarter: Прикладна наукометрія» (Інформаційно-аналітичний ресурс навчання Clarivate Analytics) обсягом 1 година.

24 березня 2022 р. ‒ сертифіковане навчання на вебінарі «Research Smarter: Зважена оцінка видань» (Інформаційно-аналітичний ресурс навчання Clarivate Analytics) обсягом 1 година.

7 квітня 2022 р. ‒ сертифіковане навчання на вебінарі «Хижацькі видання: розпізнати та уникнути» (Інформаційно-аналітичний ресурс навчання Clarivate Analytics) обсягом 1 година.

12 квітня 2022 р. ‒ сертифіковане навчання на вебінарі  «EndNote: оформлення бібліографії статті за форматом журналу» (Інформаційно-аналітичний ресурс навчання Clarivate Analytics) обсягом 1 година.

16 ‒ 23 травня 2022 р. ‒ міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО «Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн навчанні для гуманітарних спеціальностей з використанням платформ Zoom та Moodle» (Інститут науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян», м. Люблін (Республіка Польща) обсягом 45 годин (1,5 кредити ECTS).  Сертифікат ES № 96074/2022 від 23.05.2022.

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

2017 р. ‒ грамота Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «За вагомий особистий внесок у підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Історичні науки».

2021 р. ‒ лауреат конкурсу «Видатні жінки Сковородинівського університету в номінації «Жінка в освіті».

2021 р. ‒ подяка Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації «За вагомий особистий внесок у розвиток науки і освіти на Харківщині».

 

 

Google Академія

ORCID

PUBLONS

 

КОНТАКТИ ВИКЛАДАЧА:

Адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 29, 3 поверх, каб. 312.

Телефон: (067) 167‒00‒16

E-mail: yampolska.larysa@gmail.com, yampolska.larysa@hnpu.edu.ua

Facebook


 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.