Богдашина Олена Миколаївна

Назад

Доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

У грудні 1993 р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Діяльність Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури ім. акад. Д.І. Багалія (1921–1934 рр.)», у вересні 2011р. – докторську на тему «Позитивізм в історіографічному процесі в Україні 1860-х –1920-х рр.».

З 1993 р. працювала старшим викладачем, доцентом (1996 р.), професором (2011 р.) кафедри історії України Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. У 2000–2005 рр. – заст.

декана історичного факультету з наукової роботи. У 2007—2009 рр.

Богдашина О.М. мала три офіційні наукові стажування у Польщі. Працювала у бібліотеках та архівах України, Російської Федерації, Польщі, Чехії, Франції.

Член редколегії низки наукових часописів. Очолює історіографічний гурток. Бере активну участь у популяризації історичних знань. Нагороджена Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації (2013).

Основний науковий напрям – історія та теорія історичної науки та освіти, теорія та методика джерелознавства.

Авторка більше 110 публікацій, в тому числі книг: «Діяльність Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури ім. акад. Д. І. Багалія (1921–1934 рр.)» (1994); «Розвиток історико-правової думки в Російській імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)» (2000); «Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. XIX – 20-ті рр. XX ст.)» (2010, 2-е вид. укр. та рос. мовами 2013); навчально-методичного посібника з грифом МОН «Джерелознавство історії України: питання теорії, методики, історії» (3-е вид., 2008; російськомовне вид. 2012); різних методичних матеріалів з історії  України, джерелознавства, історіографії. Брала участь у підготовці до друку другого та п’ятого томів «Вибраних праць» Д. І. Багалія.

Контакти:  bohdashyna@gmail.com

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.