Жерновникова Оксана Анатоліївна

Жерновникова Оксана Анатоліївна
доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри математики

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

З 2000 по 2005 рр. навчалася на фізико-математичному факультеті Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Фізика та інформатика», після закінчення якого отримала кваліфікацію вчителя фізики, інформатики та астрономії.
З 2008 по 2010 рр. навчалася в Інституті післядипломної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Математика», після закінчення якого отримала кваліфікацію вчителя математики.
З 2005 по 2008 рр. навчалася в аспірантурі.
У 2009 р. захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Теорія навчання».
Учене звання доцента кафедри математики отримала в 2014 р.
З 2013 по 2016 рр. проходила наукову підготовку в докторантурі.
У 2016 р. захистила дисертацію та отримала науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності «Теорія навчання».
Учене звання професора отримала в 2020 р.

ПРОФЕСІЙНА КАРʼЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З 2008 по 2010 рр. – доцент кафедри математики.
З 2010 по 2011 рр. – доцент кафедри природничо-інформаційних дисциплін.
З 2011 по 2013 рр. – доцент кафедри математики.
З 2016 по 2017 рр. – професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи.
З 2017 по 2019 рр.  – професор кафедри математики.
З 2019 р. по теперішній час – завідувач кафедри математики.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

За час роботи в університеті викладала різні навчальні дисципліни, зокрема, «Основи вищої математики та математичної статистики», «Методи математичної статистики в педагогічних дослідженнях», «Комплексний аналіз», «Основи наукових досліджень», «Методика викладання математики в країнах ЄС», «Освітні програми підготовки вчителя математики в країнах ЄС» тощо.

З 2020 р. є керівником проєктної групи та гарантом освітньої програми «Математика в закладах освіти» першого бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальності «014 Середня освіта (Математика)».

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси – підготовка майбутніх учителів математики до проєктування навчальної діяльності старшокласників; формування математичної компетентності майбутніх учителів математики в умовах розвитку НУШ; підготовка вчителя математики на засадах інтердисциплінарності; розробка модельних навчальних програм для 5-9 класів НУШ.

Під керівництвом проф. Жерновникової О.А. захищено 1 докторську та 3 кандидатські дисертації з педагогічних наук.

Автор понад 150 наукових досліджень, серед яких монографії, навчальні посібники (українською та англійською мовами), наукові статті, зокрема, близько 10 – у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2018 р. – голова редакційної колегії збірника наукових праць «Професійна освіта: методологія, теорія та технології», який включено до Переліку наукових фахових видань України у галузі «Педагогічні науки» (категорія Б).
З 2018 р. – член редакційної колегії збірників наукових праць «Педагогіка та психологія», «Теорія та методика навчання та виховання», «Наукові записки кафедри педагогіки», які включено до Переліку наукових фахових видань України у галузі «Педагогічні науки» (категорія Б).
2019 р. – у складі команди викладачів фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди перемогла на ІІ чемпіонаті з боулінгу серед співробітників університету.
2020 р. – член журі міського конкурсу «Учитель року – 2021».
2020 р. – член експертної комісії міського конкурсу серед учителів закладів освіти м. Харкова на кращий дистанційний курс.
Член Всеукраїнської громадської організації  «Інноваційний університет».
Керівник науково-методичної лабораторії «Інтердисциплінарності в освіті».

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

2018 р. – сертифіковане стажування в Університеті Кардинала Стефана Вишинського (UKSW) (Варшава, Польща) та Інституті Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці (IIASC) за програмою «Академічна доброчесність». Термін стажування 16.10.18–16.11.18. Сертифікат наукового стажування №WP-04/02 від 16.11.2018 (120 год).
2018 р. – посвідчення про вільне володіння державною мовою №419 від 22.03.2018 (Харківський національний медичний університет).
2018 р. – сертифікат рівня В2 з англійської мови 02125585 №026-А/18 (ХНПУ імені Г.С. Сковороди).
2019 р. – сертифіковане стажування у Варшавському університеті (Варшава, Польща) та Ягеллонському університеті (Краків, Польща) за програмою «Інноваційний університет та лідерство. Фаза V. Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету». Термін стажування 5.10.2019–9.07.2020. Сертифікат наукового стажування №4352/VII/2020 від 9.07.2020 (120 год).
2019 р. – сертифіковане стажування в ХНПУ імені Г.С. Сковороди за програмою «Сучасний викладач ЗВО». Термін стажування: березень–травень 2019. Сертифікат №СВ (ЗВО)08 (110 год).
2020 р. – сертифіковане стажування в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за програмою «Сучасні формули успіху онлайн освіти. Математика та методика її викладання». Сертифікат №Т1128 від 18.10.2020 (6 год).

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

2019 р. – Грамота ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

2020 р. – Почесна грамота ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

 

Профіль Жерновникової О.А. у Google Академії

Профіль у Web of Science

Scopus 

ORCID ID

e-mail: kaf-mathematics@hnpu.edu.ua


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.