Відділ аспірантури і докторантури

Аспірантура і докторантура у структурі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди реалізує завдання щодо створення умов безперервної освіти, підвищення науково-педагогічної і наукової кваліфікації громадян. Відділ аспірантури і докторантури ХНПУ імені Г.С. Сковороди здійснює організацію, планування, супровід освітньо-наукових програм здобуття наукового ступеня доктора філософії або доктора наук, контроль підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

В історії університету вперше згадується про аналог сучасної аспірантури 1916 р. У той час найздібніших випускниць Харківських вищих жіночих курсів прикріплювали до кафедр для підготовки до отримання професорського звання. 1936 р. в педагогічному інституті відкрито аспірантуру з двох спеціальностей.

На теперішній час у ХНПУ імені Г.С. Сковороди опановують освітні і наукові компоненти ОНП 17 докторантів і 467 здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (у тому числі 63 іноземних громадян) за 10 спеціальностями.

Виконання освітнього компонента забезпечують 87 докторів та 68 кандидатів наук 42 кафедр університету. Керівництво науково-дослідною роботою здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти і наукове консультування докторантів здійснюють 53 кандидати та 83 доктори наук.


 

61002, м. Харків, вул. Алчевських (Артема) 29, к. 103,
тел.(057) 700-35-21,
e-mail:
 
Завідувач відділу
Разуменко Ірина Василівна
канд. філол. наук, професор                                            

Старший інспектор відділу
Ульянова Тетяна Петрівна

Старший інспектор відділу
Паульс Вікторія Олександрівна
 
Інспектор
Клочко Тетяна Павлівна

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.