Зуб Станіслав Сергійович

Зуб Станіслав Сергійович,
проректор з інноваційної  діяльності та перспективного розвитку ХНПУ  імені Г.С. Сковороди,
доктор фізико-математичних наук, професор кафедри  математики.

 

Освіта

 • З 1989 по 1995 р. навчався у Харківському авіаційному інституті  ім. М.Є.  Жуковського (зараз Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»). Отримав диплом спеціаліста - інженер механік (УВ №803783, 9 лютого 1995) за спеціальністю «Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів».
 • З 1995 по 1998 р. навчався в аспірантурі Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за спеціальністю «Механіка рідини, газу та плазми». В Інституті  кібернетики iм. В.М. Глушкова захистив кандидатську дисертацію та отримав ступень кандидат технічних наук (ДК №032842,  9 лютого 2006)  за спеціальністю «Математичне моделювання та обчислювальні методи».
 • З 2010 по 2013 р. навчався в докторантурі Київського національного університета імені Тараса Шевченка. В Інституті  кібернетики iм. В.М. Глушкова захистив докторську дисертацію та отримав ступень доктора фізико-математичних наук (ДД №006536, 27 квітня  2017) за спеціальністю «Математичне моделювання та обчислювальні методи».

Професійна кар’єра

 • З 1998 по 2001 р. працював молодшим науковим співробітником Харкiвського  авiацiйного  iнституту ім. М.Є. Жуковського.
 • З 2001 по 2002 р. працював начальником вiддiлу АСУ Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.
 • З 2002 по 2010 р. працював на різних посадах в Інституті фізики високих енергій і ядерної фізики Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут». Був членом міжнародної колаборацiї CMS CERN (Європейська органiзацiя ядерних дослiджень).  Брав участь в експериментах на Великому адронному колайдерi.
 • З 2013 по 2016 р. працював завідувачем науково-дослідної лабораторії Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, де займався впровадженням дистанційної освіти у навчальний процес університету.
 • З 2016 по 2019 р. працював старшим науковим співробітником Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де займався задачами оптимізації та математичного моделювання в магнітних системах.
 • З 2019 р. заступив на посаду проректора  з інноваційної  діяльності та перспективного розвитку Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.

Педагогічний досвід та курси

З 1998 по 2001 р. асистент кафедри енергоустановок і двигунів космічних літальних апаратів Харкiвського  авiацiйного  інституту  iм. М.Є. Жуковського. Курс прикладної електродинаміки.

З 2011 по 2012 р. доцент кафедри обчислювальної математики Київського  національного унiверситету  iменi Тараса Шевченка. Курси:

 • Математичні моделі магнiтної левiтацiї.
 • Вступ до тензорного аналiзу.
 • З 2014 по 2015 р. доцент кафедри інформаційних технологій Харкiвського нацiонального педагогiчного унiверситету ім. Г.С. Сковороди.                          
 • Практичний курс з розробки онлайн-курсiв в системi ДО Moodle.
 • Технологiї ґрiд та хмарних обчислень в освiтi.
 • Робота деканату з системою Moodle.

З 2016 по 2019 р.    доцент кафедри обчислювальної математики Київського  національного унiверситету  iменi Тараса Шевченка. Курси:

 • Методи математичної фiзики при моделюваннi динамiчних систем.

З 2016 по 2017 р. професор кафедри інформаційних систем і технологій Національного  транспортного  університету.

З 2019 р. професор кафедри математики Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.

Сфера наукових інтересів: механіка, класична електродинаміка, високопродуктивні розподілені обчислення.

Нагороди та наукові досягнення

З 2008 по 2010 р. у складі групи, що співпрацювала з CERN (Європейська організація з ядерних досліджень) входив у міжнародну фізичну колаборацію CMS на Великому адронному колайдері, приймав участь у експериментах, які згодом призвели до виявлення нової частинки (CMS, 4 липня 2012 р.), яка за своїми властивостями нагадує відомий бозон Хіґґза.

Лауреат Державної премії України в галузі освіти у номінації «Вища освіта» за «Навчально-методичний комплекс "Класичні та сучасні методи обчислювальної та прикладної математики"», наказ президента України № 301/2018 від 4 жовтня 2018 р.

С.С. Зуб має понад 70 наукових праць, зокрема 35 публікацій в журналах, що індексуються в  Scopus, які цитуються 3433 рази у 2549 статтях, що відповідає показнику  Хірша 23.

С.С. Зуб є членом редколегій ряду наукових журналів, зокрема «Журнал обчислювальної та прикладної математики», «Проблеми машинобудування», «Transfer of Innovative Technologies» та інших.

Профіль у Google Академії

Профіль у Scopus

Профіль у ResearchGate

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.